jade dragon SNOW MOUNTAIN (ภูเขาหิมะมังกรหยก) | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ มีนาคม 17 , 2018
Font Size
   

jade dragon SNOW MOUNTAIN (ภูเขาหิมะมังกรหยก)

Rate this item
(7 โหวต)
ยอดเขาหิมะมังกรหยก มีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาซานจือโตว มีระดับความสูง ราว 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดเขาหิมะมังกรหยก มีจุดสูงสุดคือ ยอดเขาซานจือโตว มีระดับความสูง ราว 5,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล Photo By TravelPro Team.
Shangri-La-2009-04-01-0039

ภุเขาหิมะมังกรหยก ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด มี

ยอดเขาซานจือโตว (Shanzhidou) สูงราว 5,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาสูงสุด ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตรของ เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang) แห่งมณฑลหยุนหนาน  (ยูนนาน-Yunnan) เป็นที่ตั้งของภูเขาลูกหนึ่งที่ชาว นาซี แห่งเมืองลี่เจียงนี้เคารพนับถือว่า เป็นภูเขาศักดิ์ประจำเผ่าพันธุ์

ภูเขาลูกนั้นชื่อ ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)

เป็นยอดเขาสูงสุดยาวราว 35 กิโลเมตรและกว้างราว 20 กิโลเมตร อยู่เหนือที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ทำให้สามารถมองเห็นยอดเขาอันสง่างามนี้ได้จากระยะไกลๆ
โดยเฉพาะจากใจกลางเมืองโบราณลี่เจียง

เทือกเขามีระยะทางยาว ดูแล้วช่างสงบนิ่งดูน่าค้นหา มีมุมถ่ายภาพมุมหนึ่งของบริเวณนั้นจะมองเห็นยอดเขาทั้ง 13 ยอด ไล่ระดับสูงต่ำ

ผู้คนแถวนั้นจะกล่าวขวัญกันว่านี่คือครีบบนสันหลังของมังกร บนปลายยอดเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง ยามต้องแสงอาทิตย์ก็จะสะท้องแสงแดดกระทบกับหิมะ 

เป็นแสงสะท้อนระยิบระยับแวววาวดั่งมังกรตัวใหญ่นี้เป็นหยก และนี่เองเป็นที่มาของคำว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก

Shangri-La-2006-05-10-0004

ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นที่รู้จักบอกต่อเล่าขานมาตั้งแต่คนโบราณแล้ว ว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain)

ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นที่รู้จักเล่าขานกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแล้ว ว่าเป็นที่รู้จักกันในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain) มาตั้งแต่ต้นราชวงศ์ถัง แม้แต่ข้าราชการในสมัยราชวงศ์หยวนผู้ถูกย้ายจากภาคกลางของจีนให้มาประจำการที่มณฑลหยุนหนาน

ก็ยังเคยเขียนบทกลอนเพื่อเป็นการสรรเสริญแก่ภูเขาลูกนี้

     รวมทั้ง ซู่ เซียเค่อ (Xu Xiake) นักเขียนและนักเดินทางชื่อดังสมัยราชวงศ์หมิงก็ยังได้กล่าวยกย่องภูเขาหิมะมังกรหยกในงานเขียนบันทึกการเดินทางมาถึงที่นี่ของเขา

     ภูเขาหิมะมังกรหยก ยังได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษในหนังสือชื่อ Famous mountains of the world ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในสมัยตอนต้นของราชสงศ์ชิงอีกด้วย

ที่ทำให้ภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในยุคปัจจุบันด้วยระหว่างปี ค.ศ. 1922-1949 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีชายชาวอเมริกัน-ออสเตรียน ผู้เป็นทั้งนักสำรวจ นักภูมิศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ และนักพฤกษศาสตร์นาม โจเซฟ ร็อค
ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในพื้นที่ของมณฑลหยุนหนาน มณฑลซื่อชวน (Sichuan) มณฑลกานสู่ (Gansu) และทิเบต (Tibet) เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผู้คนในแต่ละพื้นที่ ภาษาของพวกเขาและพืชพันธุ์ประจำถิ่น

     ด้วยความหลงไหลใน ภูเขาหิมะมังกรหยก โจเซฟ ร็อค ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่เชิงภูเขาหิมะมังกรหยกนอกเมืองลี่เจียงนานหลายสิบปี จนทำให้ได้ชื่อว่า ราชันย์แห่งลี่เจียง

     ที่นี่เขาได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ และได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่า วัฒนธรรมตงปา (Dongba) จนเขาสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดของเขาเกี่ยวกับเรื่อง

วัฒนธรรมตงปา คือ หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่ The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China และ  A Nakhi-English Encyclopedic

Dictionary (Nakhi ก็คือ Naxi)  รวมทั้งได้มีการถ่ายภาพขาว-ดำ ของภูเขาหิมะมังกรหยกส่งไปตีพิมพ์ในหนังสือ National Geography

นั่นทำให้ภูเขาลูกนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก!!!!

ในปี ค.ศ.1963 ทีมนักปีนเขาของจีนสามารถขึ้นถึงยอดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ได้

     ในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเคียงคู่กับเมืองโบราญลี่เจียงของมณฑลหยุนหนาน

     จากการวิจัยของนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่าเมืองประมาณ 400ปีมาได้แล้ว บริเวณนี้รอบๆภูเขาหิมะมังกรหยกเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน และพื้นที่นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆหลายครั้ง กระทั่งภูมิประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผืนแผ่นดิน

และมีการยกตัวเปลือกโลกขึ้นเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก     

thumb_Shangri-La-2006-05-14-0006

ภูเขาหิมะมังกรหยก มีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม ทั้งเป็นแหล่งสันทนาการต่างๆ ทั้งสถานที่เล่นสกี การปีนเขา ไม่เพียงเป็นสถานที่ๆเหมาะแก่การพักผ่อนในวันหยุดเท่านั้น ยังรวมไปถึงเป็นแหล่งสำรวจและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย

เพราะภูเขาลูกนี้เป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์หายากหลายชนิดรวมทั้งพันธุ์พืช ที่มีการค้นพบว่าหนึ่งในสี่ของพันธุ์พืชทั้งหมดในประเทศจีนพบได้ที่นี่ กับความสูงของยอดเขาทั้ง 13  ยอด ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล จึงถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี จนได้ชื่อว่าเป็น

"พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งธรรมชาติ" เพราะมีธารน้ำแข็งอยู่ทุกชนิด

          ถัดลงมาจากยอดเขาสูง จะเป็นลำธารและสระน้ำธรรมชาติซึ่งเกิดจากน้ำที่ละลายจากหิมะบนยอดเขาไหลผ่านตามหุบเขา เกิดทัศนียภาพที่หลากหลายไปตามความสูงของภูมิประเทศ โดยเฉพาะจุดท่องเที่ยวที่เรียกว่าแม่น้ำขาว  (River of white water) ซึ่งต้นกำเนิดมาจากการละลายของหิมะบนยอดเขา สายน้ำไหลลงมาเรื่อยๆ ผ่านกระบวนการกรองจากชั้นหินทำให้น้ำที่ไหลลงมาตามแม่น้ำใสแจ๋ว หรือ แม่น้ำดำ (River of black water)

thumb_Shangri-La-2007-12-04-0014

          ห่างจากแม่น้ำขาวประมาณ 4 กิโลเมตร ด้วยพื้นของสายน้ำนี้เป็นหินบะซอลต์สีดำ จึงทำให้ผู้คนเรียกชื่อตามสีที่เห็น

และที่โดดเด่นอีกอย่างคือ ทุ่งหญ้า บนภูเขาหิมะมังกรหยก มีทุ่งหญ้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวเนื่องจากความแตกต่างของระดับความสูงของภูมิประเทศในยามฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ป่าจะพากันออกดอก สะพรั่งยิ่งเข้าสู่งกลางฤดูร้อนดอกไม้จะยิ่งชูช่อหนาแน่นไปทั้งทุ่งกลายเป็นทะเลดอกไม้ที่งดงาม แต่น่าเสียดายว่าใน ฤดูนี้ฝนจะตกชุกจนทำให้หมดสนุกได้
          ทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น ทุกหญ้าบนที่ราบสูง หยุนซานผิง (Yunshanping-ที่ราบสูงดงสน Spruce-Spruce Plateau)  มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงระดับราว 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ความงดงามอยู่ที่มีต้นสนขนาดใหญ่ขึ้นอย่างหนาแน่นโอบล้อมอยู่โดยรอบ ยามฤดูร้อนหนุ่มสาวชาวน่าซีจะขึ้นมาร้องเพลงเกี้ยพาราสี แต่ทุกวันนี้ก็จะมีนักร้องขึ้นมาร้องเพลงด้วยเสียงแหลมบาดใจให้ได้ฟัง มี ยอดเขาหิมะมังกรหยก เป็นองค์ประกอบอยู่ด้านหลัง ทั้งมีกระเช้าไฟฟ้าพาขึ้นไปถึงชายที่ราบสูงเลยทีเดียว หรือ ทุ่งหญ้าแห่งที่ราบสูงทะเลแห้ง (Ganhaizi)  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าที่ราบสูงนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน ต่อมาน้ำทะเลได้แห้งเหือดลง ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ เป็นที่เปลี่ยนรถบัสเป็นรถไฟฟ้าของอุทยาน เป็นร้านอาหาร เป็นที่พัก รวมทั้งมีการจัดการแสดงอันยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่า Impression Lijiang  หรือ ความประทับใจ ลี่เจียง ของผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังของจีนคือ จางอี้โหมว (Zhang Yimou) 

thumb_Shangri-La-2011-04-12-0127
Shangri-La-2008-10-26-0033

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ที่ตั้ง

เมืองลี่เจียง (Lijiang)

มณฑลหยุนหนาน (Yunnan)

ฤดูกาล

มีนาคม-เมษายน ปลายฤดูหนาว ที่ราบสูงทะเลแห้ง ยังมีหิมะบางจุด

พฤษภาาคม ดอกไม้บานสะพรั่งมักจะมีหมอก ฝนเริ่มตก

มิถุนายน-สิงหาคม ฝนตกมีหมอกหนา ดอกไม้ป่าบานทั่วที่ราบสูง

กันยายน-พฤศจิกายน เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อากาศสดใส อากาศหนาว

ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาว ที่ราบสูงรอบๆยอดเขามีหิมะ

Shangri-La-2011-04-12-0128


ข้อแนะนำ

โดยรอบได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใว้มากมาย มีกระเช้าไฟฟ้าอยู่ 3 แห่ง คือ กระเช้าขึ้นที่ราบสูงหยุนซานผิง (Yunshanping) กระเช้าขึ้นที่ ราบจามรี (Mouneugou) และ กระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวธารน้ำแข็งระดับ 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล ควรจะมีเวลาให้สถานที่นี้มากสักหน่อย และอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีด้วยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : แชงกรีล่า ทัวร์แชงกรีล่า

 

Titipong Paewattanalert

Titipong Paewattanalert

Website: www.facebook.com/Japan.TravelProThai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน