Australia | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ ตุลาคม 30 , 2020
Font Size
   

ชมเมืองซิดนีย์ ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) โคอาล่า ปาร์ค

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ นั่งรถรางที่ชันท่ีสุด ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป ชมถนนสายโรแมนติกเกรทโอเช่ียนโร้ท

  • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
  • เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ!! กุ้งล็อบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว