ทัวร์เกาหลี | Charming Special:1 Gyeonggido-funny-time-5-day | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 29 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์เกาหลี | Charming Special:1 Gyeonggido-funny-time-5-day

Rate this item
(0 โหวต)
nami nami
everland20korea1

ทัวร์เกาหลี : เกาะนามิ(WinterLoveSong) ล่องทะเลสาบชงจู ไร่สตรอเบอร์รี่ สวนสนุกEverland พระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทำเนียบประธานาธิบดี  โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ ช้อปปิ้งเมียงดง  ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง โดยสายการบินBusiness Air (8B)

กำหนดวันเดินทาง : 28 พ.ค-1มิ.ย. 53  ราคา  25,900 บาท   

วันที่ 1       กรุงเทพฯ ( สนามบินสุวรรณภูมิ)
22.00 น.
 คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 พร้อมสัมภาระและพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
อำนวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน Business Air (8B 8868 / 00.30 07.30)
00.30 น. คณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง (บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง )
ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด   ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 


วันที่ 2       เกาะนามิ (Winter Love Song - ล่องทะเลสาบชงจู
07.30 น.
 คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ) นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ  เกาะรูปใบไม้กลางทะเลสาบ ลงเรือเฟอร์รี่ใช้เวลานั่งเรือเพียง 10 นาที เพื่อข้ามไปยัง เกาะส่วนตัวซึ่งบรรยากาศแสนโรแมนติก สถานที่ถ่ายละครดังเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและสัมผัสความงดงามของทิวต้นสนและทิวต้นเกาลัดได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร( ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่งนำไก่และผักต่าง ๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบนเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น กิมจิ, อูดุ้งปรุงรส, ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อน ๆ )  จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองทันยาง พาท่านชมทัศนียภาพทางน้ำด้วยการล่องทะเลสาบชงจู  อิ่มเอมกับทะเลสาบธรรมชาติและสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของเมืองทันยางพัลคียอง  ท่านจะได้สัมผัสความงามของหินรูปทรงต่างๆ ซึ่งมีอายุยาวนานหลายพันปีโดยเฉพาะ ไผ่สวรรค์ หินสีเขียวมรกตอันเลื่องชื่อของทะเลสาบแห่งนี้ 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  (ชาบู ชาบู หรือสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วยหมูสไลด์ ผักบำรุงสุขภาพ เห็ดต่างๆ น้ำซุปร้อนๆ และเส้นอุด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงต่างๆ) พิเศษ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุกี้ จากเมืองไทย  นำคณะเข้าสู่ที่พัก  Danyang Daemyung Resort  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 
วันที่ 3          ไร่สตรอเบอร์รี่ - วัดวาอูจองซา - สวนสนุกEverland
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  นำคณะเยี่ยมชมไร่ผลไม้ส่งออกที่สำคัญในฤดูหนาว ที่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ใน
 บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ และเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอร์รี่ ท่านสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี่และเลือกชิมได้จากภายในไร่พร้อมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย จากนั้นนำทุกท่าน เดินทางสู่ วัดวาวูจองซา สักการะพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน้ำขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ วางเรียงรายอยู่ และเมื่อเดินขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่ง นำมาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษา ระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ.1988
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(คาลบี  เนื้อซี่โครงหมูหมักได้ที่ย่างบนเตาร้อนๆ เป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ)  เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์ แห่งเกาหลีใต้ ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งกระเช้าเลื่อนลงจากเขา สนุกสนานกับ เครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรรวมเครื่องเล่น(Unlimited) และเครี่องเล่นใหม่ T-Express เพลิดเพลินไปกับ
 สวนสัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้เข้าใจภาษามนุษย์และไลเกอร์แสนน่ารัก สัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของ โลก(ที่มีพ่อเป็น Lion มีแม่เป็น Tiger = Liger) และชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บิบิมพับ + ซีฟู้ดทะเลหม้อไฟ ข้าวยำแบบเกาหลี อาหารครบคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นอาหารยอดนิยมที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุด นำข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่าง ๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่และซอสบีบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากัน   พร้อมทั้งทานกับซีฟู้ดทะเลหม้อไฟ) นำท่านสู่ที่พัก  Yangji Pine Resort หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 4      พระราชวังเคียงบ๊อก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ทำเนียบประธานาธิบดี ศูนย์โสมรัฐบาล -โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง เช้า    บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลี ซึ่งมีประชากร 1 ใน 3 ของประเทศอาศัยอยู่รวมกัน 
เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม  การเมือง การศึกษา  เทคโนโลยี  และอื่นๆ อีกมากมาย นำคณะชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี แวะถ่ายรูปด้านหน้า ทำเนียบประธานาธิบดี ( บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม จากนั้นนำคณะช้อปปิ้งที่ ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ซัมแกทัง  หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารยอดนิยมตำหรับชาววัง นำไก่ทั้งตัวมาตุ๋นรวมกับโสม และสมุนไพรต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับเหล้าโสมและเครื่องเคียงต่างๆ) นำคณะเดินทางสู่ สวนสาธารณะนัมซาน ชม N Seoul Tower ซึ่งอยู่บนเนินเขานัมซานอันเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล ชมทิวทัศน์รอบๆ เป็นที่พักผ่อนของคนเกาหลีที่มีสวนหย่อม สถาปัตยกรรมต่างๆ  รูปปั้น และอื่นๆ อีกทั้งยังได้ชมดอกไม้นานาชนิดที่บานสะพรั่งทั่วทั้งสวนสาธารณะแห่งนี้ และไม่ควรพลาดสำหรับท่านที่ชื่นชอบ ซีรี่ส์เกาหลีพบกับฉากจบอันน่าประทับใจจากชอบละครดัง  My name is Kim Sam Soon   ซึ่งมีฉากถ่ายทำที่
เขานัมซาน (ฉากพระเอกและนางเอกนั่งกระเช้าไฟฟ้าและฉากจบของเรื่อง) จากนั้นนำชม ความน่ารักของ Teddy Bear Museum พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเทดดี้แบร์ผูกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเหตุการณ์ครั้งสำคัญๆรวมทั้งความทรงจำของอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองหลวงกรุงโซลได้อย่างน่ารักและน่าประทับใจจากเจ้าหมีน้อยทั้งหลาย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่  ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food  และ The Face Shop  ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ  เช่น เสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหารการกินและขนมอร่อยๆ เครื่องมือช่าง เครื่องครัว เครื่องแก้วและเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ อีกทั้งยังมีห้างสุดหรู ชินเซเกะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังได้ด้วย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ เนื้อหมูหมักกับซอสเกาหลีผัดบนกระทะ นำไปคลุกเคล้ากับผักต่างๆ เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยและเครื่องเคียง)                   
นำคณะเข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Seongbuk Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 5          วัดโชเกซา ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง   สนามบิน
 เช้า
    บริการอาหารเช้า  ณ  ภัตตาคาร   เดินทางสู่ วัดโชเกซา วัดสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่กลางใจกรุงโซล แวะเยี่ยมชมความงดงามและสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวคณะเข้าชม ศูนย์อัญมณีแอมมิทิส หรือ ศูนย์อัญมณีพลอยสีม่วง  ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและส่งออกอัญมณีที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสีม่วงเป็นอัญมณีนำโชคและมีความงามไม่แพ้ที่ใดในโลก                                                                                         เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร ( อาหารจีน ) นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1  พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!!
15.30 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน โดย โดยสายการบิน Business Air (8B)(เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง) 
19.30 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

                                                                        ******************************************

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน