SPRING KYUSHU 5D 3N | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กันยายน 25 , 2020
Font Size
   

SPRING KYUSHU 5D 3N

Rate this item
(0 โหวต)
ปังคุง กับ เจมส์ ปังคุง กับ เจมส์
mt
ขอพรเทพเจ้าศาลเจ้าดาไซฟุ บ่อน้ำแร่นรก "จิโกกุเมกุริ" ที่ส่งเสียงคำรามและควันพวยพุ่งตลอดเวลา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมทัศนียภาพที่ Mt. Aso ชมความน่ารักของ ปังคุงและเจมส์ ชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ช้อปปิ้งสินค้าย่านดังของเมืองฟุกุโอกะ พร้อมสะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances

กำหนดการเดินทาง 27-31 พ.ค // 4-8,25-29 มิ.ย 2553 ==> 46,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก       กรุงเทพฯ ? ฟุกุโอกะ
20.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2)
**** พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C ****
00.50 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นต่างจากเวลาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 

วันที่สอง     ฟุกุโอกะ ? ศาลเจ้าดาไซฟุ ? บ่อน้ำแร่นรก "จิโกกุเมกุริ" ? เบปปุ
08.00
ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ  นำท่านออกเดินทางสู่ "ศาลเจ้าดาไซฟุ" วัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งความรู้ จึงมีนักเรียนนิสิต นักศึกษามากราบไหว้ขอพร เพื่อการศึกษาไม่เว้นแต่ละวัน ... ในฤดูใบไม้ผลิภายในวัดมีต้นบ๊วยนานาพันธ์มากกว่า 6,000          ต้นเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นทั่วบริเวณวัด ให้บรรยากาศที่แสนรื่นรมย์ ... อิสระให้ท่านได้ "ชมและซื้อ" สินค้าของฝากของที่ระลึกที่เป็นสินค้าพื้นเมืองที่ร้านค้ากว่า 100 ร้านบริเวณหน้าวัด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางชม "จิโกกุเมกุริ" หรือ บ่อน้ำแร่นรก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำรามกึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา ... กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง "เบปปุ" เมืองที่ขึ้นชื่อในด้านแหล่ง "การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ"ที่นิยมกันมากในปัจจุบัน และมีน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งเกาะคิวชู ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของสองฝากฝั่งถนน เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากมื้อค่ำ ให้ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ "อาบน้ำแร่" ที่ๆ ทุกคนไม่ควรพลาด เพราะคนญี่ปุ่นเชื่อว่า การแช่น้ำแร่ธรรมชาตินั้น จะทำให้ผิวพรรณดี โลหิตหมุนเวียนดี และเป็นการช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้า ปวดไขข้อ ปวดกระดูกต่างๆ อีกด้วย
ที่พัก : Beppu Suginoi Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม     เบปปุ ? "นั่งกระเช้า" สู่ภูเขาไฟอะโซ ? สวนสัตว์ Cluddy Zoo ? ฟุกุโอกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่าน "นั่งกระเช้า" (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) เพื่อขึ้นชม
"ภูเขาไฟอะโซ" (Mt. Aso) ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท เพียงแค่หลับใหลไปชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ และบ่อน้ำพุร้อน ... นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาชมปากปล่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 12 กิโลเมตร ... ท่านยังได้จะเห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาจากปากปล่องตลอดเวลา... อิสระให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามและสุดลูกหูลูกตาบนยอดภูเขาไฟแห่งนี้ และบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนนำท่านสู่ "Cuddly Zoo" สวนสัตว์ของคุณมิยาซาว่าเจ้าของลิงชิมแปนซีแสนรู้และสุนัขแสนซน "เจ้าปังคุงและเจมส์ ในขำกลิ้งลิงกับหมา" รายการจากญี่ปุ่น "สัตว์พิศวง" ทำให้ "ปังคุง"เริ่มก้าวสู่เส้นทางดาราอีกตัวพร้อมกับคู่หูบูลด็อก "เจมส์" ให้ท่านได้ใกล้ชิด พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก ว่าครั้งหนึ่งเราก็ได้ถ่ายรูปกับดารานะจ๊ะ ... นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมหลากหลายสุดมันส์ สนุกสนานที่ท่านสามารถสัมผัสความน่ารักได้ด้วย อาทิเช่น การแข่งขันวิ่งเร็วของหมูน้อยแสนน่ารักที่ท่านจะต้องหลงใหลในความน่ารักของพวกเค้าเหล่านั้น ภายในยังมีการแสดงบรรดาสัตว์น่ารักอีกมากมายให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "เมืองฟุกุโอกะ" ที่ขึ้นชื่อว่าเมืองแห่งดอกไม้ เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :  Jal Sea Hawk Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่        ฟุกุโอกะ ? หมู่บ้านฮอลแลนด์ "เฮ้าส์เท็นบอช" ? ช้อปปิ้งย่านคะแนลซิตี้ ? ฟุกุโอกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "เฮ้าส์เท็นบอช" (เฉพาะค่าบัตรผ่านประตู แต่ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เป็นหมู่บ้านฮอลแลนด์เพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมเอาสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง คูน้ำ หอนาฬิกา กังหันและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านแห่งนี้ คือ "ทุ่งดอกทิวลิป" และดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยสดงดงามและพร้อมจะบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงใบไม้ผลิ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม - กันยายน ... ท่านสามารถเข้าชม "พิพิธภัณฑ์กังหันลม" (Molen Museum) ซึ่งเป็น 1 ในบรรดากังหันลมภายใน Huis Ten Bosch ด้วยลักษณะพิเศษ และสวยงามมากจึงถือว่าเป็นกังหันลมที่ได้รับความนิยมในการบันทึกภาพ เพราะใบพัดของกังหันมีลักษณะคล้ายกับ "ชิงช้าสวรรค์" จากนั้นต่อด้วย "พิพิธภัณฑ์เรือ" (Tall Ship Museum) เป็นเรือฟริเกตจำลอง สมัยยุคล่าอาณานิคมเลย สวยงามและสง่างามมาก พอออกมาข้างนอกก็เจอลำจริงตั้งตระหง่านอยู่ที่ท่าเรือให้ท่านได้ชม ... ชมพิพิธภัณฑ์ "Von Siebold" แพทย์คนแรกที่เป็นผู้ บุกเบิกเรื่องการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ายาจากชาติตะวันตกเข้ามาใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ชาวฮอลแลนด์และชาวญี่ปุ่น ในช่วงระหว่างญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วทำการค้าขายกับชาวฮอลแลนด์ นี่ถือเป็นโอกาสเปิดประตูเพื่อเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ ระหว่างฮอลแลนด์กับญี่ปุ่น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นอกจากนี้ภายในได้จัดแบ่งออกเป็นสัดส่วนอย่างลงตัวประกอบไปด้วย พิพิธภัณฑ์ Ornamental Glass Museum ที่ได้รับขนานนามในเรื่องของ "โคมไฟแก้ว" ที่เอาไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งโคมไฟนี้ได้ นำเข้ามาจากประเทศ ฝรั่งเศส  ส่วนของพิพิธภัณฑ์ Porcelain Museum ภายในประกอบด้วย ถ้วยชาม เครื่องลายครามที่ถูกประดิดประดอยขึ้นมาจากช่างผู้ชำนาญงานด้วยความประณีต และนอกจากนั้นยังประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จะทำให้คุณรู้สึก สมจริงเหมือนกับว่าคุณได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยตัวคุณเอง ... เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินต่อกับสวนสนุก ที่มีเครื่องเล่นมากมายที่ให้คุณได้เลือกสรร และรับรองได้เลยว่า สวนสนุกแห่งนี้จะทำให้คุณสนุกจนยากที่จะลืมเลือน เชิญท่านดื่มด่ำกับเฮ้าส์เทนบอช หรือ "หมู่บ้านฮอลแลนด์" ของประเทศญี่ปุ่นกันต่อ พร้อมสนุกสนานและตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกนานัปการ ท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆได้อย่างสนุกสนาน ทั้งกังหันฮอลแลนด์หรือแม้กระทั่ง "ล่องเรือ" ชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ ... ท่านที่ชื่นชอบความตื่นเต้นเชิญที่โรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวันตก เช่น "Horizon Adventure" ชมการแสดงฉาก "น้ำท่วมใหญ่" ฟ้าผ่าที่ทำได้สมจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองนี้ Future Cast Theater, Grand Odyssey ... ให้ท่านได้ร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่มีท่านเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองได้เลยว่าท่านจะประทับใจไปอีกนาน  สำหรับท่านที่ชื่นชอบตุ๊กตาหมีไม่ควรพลาดที่จะแวะชม "พิพิธภัณฑ์หมีน้อย" (Teddy Bear) ที่เก็บรวบรวมหมีเท็ดดี้จากทั่วทุกมุมโลก ของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาให้ได้ชื่นชมความน่ารักเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งมาเดี่ยวและมาเป็นแฟมมิลี่เลยทีเดียว ขอบอกว่างานนี้อดใจไม่ไหวแน่นอน ... สมควรแก่เวลา นำท่านช้อปปิ้งที่ "คะแนลซิตี้" แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของเมืองฟุกุโอกะ ... ที่เพียบพร้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์กว่า 13 โรง สวนสนุกธีมปาร์คขนาดใหญ่และทันสมัย ร้านค้ามากมายกว่าร้อยร้าน อิสระให้ท่านได้เลือก "ชมและซื้อ" สินค้ามากมายในราคาที่น่าพอใจ อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, Walkman, CD-Player, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :  Jal Sea Hawk Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      ฟุกุโอกะ ? กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า  ที่ห้องอาหารของโรแรม(กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "สนามบินฟุกุโอกะ"
11.45 เดินทางจาก ฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 649
15.05 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 

**********************
หมายเหตุ :  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น

 

การเดินทาง

- กรุงเทพ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพ โดยสายการบินไทย

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก โรงแรม 3 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
อาหาร ในภัตราคาร
สภาพอากาศ

- ช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  (อุณหภูมิเฉลี่ยประมาน 15-20 องศา)

*สภาพอากาศโดยเฉลี่ย กรุณาเช็คอีกครั้งก่อนการเดินทาง

ข้อมูลอื่นๆ - ไฟฟ้า 110 v ปลั๊กแบบแบน สองรู บางจุดสามารถใช้กับอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้ แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย
- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นเยนไป

 

ค่าใช้จ่าย ผู้ใหญ่ ท่านละ 46,900 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท)
***ไม่มีราคาเด็ก***
อัตรานี้รวม - ตั๋วโดยสารสายการบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ภาษีสนามบิน
- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม
- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง
- วีซ่าประเทศญี่ปุ่น
- ที่พักตามระบุในโปรแกรม
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on - ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท
จำนวนที่นั่ง 15 ท่านขึ้นไป
อกสาร - พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

?

ติดต่อสอบถาม

Tel : 081-830-0751หรือ 02-942-0080 // 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ฝากคำถามไว้ ข้างล่าง content นี้ได้เลยค่ะ

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน