ทัวร์เกาหลี | CharmingSpring 2 Happy in Danyang!! 5 D 4 N | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พุธ กันยายน 23 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์เกาหลี | CharmingSpring 2 Happy in Danyang!! 5 D 4 N

Rate this item
(0 โหวต)
nami nami
Korea
"หมู่บ้านฝรั่งเศส (
Petite France Village)...เกาะนามิ(Winter Love Song) ล่องทะเลสาบชงจู สวนสนุก Everland ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง...ชมการแสดง Jump Show พระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทำเนียบประธานาธิบดี ช้อปปิ้งทงแดมุน? พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ช้อปปิ้งตลาดยอนิยม 
โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ) หรือสายการบินไทย (TG)

การเดินทาง :28-02 พ.ค 53ราคา 31,900 บาท

กำหนดวันเดินทาง :28-02 พ.ค., 01-05, 05-09, 12-16, 19-23, 26-30พ.ค.53

วันที่ 1   กรุงเทพฯ( สนามบินสุวรรณภูมิ)

ตามกำหนดการ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พร้อมสัมภาระและพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
อำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ) หรือการบินไทย (TG)
ตามกำหนดการคณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ( บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
**ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่ 2    หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France)- เมืองชุนชอน - เกาะนามิ (Winter Love Song) ตลาดชุนชอนเมียงดง
ตามกำหนดการ?คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง )?นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านฝรั่งเศส (Petite France) เป็นหมู่บ้านที่มีอาคารเป็นสีต่างๆ สดใสและตกแต่งอย่างงดงาม ด้านในจะมีร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเครื่องครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ไว้ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม เพราะหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่องแล้วรวมทั้งซีรีย์เรื่อง F4ของเกาหลีอีกด้วย
เที่ยง?บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่งก็คือการนำไก่และผักต่างๆมาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบนเสริ์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น กิมจิ, อูดุ้งปรุงรส , ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อน )

บ่าย?คณะเดินทางไปยังท่าเรือของ เกาะนามิ เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยังเกาะนามิ เกาะส่วนตัวซึ่งบรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเก็บภาพและสัมผัสความงดงามของทิวต้นสนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัยนำท่านสู่ ตัวเมืองชุนชอน อิสระช้อปปิ้งเรียกน้ำย่อยที่ ตลาดชุนชอนเมียงดง ซึ่งจำลองมาจากตลาดเมียงดงในกรุงโซล มีร้านค้ามากมายกว่า 100 ร้าน อาทิเช่น Nike, Adidas, Puma,ฯลฯ และร้านค้าชื่อดังของ เกาหลี อีกมากมายพร้อมกับถ่ายรูปรอยประทับฝ่ามือของพระนางคนดังจาก ละครเพลงรักในสายลมหนาว
ค่ำ?บริการอาหารค่ำ? ณ? ภัตตาคาร(ชาบู ชาบู หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทย นำคณะเข้าสู่ที่พัก Danyang Daemyung Resort หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3   ล่องทะเลสาบชงจูเมืองทันยาง - สวนสนุก Everland - กรุงโซล - ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง - ชมการแสดง Jump Show

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ เมืองทันยาง พาชมทัศนียภาพทางน้ำด้วยการ ล่องทะเลสาบชงจู อิ่มเอมกับทะเลสาบธรรมชาติและสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของเมืองทันยางพัลคียอง? ท่านจะได้สัมผัสความงามของหินรูปทรงต่างๆ ซึ่งมีอายุยาวนานหลายพันปีโดยเฉพาะ "ไผ่สวรรค์" หินสีเขียวมรกตอันเลื่องชื่อของทะเลสาบแห่งนี้
เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (คาลบี เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อนๆ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ)
บ่าย      เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์? ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งกระเช้าเลื่อนลงจากเขา สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรรวมเครื่องเล่น(Unlimited) และเครี่องเล่นใหม่ T-Express เพลิดเพลินไปกับสวนสัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้เข้าใจภาษามนุษย์และไลเกอร์แสนน่ารัก สัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของโลก (ที่มีพ่อเป็น Lion มีแม่เป็น Tiger = Liger) และชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี? ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่รวมกัน? ซึ่งเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยีและอื่นๆอีกมากมาย นำคณะเข้าชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก จากนั้นชมการแสดง Jump Showซึ่งเป็นการแสดงละครเวทีที่ใช้ศิลปะการต่อสู้ชั้นสูง อาทิ เทควันโด กังฟู มาผสมผสานกับมุขตลกประกอบไปด้วยดนตรีที่ท่วงทำนองแบบพื้นเมืองเกาหลี ถือว่าเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นโชว์ที่ได้รับความนิยมมากในเกาหลี
ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(ซีฟู้ดหม้อไฟ หรือ Haemuntang เป็นเมนูที่นำของทะเลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เป็นต้น มาจัดเรียงให้สวยงามภายในหม้อไฟ และเติมน้ำซุปซีฟู้ดลงไป พอน้ำเดือด แล้วนำอุด้งลงไปต้ม เสิร์ฟพร้อมกับ Bibimpub หรือข้าวยำเกาหลี เป็นอาหารครบคุณค่าโภชนาการ และเป็นอาหารยอดนิยมที่คน เกาหลี นิยมทานกันมากที่สุด ซึ่งนำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่าง ๆ สาหร่ายทะเล ไข่ดาว ต้นหอม แครอท ถั่วงอกเห็ด จัดเรียงบนข้าวสวยคลุกเคล้าให้เข้ากันกับซอสพริกเกาหลี ) นำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 พระราชวังเคียงบ๊อก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ทำเนียบประธานาธิบดี - ศูนย์โสมรัฐบาล -ช้อปปิ้งย่านอินซาดง - ศูนย์โสมรัฐบาล - คลองชองเกชอน

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี แวะถ่ายรูปด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่สันติภาพอันงดงาม เดินทางสู่ ย่านอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีแบบเกาหลีในใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งห้องแสดงงานศิลปะ? ร้านขายเครื่องแกะสลักแบบพี้นเมืองร้านขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและโรงน้ำชาตามแบบเกาหลี เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ตัองการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม? (ในช่วงเสาร์-อาทิตย์นั้น อินซาดงจะเป็นเขตปลอดยานพาหนะและมีตลาดนัดขายของเก่าเครื่องประดับ งานศิลปะต่างๆ และยังสามารถพบผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก)
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ซัมแกทังหรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสมและเครื่องเคียงต่างๆ)
บ่าย    นำคณะชม ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า จากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่
ตลาดยอดนิยม ทงแดมุน ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และอื่นๆอีกมากมาย ตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่ขายที่นี้นั้นเหมือนกับสินค้าในห้างดังแต่ราคาถูกกว่า?อิสระให้ทุกท่านชมวิถีชีวิตของชาวกรุงโซล บริเวณ คลองชองเกซอน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในอดีตเคยถูกถมทำเป็นถนน ต่อมาเมื่อครั้นที่ประธานาธิปดี ลี เมียง บัค ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ว่าการกรุงโซล ได้ลื้อถอนทำเป็นคลองที่เห็นกันในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ชาวเกาหลีมาผ่อนคลาย โดยทำสองฝั่งคลองเป็นสวนสาธารณะ ปัจจุบันบริเวณคลองชองเกชองมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรีนิทรรศการดอกไม้ ฯลฯ ที่ท่านสามารถพบเห็นได้ นอกจากนั้นร้านขายของอีกมากมายที่เปิดทอดยาวเพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อ ในยามค่ำคืนท่านจะ ได้พบกับแสงสีอัน ตระกานตาจากทางน้ำพุ และไฟที่ถูกประดับไว้อย่างสวยงาม
ค่ำ    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูบุฟเฟ่ต์ อาหารนานาชาติ พร้อมขาปูยักษ์ และอาหารทะเลสดๆ นานาชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทาน ตามอัธยาศัย)
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5  วัดโชเกซา - สวนสาธารณะนัมซาน - พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้แบร์ - Duty Free-ช้อปปิ้งเมียงดง- สนามบิน
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร นำคณะเดินทางสู่ วัดโชเกซา วัดที่ตั้งอยู่กลางกรุงโซลวัดส่วนใหญ่ในเกาหลีจะตั้งอยู่ในภูเขา แต่วัดนี้กลับตั้งอยู่ใจกลาง
เมือง ก่อนถึงวันประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคติ นั้นจะมีขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบัว ซึ่งตั้งต้นที่สนามกีฬา ทงแดมุน เคลื่อนไปตามถนนชงโนและไปสิ้นสุดที่วัดโชเกซา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 เป็นวัดพุทธศาสนานิกายโชเก ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของนิกายเซ็น ชื่อวัดโชเกมาจากชื่อของภูเขาใน ประเทศจีน ซึ่งสังฆราชาองค์ที่ 6 นามว่า ฮุ่ยเหนิง (ค.ศ. 638 - 713) ใช้เป็นที่จำวัดภายในอุโบสถของวัดโชเกซา ประดิษฐานพระพุทธรูปทำด้วยไม้ ในสมัยที่ญี่ปุ่นยึดครองเกาหลี (ค.ศ. 1910 - 1945) พระผู้ใหญ่ของวัดนี้ได้เป็นผู้นำในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงศาสนาพุทธในเกาหลีให้เป็นแบบญี่ปุ่น เดินทางสู่ สวนสาธารณะนัมซาน ซึ่งเป็นที่พักผ่อนของคนเกาหลีที่มีสวนหย่อม สถาปัตยกรรมต่างๆรูปปั้น และอื่นๆ? อีกทั้งยังได้ชมดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพรั่งทั่วทั้งสวนสาธารณะแห่งนี้ และไม่ควรพลาดสำหรับท่านที่ชื่นชอบซีรี่ส์เกาหลีพบกับฉากจบอันน่าประทับใจจากชอบละครดัง My name is Kim Sam Soon ซึ่งมีฉากถ่ายทำที่เขานัมซาน (ฉากพระเอกและนางเอกนั่งกระเช้าไฟฟ้า และฉากจบของเรื่อง) รวมถึงเรื่อง F4 เกาหลี นำชมความน่ารักของ Teddy Bear Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเทดดี้แบร์ ที่ผูกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ครั้งสำคัญๆ รวมทั้งความทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าประทับใจจากเจ้าหมีน้อยทั้งหลาย
เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( อาหารจีน )
บ่าย    อิสระช้อปปิ้งตามอัธยศัย ณ ตลาดเมียงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food และ The Face Shop นำท่านแวะชม Hot Issue Shop
แหล่งรวมเสื้อผ้าและเครื่องสำอางหลากหลายแบรนด์เนมชั้นนำ ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายสไตล์ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1? พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!!
ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน
ตามกำหนดการ คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน โดย สายการบินเอเชียน่า แอร์ไลน์ (OZ) หรือ การบินไทย (TG)( เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง)
ตามกำหนดการ คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

************************

หมายเหตุ :? รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น


 

การเดินทาง

- กรุงเทพ-อินชอน-กรุงเทพ โดยสายเอเชียไชน่า (OZ)?หรือ โดยสาการบินไทย (TG) - รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม?3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน? (อุณหภูมิเฉลี่ยประมาน?15-20 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

? ?

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 31,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท)
เด็กต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ 30,900? บาท
เด็กต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่?2 ท่าน? ท่านละ 29,900 บาท
เด็กต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่?2 ท่าน?ไม่มีเตียงง ท่านละ 28,900 บาท
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
อกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 02-942-0080 // 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน