ภาพสวยๆจากหยวนหยาง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ตุลาคม 31 , 2020
Font Size
   
ภาพสวยๆจากหยวนหยาง

ภาพสวยๆจากหยวนหยาง (2)

นาขั้นบันไดหยวนหยางแห่งหงเหอมีขนาดยิ่งใหญ่ , มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล , ทอดยาวตลอดแนวชายฝั่งด้านทิศใต้ของแม่น้ำหงเหอ ,อำเภอหยวนหยาง , ลวี่ชุนและจินผิง . ในเขตอำเภอหยวนหยางมีพื้นที่นาขั้นบันได 170,000 ไร่ , เป็นเขตศูนย์กลางของนาขั้นบันไดหยวนหยางแห่งหงเหอ . ในเขตอำเภอหยวนหยางทั้งหมดเป็นภูเขาสูงชัน , นาขั้นบันไดทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาบนเนินเขา . ความชันของนาขั้นบันไดอยู่ระหว่าง 15-75 องศา . เมื่อกล่าวถึงเนินเขาแล้ว , นาขั้นบันไดที่สูงที่สุดมีกว่า 3000 ขั้น , นี่เป็นสิ่งที่พบได้น้อยทั้งในจีนและต่างประเทศ . นาขั้นบันไดหยวนหยางมีเขตทัศนียภาพ 3 เขตใหญ่ : เขตป้าต๋าครอบคลุมถึงชิ่งโข่ว , หมู่บ้านฉวนฝู , เขตหมาลี่ไจ้ , จู่หลู่เป็นต้นรวมแล้วมีมากกว่า 14000 ไร่ , เขตทัศนียภาพปากเสือโคร่งครอบคลุมถึงเหมิ่งผิ่น , ถงผู่ , อาเหมิ่งค่ง , เขตเป่าซานไจ้เป็นต้นมีกว่า 6000 ไร่, เขตทัศนียภาพตัวอีซู่ครอบคลุมถึงตัวอีซู่ , ไอ้ชุน , ต้าหว่าเจอเป็นต้นมีกว่าหมื่นไร่ . นาขั้นบันไดที่มากมายเช่นนี้ , อยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่ม , อยู่ใต้ทะเลเมฆที่ปกคลุม , ประกอบขึ้นเป็นทัศนียภาพที่มหัศจรรย์ . เขตทัศนียภาพเหล่านี้ก็คือเขตอนุรักษ์ที่ในปัจจุบันกำลังเตรียมยื่นจดทะเบียนเป็นมรดกโลก

อำเภอหยวนหยางมีทั้งหมด 7 ชนเผ่าซึ่งจะอาศัยอยู่บนภูเขาลูกเดียวกันตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ลดหลั่นกัน , ความสูงจากระดับน้ำทะเล 144 เมตรถึง 600 เมตร เป็นเขตที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ , ส่วนใหญ่เป็นชาวไต่อาศัยอยู่ ; ความสูง 600 เมตรถึง 1000 เมตรเป็นเขตหุบเขา , ส่วนใหญ่เป็นชาวจ้วงอาศัยอยู่ ; ความสูง 1000 เมตรถึง 1400 เมตรเป็นเขตเชิงเขา , ส่วนใหญ่เป็นชาวอี๋อาศัยอยู่ ; ความสูง 1400 เมตรถึง 2000 เมตร เป็นเขตยอดเขา ; ส่วนใหญ่เป็นชาวฮาหนีอาศัยอยู่ ; ความสูง 2000 เมตรขึ้นไปเป็นเขตภูเขาสูง , ส่วนใหญ่เป็นชาวเหมียว , เหยาอาศัยอยู่ ; ชาวฮั่นส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองและตลอดแนวทางหลวง .

ชาวฮาหนีอาศัยอยู่ในเขตยอดเขา , อากาศอบอุ่น , ปริมาณน้ำฝนมาก , อุณหภูมิตลอดปีประมาณ 15 องศา , ตลอดปีแสงอาทิตย์ส่อง 1670 ชั่วโมง , เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นข้าว , ตำนานกล่าวว่าบรรพบุรุษของชาวฮาหนีเข้ามาในเขตพื้นที่นี้ระหว่างสมัยสุย-ถังแล้วเริ่มบุกเบิกนาขั้นบันไดเพื่อปลูกข้าว . ในช่วง 1200 กว่าปีนี้ , ชาวฮาหนีได้ทุ่มเทกำลังใจหลายสิบชั่วอายุคน , เพื่อแสดงถึงสติปัญญาและความกล้าหาญของคนที่หวาดกลัวในการบุกเบิกนาขั้นบันได . ขณะเดียวกัน , ชาวฮาหนียังได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ของชนเผ่า , ในการขุดสร้างร่องระบายน้ำบนภูเขากว่าร้อยพันสาย ,ได้สร้างร่องน้ำหลัก 4653 สาย ในนี้ , ที่มีพื้นที่ทดน้ำกว่า 50 ไร่ขึ้นไปมี 662 เส้น . แต่ละสายของร่องน้ำราวกับเข็มขัดสีเงิน , โอบล้อมรอบภูเขาใหญ่แต่ละลูก, ลำธารใหญ่น้อยที่ไหลลงมาจากภูเขาได้ถูกทดน้ำเข้ามาในร่องน้ำ , เช่นนี้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหลักที่เกี่ยวกับการปลูกข้าวในนาขั้นบันได

ปัญหาการจัดการน้ำ . ชาวฮาหนีได้ทุ่มเทกำลังใจกว่า สิบชั่วอายุคน , บุกเบิกนาขั้นบันไดเป็นพันเป็นหมื่น ได้ทดน้ำจากร่องน้ำเข้ามาในนาขั้นบันได , ทำให้มีน้ำไหลตลอด 4 ฤดู , ในนาขั้นบันไดสามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี , รับรองถึง
การเจริญเติบโตของต้นข้าวและการเก็บเกี่ยวที่ได้ผลดี . จินตนาการในการบุกเบิกสร้างนาขั้นบันไดของชาวฮาหนีได้ทำให้คนประหลาดใจ , เขาได้ทำให้รูปแบบภูเขาและแผ่นดินเปลี่ยนแปลง , ด้วยเหตุที่ภูมิประเทศเหมาะสม , พื้นที่เนินเขาส่วนใหญ่ก็ถูก บุกเบิกเป็นนาผืนใหญ่ , เนินเขาส่วนน้อยก็บุกเบิกเป็นนาผืนเล็ก , โดยเฉพาะร่องหินที่อยู่ริมร่องน้ำ , ก็ยังถูกบุกเบิกเป็นนา , ดังนั้น ผู้มีนาแปลงใหญ่ก็จะมีหลายไร่ , ผู้มีแปลงเล็กก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากับบุ้งกี๋เท่านั้น , แต่ละเนินเขาก็จะมีกว่าพันหมื่นไร่ . ทัศนียภาพเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นศิลปะที่แปลกมหัศจรรย์ , กลายเป็นภาพนาขั้นบันไดที่งดงามราวปาฏิหาริย์ที่มีชื่อเสียงก้องโลก .

นาขั้นบันไดหยวนหยางของชาวฮาหนีนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระบบใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังในการดำรงชีวิต แห่งหนึ่ง , วันนี้มันยังคงเป็นพื้นฐานปัจจัยและจิตวิญญาณในการดำรงชีวิตของชาวฮาหนี . นาขั้นบันได 166689 ไร่ได้เลี้ยงเกษตรกร 336971 คน , ป่าไม้บนภูเขาสูง 63958.4 ไร่ได้ผลิตน้ำให้กับประชาชนทั่วทั้งอำเภอได้ใช้ดำรงชีวิตและใช้ในนา . ร่องระบายน้ำทั่วทั้งอำเภอ 4653 สายยังคงทดน้ำไปยังนาขั้นบันไดบนภูเขาเป็นพันหมื่นลูก , นี่เป็นจุดเด่นของทัศนียภาพที่ งดงามมหัศจรรย์ของนาขั้นบันไดหยวนหยางของชาวฮาหนี . มันไม่เหมือนกับกำแพงเมืองจีน , พระราชวังโบราณ , สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ , พีรามิด , ทัชมาฮาลอินเดีย เป็นต้นที่ได้สูญเสียศักยภาพแห่งโบราณสถาน , และก็ไม่เหมือนกับภูเขาไท่ซาน, หวงซาน , น้ำตกใหญ่นิคารากัว เป็นต้นซึ่งมีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่บริสุทธิ์ , แล้วก็ไม่เหมือนกับศาลเจ้าขงจื้อฉวี่ฟู่ ,พระราชวังโปตาลา , สวนอี๋เหอหยวนแห่งปักกิ่ง เป็นต้นที่สร้างสรรค์ทางด้านวัฒนธรรม , มันเป็นสิ่งที่หล่อหลอมระหว่าง ชาวฮาหนีกับธรรมชาติของภูเขาไอเหลาซานซึ่งเป็นการพึ่งพาอาศัยระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ , เป็นผลผลิตแห่งการผสานระหว่าง วัฒนธรรมกับธรรมชาติได้อย่างยอดเยี่ยม .

TravelPro-100328-0030

Travel Pro Team. ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเดินทางในกรุ๊ปหยวนหยางโหลวผิง เมื่อวันที่ 26-31 มีนาคม 2010 ที่ผ่านมาด้วยนะครับ สำหรับรูปสวยๆที่ทาง ทราเวิลโปรกำลังจะทะยอยส่ง DVD ไปให้ทุกท่าน หวังว่าคงเป็นที่ถูกใจนะครับ และสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับ DVD ภาพ ในทริปนี้ รีบติดต่อคุณ ลานนี่ด่วนเลยนะครับ และแน่นอนครับ เชิญชมรูปสวยๆ สนุกๆได้ข้างในได้แล้วครับ

d5b29edff984a1695d91e3d38119cba0
Travel Pro Team. ขอขอบคุณ ผู้ร่วมเดินทางในกรุ๊ปหยวนหยาง โหลงผิง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2009 ถึง 4 มกราคม 2010  ที่ผ่านมาด้วยนะครับ สำหรับกรุ๊ปนี้เรียกได้ว่าเป็น กรุ๊ป Private ของกลุ่มคุณ Nat เดินทางท่องเที่ยวกันทั้งหมด 6 ท่าน และหลังจากกลับทริปนี้มา คุณ Nat ได้ Review การท่องเที่ยวหยวนหยางไว้ที่ เว็ป ทีเคที ทางทราเวิลโปร จึงขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ด้วยนะคร้าบบบ