ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี NOV 2014 : AUTUMN WAKAYAMA | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 7 วัน 5 คืน บิน TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 09 , 2020
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี NOV 2014 : AUTUMN WAKAYAMA | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 7 วัน 5 คืน บิน TG

Rate this item
(5 โหวต)
ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี NOV 2014 : AUTUMN WAKAYAMA | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 7 วัน 5 คืน บิน TG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี NOV 2014 : AUTUMN WAKAYAMA | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์ญี่ปุ่น วาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 7 วัน 5 คืน บิน TG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์วากายาม่า | โอซาก้า | เกียวโต : kyoto-03-12-2012-0009

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี NOV 2014 : AUTUMN WAKAYAMA | ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง : วาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 7 วัน 5 คืน TG | ชม เส้นทางใหม่เจาะลึกวาคายาม่า พร้อมสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของแดนศักดิ์สิทธิ์มรดกโลก 2 แห่งคือ เขาโคยะซันและเขานาจิซัน, ศาลเจ้าหลวงคุมาโนะ ฮองงู, น้ำตกนาจิ, เพลิดเพลินกับการเก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาล | ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่เกียวโต อาราชิยาม่า, วัดคิโยมิสึ, วัดคิงคาคุจิ, ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ | เที่ยวชม ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | พักเรียวกัง แช่ออนเซ็น เต็มอิ่ม 2 คืน | เดินทางวันที่ 24 - 30 พ.ย. 2557 บิน TG

วันเดินทาง
24 - 30 พฤศจิกายน 2557
ราคาท่านละ
73,900 .- บาท

พิเศษ !! # แจก DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

# แจกกระเป๋าเดินทางล้อลากขนาด 16 นิ้ว ท่านละ 1 ใบ

View the embedded image gallery online at:
https://www.travelprothai.com/index.php?#sigProGalleriace28cce47d

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)

  • 20.00 น.  พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนการขึ้นเครื่อง
  • 23.15 น.   ออกเดินทางสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 (A380)

วันที่สอง    สนามบินคันไซ - สถานีวาคายาม่า - สถานีคิชิ (สถานีแมวทามะ) -  ตลาดปลาคุโรชิโอะ - เซ็นโจจิคิ - ชิราฮาม่า

  • 06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)

หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อบแล้ว นำท่านขึ้นรถโค้ช นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดวาคายาม่า (WAKAYAMA) ตั้งอยู่ทางใต้ของภูมิภาคคันไซบนเกาะฮอนชู จังหวัดนึ้อุดมด้วยน้ำและอาหาร ทางเหนือจรดใต้เป็นแนวชายฝั่งทะเลยาวลงมาสุดที่คาบสมุทรคิอิ  หันหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิค จึงมีอุณหภูมิที่อบอุ่น ทำให้สามารถปลูกผลไม้ได้ผลดีตลอดทั้งปี  ผลไม้ที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่น ส้มแมนดาริน ลูกพลับ ลูกท้อ บลูเบอร์รี่ เมลอน และสตรอเบอร์รี่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านอาหารตามแบบฉบับดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น เช่น ซีอิ๊วญี่ปุ่น และบ๊วย ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงนำท่านขึ้นรถไฟที่ สถานีวาคายาม่า จากนั้นเดินทางไปยังสถานีแมวทามะ Kishi Station เมืองคิโนะกะวะ จังหวัดวาคายาม่า แวะทักทายนายสถานีแมวที่โด่งดัง ที่ชื่อว่า "ทามะ" เป็นแมวสามสีเพศเมียซึ่งเป็นแมวจรจัดที่ถูกเจ้าของร้านขายของชำที่สถานีเก็บมาเลี้ยง ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2006 บริษัทรถไฟฟ้าแขวงวาคายาม่า ได้ปรับปรุงสถานีทั้งหมดบนเส้นทางคิชิกะวะจากแบบที่ใช้คนควบคุม เป็นแบบที่ไม่ต้องใช้คนควบคุม เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย นายสถานีของสถานีรถไฟเหล่านี้จะเลือกมาจากลูกจ้างของธุรกิจท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีนั้นๆ สำหรับสถานีคิชิ ผู้ได้รับเลือกเป็นนายสถานีคือ นายโทะชิโกะ โคะยะมะ เจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ใกล้เคียง โคะยะมะได้เลี้ยงแมวทามะเอาไว้ รวมถึงแมวจรจัดอื่นๆ อีกหลายตัว โดยไปให้ข้าวพวกมันกินที่บริเวณสถานี ต่อมาในเดือนมกราคม ค.ศ. 2007 ทางบริษัทเดินรถไฟก็ได้ประกาศให้ทามะ เป็นนายสถานีรถไฟอย่างเป็นทางการ ซึ่งในฐานะนายสถานี หน้าที่ของทามะคือการต้อนรับผู้โดยสาร ตำแหน่งนี้มาพร้อมกับหมวกประจำตำแหน่งนายสถานี ทามะได้รับเงินเดือนเป็นอาหารแมวฟรีจากบริษัทรถไฟ และได้เลื่อนขั้นเป็น "ซูเปอร์นายสถานีรถไฟ" (super station master) ในปีถัดมา เนื่องจากช่วยให้อัตราการโดยสารรถไฟเพิ่มขึ้น 10% จากปีที่ผ่านมา จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดคุโระชิโอะอิจิบะ (Kuroshio Fish Market) เป็นตลาดปลาที่มีอยู่ในวากายาม่ามารีน่าซิตี้ ที่นี่ทานสามารถซื้อหรือลิ้มลองอาหารทะเลแบบสดๆ รสชาติอร่อย อีกทั้งชมโชว์สาธิตวิธีแล่ปลาทูน่า ที่ปัจจุบันค่อนข้างหาชมได้ยากในญี่ปุน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางไปยัง ลานหินเซ็นโจจิกิ (Senjojiki Rock Plateau) ลานหินขนาดใหญ่บริเวณปลายสุดของแหลมเซะโตะสะกิ ที่เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นจากมหาสมุทรแปซิฟิก ถือเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของชิราฮามะ ลานหินทรายกว้างใหญ่ราวกับเสื่อทาตามิหลายพันแผ่นมารวมกันหลังจากนั้นนำท่านชม สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวาคายาม่า นั่นก็คือ เกาะเองเง็ทสึ (ENGETSU) เกาะแห่งนี้จะมีช่องตรงกลาง ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลจนเกิดเป็นช่องตรงกลางเมื่อมองไกลๆ จะเหมือนกับแว่นตา และในช่วงยามเย็นเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกจากช่องตรงกลางของเกาะ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่โรแมนติคที่สุดของเมืองวาคายาม่า อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศจนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชิราฮาม่า (SHIRAHAMA)นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIRAHAMA SEASIDE HOTEL  หรือเทียบเท่า

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ONSEN)

ที่พัก :  SHIRAHAMA SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   กลุ่มหินฮาชิงุอิ-อิวะ - ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ - น้ำตกนาจิ - คัตสึอุระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กลุ่มหินฮาชิชิงุอิ-อิวะ (Hachigui Rock) เป็นกลุ่มหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาด ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเป็นแนวยาวขนาบกับมหาสมุทร ด้วยขนาด 850 เมตร หินรูปร่างประหลาดกว่า 40 ก้อน โผล่ขึ้นมาเรียงกันเป็นแถวลักษณะคล้ายเสาของสะพาน จึงถูกตั้งชื่อว่าชื่อฮาชิชิงุอิ-อิวะ กองหินเหล่านี้เป็นภาพที่น่าตื่นเต้น เป็นเอกลักษณ์

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมาโนะ นาจิ (KUMANO NACHI TAISHA) ซึ่งเปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดินที่สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้เดินทางแสวงบุญตามเส้นทางเดินที่สร้างด้วยหินท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ขึ้นสู่ประตูศาลเจ้า ระหว่างทางยังมี วัดเซย์งันโทจิ (SEIGANTOJI) และเจดีย์แดงสูง 4 ชั้นที่ถูกสร้างตระหง่านหน้าน้ำตกนาจิสูง 133 เมตรที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เป็นทัศนียภาพที่งดงามหาชมได้ยากมาก สร้างความประทับใจ และสัมผัสถึงพลังของสายน้ำบริสุทธิ์จากสวรรค์ในแดนคักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้แก่ผู้มาเยือน อิสระให้ท่านเดินชมบรรยากาศอย่างเต็มที่จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง คัทสึอุระ (KATSUURA)นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก URASHIMA RESORT & SPA HOTEL หรือเทียบเท่า

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (ออนเซ็นในถ่ำ ชมวิวทะเล)

ที่พัก :    URASHIMA RESORT & SPA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    มรดกโลกโคยะซัน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล - โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่โคยะซัน (KOYASAN) ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของพุทธศาสนานิกายมหายาน ลัทธิชินงอน และที่เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญชื่อ คองโงะบูจิ (KONGOBUJI) วัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,200 ปีก่อน ในอดีตเป็นเส้นทางแสวงบุญแห่งภูมิภาคคันไซ ชาวพุทธญี่ปุ่นจำนวนมากมาเยือนที่นี่ทุกปี และเมื่อเดือนกรกฏาคม ปีค.ศ. 2004 KOYASAN ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และกลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมความงามและแสวงบุญ ซึ่งจะมีวัดที่อำนวยความสะดวกในด้านที่พักอาศัย มากถึง 52 แห่ง พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวยังจะได้ลิ้มรสอาหารมังสวิรัติอีกด้วย KOYASAN มีธรรมชาติที่งดงามในทุกฤดูกาล ทั้งใบไม้ผลิ ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และวัดโบราณที่สร้างด้วยไม้กลางหิมะที่ขาวโพลนในช่วงฤดูหนาว

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านแวะ สวนผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้สด ๆ จากต้นรสหวานฉ่ำชื่นใจแบบไม่อั้น (ช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นฤดูของส้ม ซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองนี้) จากนั้นเดินทางสู่เมืองโอซาก้า เป็นส่วนหนึ่งของเขตแดนคันไซ ภูมิภาคคิงกิ เกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น มีเมืองหลวงคือเมืองโอซาก้า เมืองโอซาก้า เป็นเมืองเอกของจังหวัดโอซาก้า และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้าเป็นเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น โดยมีชื่อเล่นเรียกกันว่า เทงกะโนะไดโตะโกะโระ (天下の台所) หรือ ห้องครัวแห่งอาหารอันโอชะ และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก :   HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    อาราชิยาม่า - วัดคินคาคุจิ - วัดชินเนียวโด - โอซาก้า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นสถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง ของเกียวโต ตั้งอยู่ค่อนไปทางตะวันตกของตัวเมือง เป็นที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม ในฤดูใบไม้ผลิจะ มีซากุระบานสวยมากมายและในฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีใบไม้แดง นอกจากนี้ยังป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ เขียวสวยตลอดปีนอกจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีย่านโบราณที่ดูสงบริมฝั่งแม่น้ำ ทั้งยังมีวัดเก่าแก่ที่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และก็มีสะพานยาวสวยสร้างขึ้นในสมัยเฮอัน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ ที่นี่ ชื่อว่า สะพานโทเง็ทสึเคียว (Togetsukyo)มีความหมายว่า สะพานชมจันทร์ โดยมีภูเขา อาราชิยาม่าเป็นฉากหลัง ทอดยาวข้ามแม่น้ำโฮซึ ปัจจุบันนี้ อาราชิยาม่า ถือได้ว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ไม่ควรพลาดของญี่ปุ่นเลยทีเดียว ระหว่างทางจากสะพานยังมีทางเดินที่ สองข้างทางเหมือนอุโมงค์ไผ่ ให้ความรู้สึกสงบและสดชื่นเย็นสบายตลอดเส้นทาง  นอกจากนี้ยัง มี วัดเทนริว (Tenryu-ji) ซึ่งเป็นวัดนิกายเซนซึ่งเก่าแก่สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ.1345 เพื่ออุทิศให้แก่ พระจักรพรรดิโกะ-ไดโงะ ภายในมีสวนโซเง็นฉิ (Sogenchi) ที่เป็นสวนดั้งเดิมตั้งแต่วัดสร้างเสร็จ และไม่ไกลจากบริเวณวัด จะเป็นทางเดินป่าไผ่ (Bamboo Groves)ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์เด่นอีกจุด หนึ่งของอาราชิยาม่าเช่นกัน วัดเทนริวจิได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปี ค.ศ. 1994 อีกด้วย

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย    นำท่านชม วัดคินคากุจิ  (Kinkakuji) ซึ่งมีศาลาทองเป็นจุดเด่นของวัด ลักษณะเป็นอาคารสาม ชั้น  ชั้นแรกสร้างตามแบบพระราชวัง ชั้นสองสร้างตามแบบบ้านซามูไร ชั้นสามสร้างตามแบบวัด พุทธในนิกายเซน ด้านหน้ามีบึงน้ำขนาดน้ำใหญ่ รายล้อมด้วยภูมิทัศน์อันงดงาม ในอดีตเป็นที่ ประทับของโชกุนโทกุกาว่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งของเกียวโตซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษทิ่ 15 ก่อน ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 นับเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคง ไว้ซึ่งรูปแบบของ สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นโดยแท้ รู้จักจากภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องอิคิวซัง นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดชินเนียวโด (Shinnyo-do Temple) วัดพุทธนิกายมหายานสร้างขึ้น ในสมัยเฮอัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในความสวยงามช่วงใบไม้เปลี่ยนสีอีกวัดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด เช่นกัน อิสระเที่ยวชมในบริเวณวัดจนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

ที่พัก :   HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก    วัดคิโยมิสึ - วัดโทฟุคุจิ - ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม วัดคิโยมิสึ (Kiyomizudera) หรือวัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโต โดยก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 788 ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเกียวโต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด แต่อาคารต่างๆ ที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2176 ชื่อของวัดซึ่งมีความหมายว่าน้ำบริสุทธิ์นั้น มีที่มาจากน้ำตกโอโตวาโนะทากิที่ไหลผ่านเนินเขาลงมาบริเวณวัด ซึ่งเชื่อกันว่าผู้ใดได้ดื่มน้ำจากที่นี่ก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ และเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 วัดคิโยมิสึได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกให้เป็น7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ และอาคารหลักของวัดนี้ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นอีกด้วย

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านชม วัดโทฟุคุจิ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสถานีเกียวโต เป็นเป็นวัดพุทธในนิกายเซน สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1798 โดยมีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างเหมือนวัดโทไดจิ (Todaiji) ในเมืองนาระ ในฤดูใบไม้ร่วงราวเดือนพฤศจิกายน รอบๆบริเวณวัดแห่งนี้จะสวยงามมากเป็นพิเศษด้วยสีของใบไม้หลากสีที่กำลังจะร่วงหล่นจากต้นเมเปิ้ล (Kaede) ซึ่งที่นี่จำนวนกว่า 2,000 ต้น นอกจากใบไม้เปลี่ยนสีที่เลื่องชื่อแล้ว ยังมีโบราณสถานสำคัญๆที่ควรมาสักการะอยู่มากมาย วัดโทฟุคุจิ เป็นอีกสถานที่อีกหนึ่งที่ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลก นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เป็นศาลเจ้าชื่อดัง ที่นักท่องเที่ยวที่มาเกียวโตทุกคนต่างเดินทางมาดูโทริอิ (Torii) หรือประตูศาลเจ้าที่เรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาสูงถึง 233 เมตร ประตูโทริที่เรียงรายกันเป็นอุโมงสีแดงนี้เป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี เมื่อเดินตามอุโมงค์โทริอิ ไปได้สักพักก็จะเจอทางแยกของประตูโทริที่กั้นด้วยประตูใหญ่แล้วแยกย่อยเป็นประตูเล็กออกมาอีกทีหนึ่ง พอเดินไปได้ครึ่งทางก็จะพบกับจุดชมวิวยทสุซึจิ เป็นจุดที่มองเห็นเกียวโตและภูเขาที่ล้อมรอบเกียวโตเอาไว้  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า อิสระช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ เป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก้า ภายในมีร้านเก่าแก่ขนาดเล็กตั้งปะปนอยู่กับห้างใหญ่ มีสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้ง สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีก ทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตน ด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะ ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก และร้านค้าทุกแห่ง จะพยายามสร้างจุดเด่นให้แก่ร้านของตนให้ได้ มากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้า ของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก :   HOPINN AMING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด     ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านใน) - อิออน – สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม (กรุณาตรวจเช็คสิ่งของและสัมภาระให้เรียบร้อย)  นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1586 โดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ใช้แรงงานหลายหมื่นคน จึงใช้เวลาก่อสร้างเพียงสามปีเท่านั้น แต่ทุก 30 ปีให้หลังก็ถูกโทกุงาวะ อิเอยะสุทำลายลง แล้วสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง คูน้ำกับกำแพงที่เป็นของเดิมยังคงสภาพดีอยู่มาก ตัวปราสาทก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จในปี 1997 ปัจจุบันเป็นป้อมปราการสูงห้าชั้น จำลองแบบจากของเดิม ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาศิลปะวัตถุโบราณหลายชิ้น ทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโทโยโทมิและโอซาก้าในอดีตจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อิออน พลาซ่า เมืองนาริตะ ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด ทั้งกระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า นอกจากนี้ยังมี "ร้าน 100 เยน" และซุปเปอร์มาร์เกต เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และเลือกซื้อขนมและของฝากอย่างเต็มที่ก่อนเดินทางกลับ

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน แบบอิสระ (เพื่อให้ท่านใช้เวลาช้อปปิ้งอย่างคุ้มค่า)

  • 14.00น.      นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
  • 17.00น.      เดินทางกลับสู่ เมืองไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 627
  • 21.30น.      เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ -คุนไซ- กรุงเทพฯ  สายการบิน THAI AIRWAYS

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน พฤศจิกายน อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 73,900 บาท

-เด็กพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง ท่านละ 71,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-ค่าวีซ่าญี่ปุ่น (ท่องเที่ยว)

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม  10,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

ยกเว้นวีซ่า

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน