ผู้หญิงญี่ปุ่น | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   

ผู้หญิงญี่ปุ่น

Rate this item
(1 โหวต)

TravelProThai-01-12-2013-0057
มีผู้กล่าวใว้ว่าอดีตของสังคมญี่ปุ่นยังอยู่ในญี่ปุ่นปัจจุบัน อย่างมากและผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นผู้เก็บมรดกของความเป็นญี่ปุ่นนี้ใว้มากที่สุด
TravelProThai-01-12-2013-0057

 

TravelProThai-01-12-2013-0046

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นถูกความคาดหวังของสังคมกำหนดให้รับบทบาทเพียงสองอย่าง คือ แม่และเมีย และบทบาททั้งสองเป็นบทบาทที่ต้องอาศัยภูมิปัญญาเดิมในการจรรโลงเอาใว้มากที่สุดไม่ว่าภูมิปัญญาเดิมนั้นจะเป็นของเก่าจริงหรือไม่ก็ตาม ในการชมผู้หญิงที่ยังไม่ได้แจ่งงานแต่ทำงานบ้านเก่งนั้น คนญี่ปุ่นชมว่าเป็นผู้หญิงน่ารักที่ผู้ชายจะชอบอย่างมาก เพราะเธอจะเป็น "แม่บ้าน" หรือ โอคุซัง (Okusan) ที่ดีที่สุด

TravelProThai-01-12-2013-0047

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นและสังคมญี่ปุ่นถูกทำให้เชื่อว่าหน้าที่ของ "แม่บ้าน" ที่จะต้องเป็นทาสรับใช้สามีและลูกนั้นเป็นคุณสมบัติของผู้หญิงญี่ปุ่นโดยแท้ ดังนั้นด้วยความคาดหวังและด้วยการรับรู้อัตลักษณ์ของผู้หญิงเช่นนี้จึงเป็นปัจจัยกำหนดให้ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด แม้ผู้หญิงที่มีการศึกษาและมีโอกาสทำงานนอกบ้านก็จะยอมออกจากงานเพื่อเป็นแม่บ้านเต็มตัวภายหลังการแต่งงาน

TravelProThai-01-12-2013-0048

 

TravelProThai-24-11-2013-0030

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นที่แต่งานแล้วจึงเป็นเสมือนส่วนประกอบที่สำคัญของบ้าน เธอจึงไม่มีทางจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริง วิถีชีวิตของเธอทั้งหมดตกอยู่ภายใต้กรอบความคิดที่รัดรึงให้เธอทุ่มเทให้กับความเป็นแม่และเมียแม้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้นกับผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยใหม่ดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้า แต่ผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็ยังคงยึดถือคุณค่าเดิมของความเป็นผู้หญิงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย

TravelProThai-01-12-2013-0049

 

TravelProThai-24-11-2013-0031

 

แม้ผู้หญิงญี่ปุ่นสมัยใหม่จะถือว่าตนเองมีอิสระเสรีมากขึ้น แต่ก็อาจกล่าวได้ว่าการมีอิสระเสรีก็มิใช่สิ่งที่ผู้หญิงจะครอบครองได้ตลอดไป เฉพาะในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเท่านั้นที่เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะมีเสรีภาพมากที่สุด สามารถทำอะไรได้ตามใจตัวเองมากกว่าในช่วงอื่นของชีวิต ดังจะพบการเดินทางท่องเที่ยวของวัยรุ่นผู้หญิงญี่ปุ่นเดินทางเพียงคนเดียว ภาพเช่นนี้จะไม่ปรากฎเมื่อเธอตัดสินใจแต่งงาน กล่าวได้ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเสียสละความเป็นปัจเจกชนไปทันทีที่แต่งงานแล้ว

 

TravelProThai-01-12-2013-0050

 

TravelProThai-25-11-2013-0032

 

การสร้างการรับรู้และความคาดหวังของสังคมที่มีต่อผู้หญิงว่าบทบาทที่เหมาะสมของเธอคือการเป็นแม่บ้านก่อให้เกิดความอึดอัดไม่น้อยในกลุ่มผู้หญิงสมัยใหม่ที่ได้เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องเป็นแม่บ้านและทำไมในขณะที่ผู้ชายมีชีวิตในการทำงานและมีชีวิตส่วนอื่น ๆ นอกบ้านได้ แต่ผู้หญิงกลับมีพื้นที่เพียงแค่ที่บ้านเท่านั้น ในความเป็นจริงนั้น การแบ่งงานกันทำระหว่างนอกบ้านกับในบ้านและแยกการทำงานในสองพื้นที่ออกจากกันโดยใช้เพศเป็นตัวกำหนดนั้น เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสังคมญี่ปุ่นเริ่มเกิดคนชั้นกลางนี้เอง

 

TravelProThai-01-12-2013-0051

 

TravelProThai-25-11-2013-0033

 

กล่าวคือ แม้ว่าสังคมเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะมีความเจริญเติบโตมานานจนเกิดมีคนชั้นกลางรุ่นเก่า แต่ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจเข้าสู่สมัยใหม่อย่างเต็มตัวและเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงระหว่างทศวรรษ 1950-1970 นั้น ไม่ปรากฎว่ามีการแยกกันระหว่าง "บ้าน" กับ "ที่ทำงาน" ดังนั้นผู้หญิงญี่ปุ่นเองแม้ว่าต้องทำหน้าที่ของแม่ตามธรรมชาติ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแยกหน้าที่แม่ออกจากการผลิตตามปกติ ผู้หญิงชาวนาญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดก็ให้นมลูกระหว่างที่ตนเองทำงานผู้ในไร่นา และโอกาสในการให้นมลูกกลับเป็นโอกาสดีสำหรับเธอที่จะได้พักจากการทำงานในไร่นาแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ในขณะที่คนชั้นกลางปัจจุบันกลับรู้สึกว่าการให้นมลูกนั้นเป็นภาระหนักอันใหญ่หลวงเหลือเกิน (เพราะต้องคอยตื่นอยู่บ่อย ๆ ในยามค่ำคืน)

 

TravelProThai-01-12-2013-0052

 

TravelProThai-26-11-2013-0034

 

คนชั้นกลางรุ่นเก่าที่เติบโตมาพร้อมกับการค้าในระยะแรก ๆ นั้น บ้านกับร้านค้าไม่ได้แยกออกจากกัน และร้านค้าทั้งหลายไม่ได้บริหารและดำเนินการโดยใช้ลูกจ้าง แต่ต้องอาศัยแรงงานในครอบครัว ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่ได้ถูกทำให้กลายเป็นแม่บ้านเพียงอย่างเดียว ผู้หญิงญี่ปุ่นในยุคนี้ต้องช่วยครอบครัวค้าขายไปพร้อม ๆ กับการเลี้ยงลูก

TravelProThai-01-12-2013-0053

 

TravelProThai-01-12-2013-0054

 

TravelProThai-01-12-2013-0055

 

พร้อมกันนั้น การรับประทานอาหารในครัวเรือนของชาวญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีความวิลิศมาหราหรือการประดิดประดอยให้สวยงามเหมือนที่เราเข้าในในปัจจุบัน อาหารก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องใช้การปรุงแต่ง ดังนั้นผู้หญิงญี่ปุ่นก็สามารถถอนตัวเองจากงานในไร่นาหรืองานในร้านค้ามาทำอาหารในแต่ละมื้อโดยไม่ได้ใช้เวลามากมายนัก อย่างน้อยที่สุดก็สามารถหยิบจับเอาวัตถุดิบที่อยู่รายรอบตัวมาปรุงอาหารได้ สำหรับการเตรียมอุปกรณ์การทำอาหารอื่น ๆ ที่เป็นงานหนัก ผู้ชายญี่ปุ่นก็เป็นผู้ทำใว้ให้แล้ว เช่น หาฟืน เป็นต้น

 

TravelProThai-01-12-2013-0056

 

TravelProThai-24-11-2013-0029

 

ในภาพถ่ายเก่า ๆ ของ ชาวนาญี่ปุ่นที่ถูกส่งไปเพื่อแสวงหาที่ทำกินในต่างแดนช่วงระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เช่นที่ประเทศเปรูและบราซิล จะเห็นว่ามีภาพจำนวนมากที่เป็นภาพผู้หญิงญี่ปุ่นในไร่นาพร้อมกับอุปกรณ์ในการทำนาทำไร่อยู่ในมือ

TravelProThai-01-12-2013-0058

 

TravelProThai-24-11-2013-0027

 

นักวิชาการหญิงชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งเคยเล่าประสบการณ์ตนเองในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ว่าท่านอยู่บ้านชานเมืองของกรุงโตเกียวและเป้นแม่บ้านเท่านั้น ท่านเลี้ยงลูกด้วยตนเอง เย็นวันหนึ่งท่านได้พาลูกนั่งจักรยานออกไปเที่ยวเล่นตามท้องนาและพบผู้หญิงชาวนาชราท่านหนึ่งซึ่งกล่าวกับท่านว่าผู้หญิงสมัยนี้โชคดีเพราะไม่ต้องทำงานอะไรมาก งานบ้านที่ทำกันก็เหมือนการเล่นเสียมากกว่า

TravelProThai-21-11-2013-0001

 

การไม่ได้แยกระหว่าง "บ้าน" กับ "ที่ทำงาน" ในระบบการผลิตที่เป็นจริง จึงทำให้ไม่เกิดความคิดและความเชื่อที่ว่าผู้หญิงญี่ปุ่นต้องเป็นแม่บ้านเท่านั้น

TravelProThai-21-11-2013-0002

 

TravelProThai-21-11-2013-0003

 

TravelProThai-22-11-2013-0004

 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติไปแล้ว คือการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา ได้เกิดกระบวนการ แยก "บ้าน" และ "ที่ทำงาน" ออกจากกันอย่างเข้มข้นและกว้างขวาง คนชั้นกลางรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับการทำงานในบริษัทได้กลายมาเป็นฐานที่สำคัญของการสร้าง "แม่บ้าน" ขึ้นงานบ้านที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิงได้กลายมาเป็นทั้งหมดของชีวิตผู้หญิงนับแต่นั้นมา

TravelProThai-22-11-2013-0005

 

TravelProThai-22-11-2013-0006

 

พร้อมกันกับกระบวนการแยก "บ้าน" กับ "ที่ทำงาน" ออกจากกัน ซึ่งทำให้เกิดการแยกระหว่างงานนอกบ้านกับงานในบ้าน การขยายตัวของอุตสาหกรรมอย่างมากในช่วงแรก ๆ  เป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ต้องการแรงงานผู้ชายมากกว่าแรงงานผู้หญิงขณะเดียวกัน คนชั้นกลางที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเริ่มไม่สามารถอยู่ร่วมชายคาเดียวกับครอบครัวเดิมของตนได้ด้วยเหตุผลของการทำงาน ต้องแยกครอบครัวออกไป จึงทำให้เกิดคนที่ต้องรับผิดชอบในงานบ้านเป็นหลักขึ้นมา ซึ่งในช่วงนี้เองก็ได้เกิดการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อผ่อนแรงแม่บ้านขึ้นและประสบผลสำเร็จอย่างรวดเร็วกลายเป็ฯฐานของความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้านสืบต่อมา

TravelProThai-22-11-2013-0007

 

TravelProThai-22-11-2013-0008

 

ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมหลังสงครามครั้งที่สอง ทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นกลายเป็น "แม่บ้าน" พร้อมกับการผลิตอุดมการณ์เรื่องการทำงานบ้านเต็มเวลา โดยย้ำเน้นให้เห็นว่าคุณค่าของลูกผู้หญิงอยู่ที่การรับใช้สามีและลูก อุดมการณ์เช่นนี้ปรากฎในการสื่อสารหลายรูปแบบนับตั้งแต่วรรณกรรม เพลง ฯลฯ

TravelProThai-22-11-2013-0009

 

TravelProThai-22-11-2013-0010

 

TravelProThai-23-11-2013-0011

 

พร้อมกับการเกิดอุดมการณ์การทำงานบ้านของแม่บ้านญี่ปุ่น ความเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรก็มีส่วนเสริมระบบอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนี้ด้วยเช่นกัน คือ การลดจำนวนบุตรลงเหลือเพียงสองคนในช่วงทศวรรษ 1960

TravelProThai-23-11-2013-0012

 

TravelProThai-23-11-2013-0013

 

จากเดิมการมีลูกมากเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับครอบครัวและรัฐ เพราะหมายถึงการมีแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งมีประโยชน์ที่งอด่ดารผลิตของครอบครัวและมีค่าในการผลิตของรัฐ การเปลี่ยนมาสู่การมีลูกเพียงสองคนนั้น ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงขนาดของครอบครัวที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น จึงทำให้หน้าที่การเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาน้อยนี้ต้องใช้แรงงานผู้หญิงเข้มข้นมากขึ้น การสร้าง "ความเป็นเด็ก" ที่ต้องการแม่ดูแลอย่างมากเกิดขึ้นในช่วงนี้เอง

 

TravelProThai-23-11-2013-0014

 

การเกิดขึ้นของ "แม่บ้าน" นี้จะเห็นว่าเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกระบวนการการสร้าง "ความเฉพาะ" ของญี่ปุ่นขึ้นมา เช่นการสร้างภาพอาหารญี่ปุ่นที่วิลิศมาหรามากขึ้น เกิดการยกระดับการแต่งดอกไม้ให้สวยงามเพื่อแสดงความเป็นญี่ปุ่น จึงทำให้ "แม่บ้าน" ต้องผนวกเอางานสร้าง "ความเฉพาะ" ของญี่ปุ่นนี้เข้าไปในชีวิตของตนด้วย

TravelProThai-23-11-2013-0015

 

TravelProThai-23-11-2013-0016

 

เมื่อเปรียบเทียบกับสังคมไทยจะพบสิ่งต่าง ๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่สังคมไทยมีแรงงานราคาถูกให้ใช้ภายในบ้านตลอดมาอย่างไม่ขาดสาย นับตั้งแต่การจ้างผู้หญิงจากภาพเหนือ ภาคอีสาน จนถึงชาวเขามารับใช้งานในบ้าน ทำให้สังคมไทยไม่เกิดการใช้คำว่า "แม่บ้าน" ในความหมายที่เข้มข้นเหมือนในสังคมญี่ปุ่น "แม่บ้าน" ในสังคมไทยจึงมักจะหมายถึงคนรับเงินเดือนที่คอยดูแลบ้านมากกว่าในความหมายแบบในสังคมญี่ปุ่น

TravelProThai-23-11-2013-0017

 

TravelProThai-24-11-2013-0018

 

สำหรับสังคมญี่ปุ่น ความเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ด้านที่ประกอบกันเข้านี้เอง ได้ทำให้ "แม่บ้าน" หรือโอคุซัง เป็นคำที่มีความหมายอย่างยิ่ง เพราะกลายเป็นสถาบันหลักที่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดความเฉพาะของญี่ปุ่น การเป็นตลาดภายในให้แก่อุตสาหกรรม การดูแลและจรรโลงระบบครอบครัวแบบใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้ชายแสวงหาความรู้และการทำงานอย่างเต็มที่

TravelProThai-24-11-2013-0019

 

ดังนั้น ผู้หญิงญี่ปุ่นจึงยอมรับที่จะเปลี่ยนตนเองมาสู่การใช้ชีวิตในพื้นที่เฉพาะภายในบ้านโดยความยินยอมพร้อมใจเป็นเวลานานทีเดียว

TravelProThai-24-11-2013-0020

 

TravelProThai-24-11-2013-0021

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าในสังคมญี่ปุ่นไม่มีความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นของความเป็นผู้หญิง เพราะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ดำเนินต่อกันมาเป็นเวลานานได้ทำให้เกิดธุรกิจบางประเภทเหมาะสมกับผู้หญิงมากขึ้นนอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้น การขยายอิทธิพลของกระบวนการเรียกร้องสิทธิสตรี ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้หญิงญี่ปุ่นทั้งสิ้น

TravelProThai-24-11-2013-0022

 

TravelProThai-24-11-2013-0023

 

ความเปลี่ยนแปลงประการแรกที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่การแต่งงานที่ช้าลงและการเป็นโสดเพิ่มมากขึ้น การศึกษาของญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้เรียนสูงขึ้นทำให้ผู้หญิงญี่ปุ่นจำนวนมากต้องใช้เวลาในการเรียนนานมากกว่าเดิม และขณะเดียวกันเริ่มเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้สืบทอดความเป็น "แม่บ้าน" อย่างที่สังคมและผู้ชายคาดหวัง ผู้หญิงจึงเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งผู้ชายในการหาเลี้ยงอีกต่อไป เมื่อไม่สามารถหาสามีได้ก็ทำงานไปเรื่อย ๆ ส่งผลให้เกิดการแต่งงานที่ช้าลงหรือเป็นโสดมากขึ้น

TravelProThai-24-11-2013-0024

 

TravelProThai-24-11-2013-0026

 

ความเปลี่ยนแปลงประการที่สอง ได้แก่ การหย่าร้างเพิ่มมากขึ้น เพราะความสามารถในการทำงานได้กว้างขวางของผู้หญิงญี่ปุ่นในระยะหลังนี้ได้ทำให้ผู้หญิงสลัดความเป็น "แม่บ้าน" ที่ถูกสร้างให้เคารพเชื่อฟังสามี ยอมสามีในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นจึงพบว่าเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น ทางเลือกหนึ่งที่ผู้หญิงญี่ปุ่นเลือกมากขึ้นคือการหย่า

TravelProThai-24-11-2013-0025

 

TravelProThai-26-11-2013-0035

 

ความสำนึกของผู้หญิงญี่ปุ่นที่เน้นให้อดทนต่อสภาวะและต้องทำหน้าที่ในครอบครัวลดลงมากในปัจจุบันได้ทำให้เกิดการหย่าร้างในครอบครัวชาวญี่ปุ่นสูงอายุเพิ่มขึ้นด้วย เพราะภายหลังจากที่ลูกได้มีงานทำแยกครอบครัวไปแล้ว และสามีต้องเกษียณออกจากงาน ผู้หญิงญี่ปุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยทนเพื่อลูก และใช้เวลาบางส่วนปรนนิบัติสามี แต่สามารถใช้ช่วงเวลาที่สามีออกไปทำงานทำสิ่งต่าง ๆ ตามที่ตนต้องการ เมื่อสามีเกษียณจากงานและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านตลอดเวลา ทำให้ต้องมารับใช้สามีเต็มเวลามากขึ้น ส่งผลให้ผู้หญิงจำนวนหนึ่งทนต่อไปไม่ได้ เพราะสามีเมื่อเกษียณแล้วก็มักจะเรียกร้องมากขึ้นและเมื่อไม่รู้จะไปไหนก็เกาะติดอยู่กับภรรยา ดังคำญี่ปุ่นที่เรียกการที่สามีเกาะติดภรรยาหลังเกษียณว่า "ใบไม้เปียกที่เกาะแน่นกับพื้น" ทำให้ภรรยาจำนวนไม่น้อยทนไม่ได้และขอหย่าในวัยชราแล้วปลีกตนเองออกแสวงหาอิสระเสรี เราจึงเห็นการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงสูงอายุชาวญี่ปุ่นที่สลัดหลุดออกจากพันธะของแม่บ้านได้สำเร็จ จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

TravelProThai-26-11-2013-0036

 

TravelProThai-26-11-2013-0037

 

ความเปลี่ยนแปลงประการที่สาม คือ ผู้หญิงญี่ปุ่นทำงานนอกบ้านมากขึ้น ทั้งในฐานะที่เป็นส่วนประกอบย่อย ๆ ของระบบงานในบริษัท และในฐานะที่ผู้หญิงสามารถมีบทบาทระดับนำบริษัทได้

TravelProThai-26-11-2013-0038

 

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีปรากฎการณ์อีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของผู้หญิงในเงื่อนไขที่ต้องยอมรับความเป็นแม่บ้าน กล่าวคือ ผู้หญิงญี่ปุ่นใช้สุราเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยตนเองออกจากความตึงเครียดจนมีสถิติว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นโรคพิษสุราเรื่อรังมากขึ้น ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เป็นพิษสุราเรื้อรังเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเริ่มใช้สุราเพื่อตอบโต้กับสามีที่นิยมใช้ความรุนแรงตบตีเธอ เธอพบว่าเมื่อเธอเมาแล้วกลับมีผลให้สามีลดการใช้ความรุนแรงลง

TravelProThai-26-11-2013-0039

 

TravelProThai-27-11-2013-0040

 

TravelProThai-27-11-2013-0041

 

ผู้หญิงญี่ปุ่นกับการเป็นแม่บ้านเป็นกระบวนการที่ถูกสร้างในความสลับซับซ้อนของความเปลี่ยนแปลงสังคมหลังางครามโลก ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น

TravelProThai-27-11-2013-0042

 

TravelProThai-27-11-2013-0043

 

TravelProThai-30-11-2013-0045

 

TravelProThai-27-11-2013-0044


Photo : Titipong Paewattanalert 
ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากหนังสือ Japanization

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

Titipong Paewattanalert

Titipong Paewattanalert

Website: www.facebook.com/Japan.TravelProThai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน