Pic Of The Week | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี กรกฏาคม 09 , 2020
Font Size
   
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 07:53 น.

TravelProThai.com | Pic Of The Week : ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain) หรือ อวี้หลงเฉวียซาน (玉龙雪山)

ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด มียอดเขาซานจือโตว (Shanzhidou) สูงราว 5,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาสูงสุด เป็นที่ตั้งของภูเขาลูกหนึ่งที่ชาว นาซี แห่งเมืองลี่เจียเคารพนับถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์ประจำเผ่า

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2012 เวลา 17:26 น.

TravelProThai.com | Pic Of The Week : แม่น้ำถัวเจียง

เขียนโดย Pises
TravelProThai.com | Pic Of The Week : แม่น้ำถัวเจียง

เมืองโบราณเฟิ่งหวง เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลหูหนาน ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง บ้านเมืองส่วนมากก่อสร้างด้วยหินและอิฐทนไฟ โดยมีแม่น้ำถัวเจียงพาดผ่านอยู่ตรงกลางที่ขนาบข้างด้วยเมืองเก่า และสองฟากฝั่งแม่น้ำถูกเชื่อมต่อด้วยสะพานที่มีหลังคาคลุมซึ่งมีชื่อว่าสะพาน "หงเฉียว" อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2011 เวลา 20:41 น.

TravelProThai.com | Pic Of The Week : The Siberian tiger

เขียนโดย Pises
TravelProThai.com | Pic Of The Week : The Siberian tiger : เสือโคร่งไซบีเรีย หรือ เสือโคร่งอามูร์ หรือ เสือโคร่งจีนเหนือ หรือ เสือโคร่งแมนจูเรีย (อักษรจีนตัวเต็ม: 东北虎, อักษรจีนตัวย่อ: 東北虎, รัสเซีย: Амурский тигр, เปอร์เซีย: ببر سیبری, เกาหลี: 시베리아호랑이) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...