JUN-JUL 2014 : SUMMER HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กันยายน 25 , 2020
Font Size
   

JUN-JUL 2014 : SUMMER HOKKAIDO 6 วัน 4 คืน Featured

Rate this item
(4 โหวต)
Furano | ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | JAPAN HOKKAIDO 2014 (TG) : ชมความน่ารักของหมีขาวที่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า | ชมเมืองดอกไม้ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม และบึงสีฟ้า Blue Pond | ชมทะเลหมอก Unseen แห่งโทมามุ | สนุกกับหมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมูระ | ชมเมืองคลาสสิคโอตารุ | อิ่มอร่อยกับอาหารแห่งเมืองฮอกไกโด พร้อมเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ปู 3 อย่าง

ทัวร์ญี่ปุ่น 2557 | JAPAN HOKKAIDO 2014 (TG) : ชมความน่ารักของหมีขาวที่สวนสัตว์อาซาฮิยาม่าชมเมืองดอกไม้ฟุราโน่ โทมิตะฟาร์ม และบึงสีฟ้า Blue Pond | ชมทะเลหมอก Unseen แห่งโทมามุ | สนุกกับหมู่บ้านนินจาดาเตะ จิไดมูระ | ชมเมืองคลาสสิคโอตารุ | อิ่มอร่อยกับอาหารแห่งเมืองฮอกไกโด พร้อมเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ปู 3 อย่าง

TravelPro. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

วันเดินทาง
10 - 15 สิงหาคม 2557
ราคาท่านละ
68,900 .- บาท
View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriaa7cfeffa3f

รายการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพฯ- ฮอกไกโด

  • 20.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
  • 23.45 น. เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง .... เวลาท้องถิ่นเร็วเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

วันที่สอง   ชิโตเสะ – อาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเม็ง - บิเอะ - ฟุรานโน่

  • 08.00 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น  หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  จากนั้น นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับสองของ เกาะฮอกไกโด  เข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยามะ (Asahiyama Zoo) สวนสัตว์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น และมีผู้เข้าชมถึงปีละกว่า 3 ล้านคน สวนสัตว์แห่งนี้สัตว์ต่างๆ ไม่ได้ถูกกักขังอยู่ใน กรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่วๆไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมใน การออกแบบที่อยู่ของสัตว์ ด้วยแนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข และสามารถแสดงอุปนิสัย หรือพฤติกรรมตามธรรมชาติของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และที่น่าสนใจที่สุดคือพาเรดนกเพนกวินที่ จะออกมาเดินขบวนให้ได้ชมความน่ารักกันอย่างใกล้ชิด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน (Ramen Village) ศูนย์รวมร้านราเมนชื่อดังของ เกาะฮอกไกโด โดยมีจุดเด่นเป็นน้ำซุปของแต่ละร้านที่แตกต่างกัน

บ่าย  จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังเมืองฟุราโน (Furano) เมืองเล็ก ๆ ในเขตคามิคาว่า บนเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ฟูราโน่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวทั้งช่ วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในหน้าร้อน มีสวนดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะฟาร์มโทมิตะซึ่งมีการปลูกต้นลาเวนเดอร์สวยงามมาก มีนักท่องเที่ยวมากในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนกระทั่งกลางเดือนกันยายน ส่วนหน้าหนาว ฟูราโน่ มีชื่อเสียงในเรื่องของ ลานสกี ที่ท้าทาย นักท่องเที่ยวนิยมมาช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมีนาคม ระหว่างทางชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองบิเอะ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ที่ทำการเกษตรหลากหลายชนิด และภาพทิวทัศน์ของแปลงเพาะปลูกที่ปะติดปะต่อกันเหมือนกับเศษผ้าที่มีทั้งข้าวโพดหวาน มันฝรั่ง ฟักทอง เมล่อน และผักใบต่างๆ จนได้ชื่อว่า ถนนสายแพชเวิร์ค (Patchwork Road) และนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวทุ่งดอกไม้จากเนินเขา ให้ได้เดินชมและเก็บภาพสวยๆ ด้วย

เย็น   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ FURANO PRINCE HOTEL หรือ หรือเทียบเท่า

วันที่สาม    ฟุราโน่ - Blue Pond - เนินดอกไม้ชิคิไซ - โทมิตะฟาร์ม - โทมามุ

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Blue Pond บึงสีฟ้าที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่กลับโด่งดังไปทั่วโลก บริเวณนี้ เป็นจุดที่มีการขุดเพื่อป้องกันดินสไลด์ในช่วงการก่อสร้างเขื่อนชิโระกะเนะ ปรากฏว่าแร่ธาตุอะลูมิ เนี่ยมจำนวนมากได้ไหลลงสู่บึงทำให้น้ำในสระนี้มีสีเขียวอมฟ้า และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงไปทั่วโลก เนื่องจาก Kent Shiraishi ช่างภาพที่เก็บภาพของบึงแห่งนี้ ส่งภาพเข้าประกวด และได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดภาพถ่ายของ National Geographic ประจำปี 2011 และบริษัท Apple ได้นำภาพนั้นไปใช้เป็นภาพวอลเปเปอร์ใน OS X Mountain Lion จน เป็นที่คุ้นตาของคนทั่วโลก จากนั้นแวะเที่ยวชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ  สวนดอกไม้ชิคิไซ หรือ เนินดอกไม้สายรุ้ง สวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงาม ของดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดู ร้อนของเกาะฮอกไกโดให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มโทมิตะ(Farm Tomita) ฟาร์มแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1903 โดยนายโทคุมะ โทมิตะ (Mr.Tokuma Tomita) บรรพบุรุษของตระกูลโทมิตะที่ ได้โยกย้ายบ้านช่องจากภูมิภาคฟูกูอิมาตั้งรกรากทำฟาร์มไม้ดอก โดยเฉพาะลาเวนเดอร์ เพื่อ กลั่นเอาหัวน้ำหอมกลิ่นละมุน จนกระทั่งภาพความงามของทุ่งลาเวนเดอร์สีม่วงได้ ไปปรากฏอยู่ บนปฏิทินของบริษัทรถไฟด่วน จนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศญี่ปุ่น และเริ่มมีนักท่องเที่ยวทั้งใน ประเทศและจากทั่วมุมโลกมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ฤดูกาลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมาชม ดอกไม้กลางแจ้ง ที่นี่ก็คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม หรือถ้าอยากจะชมทุ่ง สีม่วงอันละลานตาของลาเวนเดอร์เป็นพิเศษล่ะก็ ต้องไปเยือนในช่วงกลางกรกฎาคมถึงกลาง สิงหาคม แต่ถ้าเป็นช่วงอื่นก็จะเห็นแต่ในกรีนเฮาส์เท่านั้นนอกจากดงดอกไม้หลากสีหลายพันธ์ แล้ว ที่ฟาร์มโทมิตะยังมีร้านขายสินค้า ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดอกไม้ต่างๆ เช่น น้ำหอม ไอศกรีม เป็นต้น ***หากมีเวลาเหลือพอ นำท่านเข้าชม โรงงานผลิตชีส ฟูราโน ชีสคุณภาพชั้นยอดของฮอกไกโด ที่เปิดโอกาสได้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตตลอดจนลองลิ้มชิมรสชาติของ ชีสคุณภาพชนิดต่างๆ กันถึงโรงงานผลิต รวมถึงชีสสีดำ(Black Cheese) ที่ผลิตจากหมึกของ ปลาหมึก และใกล้ๆ กับโรงงานผลิตชีส เมืองฟูราโน่ ยังมีส่วนผลิตไอศกรีม และพิซซ่า ซึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถทดลองทำเนย ไอศกรีม ขนมปัง และชีส ได้ด้วยตัวเองอีกด้วย*** จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโทมามุ เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก  

ที่พัก HOSHIN RESORT TOMAMU  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    ชมทะเลหมอก Unkai Terrace - โนโบริเบ็ทสึ - ดาเตะ จิไดมูระ - โทยะ - เก็บผลไม้

06.00 น.  นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไปสัมผัสกับความงดงามยามเช้าของทะเลหมอกอุงไค (Unkai Terrace) เป็นอีกหนึ่ง unseen ของที่นี่ ที่เรียกว่างดงามเหมือนดั่งสวรรค์ ด้วยพื้นที่กว้าง กว่า 1,000 เฮกเตอร์ ที่ถูกโอบล้อมด้วยหุบเขา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาดูได้ยากมาก สามารถเห็นได้เฉพาะวันที่อากาศดีและบางพื้นที่เท่านั้น อุงไค เทอเรส จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ มหัศจรรย์ของเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ * Unkai (ทะเลหมอก) นั้นเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งที่ Tomamu นี้จะมีให้ชมในช่วงเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคมเท่านั้น โดยเฉลี่ยโอกาสที่จะได้ชมทะเลหมอกนั้นอยู่ที่ประมาณ 40% ขึ้นอยู่ กับสภาพอากาศในแต่ละวัน *

08.00 น.  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม พร้อมกับทำการเช็คเอ้าท์จากโรงแรม จากนั้น นำคณะออกเดินทางไปยังเมืองโนโบริเบทสึ (Noboribetsu) เมืองโนโบริเบทสึ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นรีสอร์ทสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของของเกาะฮอกไกโด นำท่านเที่ยวชม ดาเตะจิไดมูระ อยู่ที่เมืองโนโบริเบ็ทสึในฮอกไกโด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ โดยเน้นไปที่การมีบทบาทของชนชั้นพ่อค้าในยุคที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย เช่น การละเล่นสมัยเอโดะ ดูหนัง ถนนที่มีเหล่านินจาและผู้หญิงสวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉมกันตลอดเวลา นักท่องเที่ยวยังสามารถตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบัน ชมสาธิตการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ ถ่ายรูปคู่กับซามูไรหรือนินจาเป็นที่ระลึก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ (TOYA LAKE) ซึ่งเป็นทะเลสาบมีลักษณะเป็นแอ่ง คล้ายโดนัท จากปากปล่องภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น มีเส้นรอบวง 45.5 กิโลเมตร และลึก 179.2 เมตร ในฤดูหนาวนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเล่นสกี และเที่ยวชม บริเวณโดยรอบๆ ถือ เป็นวิวธรรมชาติที่งดงามที่สุดอันดับ 3 ของเกาะฮอกไกโด ให้ท่านดื่มด่ำกับ ธรรมชาติกลางน้ำ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาสูงต่ำสลับกันอย่างสวยงาม นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล อิสระให้ท่านได้เก็บ ผลเชอร์รี่ หรือผลไม้ตามฤดูกาล สดๆจากต้นเก็บชิมได้อย่างเพลิดเพลินอิ่มอร่อย (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ TOYA SUN PALACE หรือเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรม  หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า "การอาบ ออนเซ็น" ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบ น้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

ที่พัก TOYA SUN PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า   โอตารุ - โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ -  โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะและทานุกิโคจิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโอตารุ โอตารุนั้นเคยรุ่งเรืองจากการเป็นเมืองท่า และอุตสาหกรรมประมง จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปผสมญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นข้างบ้านของชาวเมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะนี้ เพราะอยู่ใกล้กันมาก นำท่านเดินชม คลองโอตารุ (Otaru Unga) สัญลักษณ์แห่งเมืองโอตารุ ในสมัยก่อนคลองโอตา รุถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง เกาะฮอกไกโดกับเกาะอื่นๆ ของญี่ปุ่นรวมถึงต่างประเทศ ด้วยส่งผลให้บ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างในเมืองนี้เป็นแบบยุโรปผสมญี่ปุ่นนั่นเอง จากนั้นเที่ยวชม โรงงานเครื่องแก้ว ชมผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของโอตารุ ให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่อง แก้วสวยงามมากมาย นอกจากนี้ยังมี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็น อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ ควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลก ด้วย ฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่าง ๆ หลากหลายแบบ ตามใจ ชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรี เป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีนาฬิกาไอน้ำโบราณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำที่แห่งนี้อีกด้วยซึ่ง ทุกๆ ชั่วโมง นาฬิกาจะพ่นไอควันออกมาเพื่อบอกเวลา อิสระให้ท่านได้ชื่นชมบรรยากาศ พร้อม กับเลือกซื้อและชมสินค้าตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (Shiroi Koibito Chocolate Park) เป็นโรงงานที่ ผลิตช็อคโกแลตเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรป ที่แวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ให้บรรยากาศเหมือนกับเทพนิยาย ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวแด่คนรัก เป็น White Chocolate ประกบ ด้วยขนมปังกรอบท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ ติดมือกลับบ้านก็ได้ นำท่านเดินทางสู่ ย่านซึซึกิโนะ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่นมากมาย และยังเป็นรวมร้านอาหารมากมายนับพัน เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว นักชิม และยังเป็นที่ท่องเที่ยวยามราตรีอีกด้วย และย่านทานูกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดิน ที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิดอันขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ทั้งปูขน ปูสึไว และขาปูยักษ์)

ที่พัก APA HOTEL & RESORT SAPPOROหรือเทียบเท่า

วันที่หก   ชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

  • 07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ
  • 10.55 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG671
  • 16.45 น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - ชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม อากาศเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 68,900  บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 65,900  บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

-ค่าวีซ่าท่องเที่ยว ญี่ปุ่น (ยกเลิกแล้ว)

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 9,000 .- บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน