DEC 2014 : ทัวร์ฮ่องกง (วันพ่อ 5-7 ธันวาคม 2557) Hong Kong 3D 2N | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ มิถุนายน 03 , 2020
Font Size
   

DEC 2014 : ทัวร์ฮ่องกง (วันพ่อ 5-7 ธันวาคม 2557) Hong Kong 3D 2N

Rate this item
(3 โหวต)
DEC 2014: ทัวร์ฮ่องกงวันพ่อ Hong Kong 3D 2N DEC 2014: ทัวร์ฮ่องกงวันพ่อ Hong Kong 3D 2N Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
เที่ยวฮ่องกงวันพ่อ :  ชม Symphony of light การแสดงมัลติมีเดียที่สุดยอดตระการตา ขึ้นสู่ยอดเขา วิคตอเรียพีค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของฮ่องกง เยือนหาดทราย Repulse bay หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่าน ถนนนาธาน ชมวิวรอบตัว 360 องศาของ เกาะลันเตา  นั่งรถรางขึ้นไปยังจุดชมวิว เดอะพีค

เที่ยวฮ่องกงวันพ่อ :  ชม Symphony of light การแสดงมัลติมีเดียที่สุดยอดตระการตา ขึ้นสู่ยอดเขา วิคตอเรียพีค แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของฮ่องกง เยือนหาดทราย Repulse bay หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในฮ่องกง ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่าน ถนนนาธาน ชมวิวรอบตัว 360 องศาของ เกาะลันเตา  นั่งรถรางขึ้นไปยังจุดชมวิว เดอะพีค

วันเดินทาง
5 - 7 ธันวาคม 2557
ราคาท่านละ
28,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันตา–กระเช้านองปิง – ช้อปปิ้งCity Gate - Avenue of stay – symphony of light

  • 05.30  น.            คณะพร้อมที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน คาเธย์แปซิฟิค แอร์ไลน์ (CX) พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกท่านในด้านสัมภาระและเอกสารในการเช็คอิน
  • 08.35 น.             ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยเที่ยวบินที่  CX 2700
  • 12.20น.              ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เป็นสนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งใน   เครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนมีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกงนำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่1.5เฮคตาร์ที่ระดับความสูง 22 เมตรสามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะจากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่างไต่ขึ้นบันได268ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตรองค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250ตันและสูง 34 เมตรองค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้  จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้ง City Gate สินค้าแบรนด์เนมมากมายให้นักช้อปได้  เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ AVENUE OF STAR ใกล้ STAR FERRY ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดาราดังของฮ่องกง เช่น หลิวเต๋อหัว , หลี่ หมิง , เฉินหลง , ได้ทำการประทับรอยมือไว้ ณ จุดนี้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปหุ่นจำลองของดาราดังเหล่านี้ และภาพวิวฝั่งฮ่องกง ที่อยู่ตรงกันข้ามด้วยเช่นกัน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม A Symphony of Lights เวลา 20.00 น.ทุกค่ำคืนการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง จนถึงเวลานำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

นำท่านเข้าที่พัก KIMBERLEY  HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง เดอะพีค - วิคตอเรียพีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – จิวเวอรี่ – หวังต้าเซียน – วัดชีหลิน – ช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านนั่งรถรางสุดคลาสสิค ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1888 จนถึงวันนี้ราวๆ 120 กว่าปีมาแล้ว ใช้เวลาเดินทาง 8 นาทีเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ เดอะพีค เพื่อชมจุดชมวิวที่สวยงาม  ในเวลากลางวัน เราจะสามารถมองเห็นตึกระยิบระยับและความงดงามของอ่าววิคตอเรีย ไปจนถึงเนินเขาสีเขียวของเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์  จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAKหนึ่ง ในแหลงท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะตองทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม  นําท่านสู่หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่งและยังใช้เป็น ฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์ไปหลายเรื่อง มีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโหว ซึ่งทําหน้าที่ปก ป้องคุ้มครองชาวประมงโดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาดให้ท่านนมัสการขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคล ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3 ปี   จากนั้นนำท่านสู่ วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันลม ถูกกล่าวขานให้เป็นปลายทางของ การแก้ชงตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้และการเริ่มต้นปีใหม่ หลังวันตรุษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยกังหันลมจะพาชีวิตราบรื่นล้อลมและธุรกิจเงินทองวิ่งฉิว เหมือนกังหันลู่ลม  นำท่านชม โรงงาน จิวเวอรี่ ในนั้นมีเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบให้เลือกซื้อและชม ตามอัธยาศัย

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี และเป็นที่ศรัทธาอย่างมากของชาวฮ่องกง   วัดหวังต้าเซียน เป็นวัดที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด เพราะที่ตั้งของวัดเป็นจุดที่ฮวงจุ้ยดีมาก และเป็นสถานที่เชื่อกันว่าคำอธิษฐานจะประสบผลสำเร็จ  ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลสำหรับทำธุรกิจ  จากนั้นนำท่านสู่วัดนางชี (สำนักชีจีหลิ่น) สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถัง ตัวอาคารทั้งหมดใช้การสลักไม้และการเข้าเดือย โดยไม่มีการตอกตะปูเลยสักดอก แผนผังถูกออกแบบและจัดวางให้มีความสมดุลธรรมชาติแวดล้อม มีสระบัว ต้นไม้ ทำให้รู้สึกสงบในจิตรใจ จากนั้นให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งย่าน เลดี้มาเก็ต ตามอัธยาศัย   หรือช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า, กระเป๋า, เข็ดขัด, น้ำหอม  ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL, TOY R'US, BOSSINI, ESPRIT, BODY SHOP, RED EARTH, ROXY, GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG, ESPRIT, G2000 ฯลฯ

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จนถึงเวลานำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

นำท่านเข้าที่พัก KIMBERLEY  HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม             ช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน ไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้า ที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อ ที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่ คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกง หรือเลือกช้อปปิ้งที่ โอเชี่ยนเทอร์มินัล แหล่งรวมสินค้า Brand Name ชั้นนำที่มีให้เลือกชมและ ช้อปมากกว่า 700 ร้านอาทิ ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIO, ARMANI , DKNY ฯลฯ

22.10  น.            เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน คาเธย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ (CX) เที่ยวบินที่ CX 709

23.55  น.           ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ- ฮ่องกง -กรุงเทพฯ
สายการบิน คาเธย์แปซิฟิคแอร์ไลน์ (CX)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4+ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน ธันวาคม อาจจะเย็นสบาย

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่เริ่มต้น ท่านละ 28,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,900 บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้


Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

chanidapa yungyuen

chanidapa yungyuen

ศิลปะ ดนตรี ท่องเที่ยว Wink

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน