TOKYO EASY PACKAGE : แพ็คเกจตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก (3 คืน) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

TOKYO EASY PACKAGE : แพ็คเกจตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก (3 คืน)

Rate this item
(4 โหวต)
TOKYO EASY PACKAGE : แพคเกจตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก (3 คืน) TOKYO EASY PACKAGE : แพคเกจตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก (3 คืน) Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
TOKYO EASY PACKAGE No.1 : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก (3 คืน) บินตรงจากสนามบินดอนเมือง สู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOK SCOOT (รหัสทัวร์ 811)

TOKYO EASY PACKAGE : แพ็คเกจทัวร์ญี่ปุ่น ตั๋วเครื่องบิน + ที่พัก (3 คืน) บินตรงจากสนามบินดอนเมือง สู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบิน NOK SCOOT (รหัสทัวร์ 811)

ราคาเริ่มต้นท่านละ 19,999 บาท (ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น )      **ห้องเตียง Double Bed (เตียงใหญ่ 1 เตียง) **
เดินทางวันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. / 1 - 5 ต.ต. / 4 - 8 ต.ค. 2558 เท่านั้น

ไฮไลท์ของแพ็กเกจ ตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม 3 คืน

• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ดอนเมือง-นาริตะ/นาริตะ -ดอนเมือง BOEING 777-200 (415 ที่นั่ง) พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS และ ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 30 กิโลกรัม

• พักโรงแรมระดับมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น

• ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านดังแห่งกรุงโตเกียว หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์”

**ขอสงวนสิทธิ์สำหรับโปรแกรมโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก 19,999 บาท

**ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นเตียง Twin Bed (เตียงเล็ก 2 เตียง) เพิ่มท่านละ 1,000 บาท

**พักเดี่ยวเพิ่ม  เพิ่มท่านละ 2,900 บาท

สำหรับที่นั่งบนเครื่องบิน สายการบิน NOKSCOOT

จะมีที่นั่งจำนวน 415 ที่นั่ง ซึ่งเป็นที่นั่งแบบ  3-4-3 โดยจะมีการแบ่งเป็นประเภทของที่นั่ง ตามรายละเอียดดังนี้
1.  BIG SEAT จะมีจำนวน 24 ที่นั่ง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นเบาะหนังสีดำ มีอุปกรณ์สำหรับชาร์ทเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เช่น Smart Phone, IPAD  

2.  STRETCH SEAT หรือที่รู้จักในชื่อว่า Long Leg จะมีจำนวน 30 ที่นั่ง ซึ่งจะเป็นที่นั่งที่อยู่บริเวณด้านหน้า จะมีพื้นที่กว้าง สามารถยืดขาได้

3.  SUPER SEAT จะมีจำนวน 63 ที่นั่ง ซึ่งจะเป็นที่นั่งที่อยู่บริเวณถัดจาก Stretch Seat และบริเวณด้านหลังของเครื่อง จะมีพื้นที่กว้างกว่า Standard Seat  

4. STANDARD SEAT จะมีจำนวน 298 ที่นั่ง 
** ทางสายการบิน ไม่อนุญาติให้เลือกระบุที่นั่ง Standard Seat ได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม (การระบุที่นั่งเป็นแบบ Random Seat) ยกเว้นจะมีการซื้อที่นั่งเพิ่มเติมเท่านั้น !! **

ค่าใช้จ่ายในการระบุที่นั่ง (ไป - กลับ)

1.  BIG SEAT จะมีจำนวน 24 ที่นั่ง ... ที่นั่งละ 3,500 บาท

2.  STRETCH SEAT หรือที่รู้จักในชื่อว่า Long Leg จะมีจำนวน 30 ที่นั่ง ...  ที่นั่งละ 2,800 บาท

3.  SUPER SEAT จะมีจำนวน 63 ที่นั่ง ... ที่นั่งละ 1,600 บาท  

4. STANDARD SEAT จะมีจำนวน 298 ที่นั่ง ... ที่นั่งละ 1,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก          สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ 

22.00  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOKSCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง       นาริตะ - ฟรี!..อิสระช้อปปิ้งเต็มวันหรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์”   

01.35   ออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  โดย สายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW918 (วันที่ 24, 25, 27 ตุลาคม ออกเดินทางเวลา 02.00-09.40 น.)   (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)

09.40 เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรญี่ปุ่น ลูกค้าจะต้องเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักด้วยตัวเอง 

ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวก อาทิเช่น

ฮาราจูกุ แหล่งรวมแฟชั่นวัยรุ่นอินเทรนด์อัฟเดทของเมืองปลาดิบ ที่เชื่อมระหว่างสถานีJR HARAJUKU STATION กับถนนสายหลัก MEIJI DORI ถนนคนเดินที่เป็นสัญลักษณ์ของฮาราจูกุ สิ่งที่มีชื่อเสียงของย่านนี้ก็คือการแต่งตัวแฟชั่นแบบ COSPLAY ของวันรุ่นญี่ปุ่นแต่งตามการ์ตูนเรื่องต่างๆ 

• ถนนทาเคชิตะ ( TAKESHITA DORI)เป็นถนนเล็กๆ อยู่หน้าสถานีฮาราจูกุ ถนนสายนี้เป็นแหล่งรวมร้านค้าแฟชั่นวัยรุ่น เสื้อผ้าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง ห้ามพลาดร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตรงกลางของถนนทาเคชิตะร้านที่มีชื่อเสียงคือ MARION CREPES ที่ถือว่าเป็นร้านเครปสไตล์ญี่ปุ่นอันเก่าแก่ที่เปิดบริการมานานที่สุดในญี่ปุ่น

• ถนนโอโมเตะซานโดะ (OMOTESANDO) แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมและห้างสรรพสินค้าดัง - ห้างLAFORET HARAJUKUสูง 7 ชั้น ที่มีร้านเสื้อผ้ามากกว่า 150 ร้าน - OMOTOSANDO HILL ช้อปปิ้งมอลล์แหล่งรวมของแบรนด์ดังเช่น LOUIS VUITTON, CHANNEL, GUCCI, DIOR - KIDDYLAND ร้านขายสินค้าของเด็ก ที่มีทั้งเสื้อผ้า ของเล่น ขนม - ORIENTAL BAZZAR ร้านขายของที่ระลึก

ชิบุย่า ได้รับฉายาว่าเป็น Shopping District แห่งโตเกียว และของญี่ปุ่น ที่โด่งดังไปทั่วโลก เป็นแหล่งรวมความบันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆ SHIBUYA109,TOKYO HANDที่ถือว่าเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุด, PARCO, LOFTสาขาชิบูย่าที่เต็มไปด้วยของเก๋ๆ และถนนที่จะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย อาทิ UNIQLO, UNITED ARROW, JOURNAL STAND, BATTING APE, ABC MART ชิบุย่า มีแยกที่เรียกได้ว่าวุ่นวายที่สุดในโลกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยมที่ใครๆ ก็ต้องแวะมา HACHIKO SQUARE ที่มีผู้คนพลุกพล่านข้ามถนนกันแทบจะ 24 ชม. เลยทีเดียว จุดไฮไลท์อีกจุดในย่านนี้ได้แก่รูปปั้นของ HACHIKOสุนัขผู้ซื่อสัตย์อันโด่งดังไปทั่วโลก

โตเกียว ดิสนีย์แลนด์สวนสนุกขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียว ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของ TOKYO DISNEY RESORT เขต URAYASU จังหวัด CHIBA ซึ่งมีพื้นที่ติดกับโตเกียว สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกอยู่ห่างจากสถานีโตเกียวประมาณ 15 นาทีโดยรถไฟ JRมาลงที่สถานี MAIHAMA และ TPKYO DISNEY STATION มีโซนต่างๆที่น่าสนใจ คือ เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ (LOST RIVER DELTA) ชายทะเลฝั่งอาหรับ (ARABIAN COAST) ทะเลสาบนางเงือก (MERMAID LAGOON) เกาะลึกลับ (MYSTERRIOUS ISLAND) ริมน้ำฝั่งอเมริกา (AMERICAN WATERFRONT) เมืองเรือแห่งการค้นพบ (PORT DISCOVERY) ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (MEDITERRANEAN HARBOR)เครื่องเล่นที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น JOURNEY TO THE CENTER OF THE/ TOWER OF TERROR/ TEMPLE OF THE CRYSTAL SKULL/ RAGING SPIRITS ส่วนโซนที่เหมาะสำหรับเด็กหรือผู้ที่ไม่รักความตื่นเต้นมากนัก เช่น 20,000 LEAGUES UNDER THE SEA/ AQUATOPIA/ STORM RIDERนอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดง เช่น BRAVI SEAMOMERMAID LAGOON THEATER และโรงหนัง 3 มิติที่ขึ้นชื่ออย่าง THE MAGIC LAMP THEATER รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามได้ที่ไกด์ค่าตั๋วโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ราคาท่านละ 2,600 บาท (ไม่รวมค่ารถไฟ ไป-กลับ)

**เข้าสู่ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL หรือ SUPER HOTELหรือระดับเทียบเท่า

**หมายเหตุ**

1. ในวันเข้าพักจริง โรงแรมที่พักอาจไม่ได้ตรงตามที่ระบุในโปรแกรม แต่โรงแรมดังกล่าว   จะเป็นโรงแรมที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับดาวเดียวกัน 

2.  สำหรับห้องพัก จะพักห้องละ 2 ท่าน เท่านั้น ซึ่งจะเป็นเตียง Double Bed (เตียงใหญ่ 1 เตียง) พักได้ 2 ท่านเท่านั้น

วันที่สาม          ฟรี!..อิสระเต็มวัน

เช้า   ไม่มีบริการอาหารเช้าที่โรงแรม  ลูกค้าสามารถซื้ออาหารเช้าเพิ่มได้  (ราคาอาหารเช้า 3 มื้อ ราคาท่านละ 900 บาท)

****อิสระตามอัธยาศัย*****

ที่พัก  TOYOKO INN HOTEL หรือ SUPER HOTELหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่             ฟรี!..อิสระเต็มวันเช้า ไม่มีบริการอาหาร

เช้า ที่โรงแรม  ลูกค้าสามารถซื้ออาหารเช้าเพิ่มได้  (ราคาอาหารเช้า 3 มื้อ ราคาท่านละ 900 บาท) 

****อิสระตามอัธยาศัย*****

เข้าสู่ที่พัก  TOYOKO INN HOTEL หรือ SUPER HOTELหรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า          ฟรี!..อิสระ- สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

เช้า   ไม่มีบริการอาหารเช้าที่โรงแรม  ลูกค้าสามารถซื้ออาหารเช้าเพิ่มได้  (ราคาอาหารเช้า 3 มื้อ ราคาท่านละ 900 บาท)

หมายเหตุ : ลูกค้าจะต้องเดินทางไปถึงสนามบินนาริตะ เวลาประมาณ 12.00 น. (เวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น)            เพื่อเช็คอินที่สนามบินนาริตะ ด้วยตัวเอง

15.40   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW919  (วันที่ 25,26,28,29,31 ตุลาคม ออกเดินทางเวลา 15.40-20.40 น.)   (บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง)   

20.05   ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

****************************************************************

หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดช่วงเทศกาล เป็นต้นทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าเป็นสำคัญ***


โปรดทราบเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้:     โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ จะยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งโรงแรมที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะใช้อยู่ในระดับเดียวกัน           ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 1-3 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทางบริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

  • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
  • Tel : 02-9420080, 02-9420070
  • Call Center : 095-9498002
  • Call Center : 081-6424456
  • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน