ทัวร์ญี่ปุ่น : Hokkaido Sapporo 6D 4N By CA | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กุมภาพันธ์ 23 , 2018
Font Size
   

ทัวร์ญี่ปุ่น : Hokkaido Sapporo 6D 4N By CA

Rate this item
(3 โหวต)
Otaru

ทัวร์ญี่ปุ่น | ญี่ปุ่น อากาศหนาวเริ่มจางหาย ความสดใสของต้นไม้และดอกไม้ต่างๆเริ่มเข้ามาแทนที่บรรยากาศโดยรอบมีแต่ความสดชื่น อากาศเย็นๆและบริสุทธิ์ช่วยเพิ่มให้การพักผ่อนครั้งนี้มีแต่ความสุขและประทับใจฮอกไกโดดินแดนแห่งนี้อุดมสมบูรณ์และมั่งคั่งด้วยธรรมชาติอันหลากหลายอีกทั้งมีอากาศที่แสนบริสุทธิ์และเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริง

เดินทาง 20-24 ส.ค 2553 ราคา 54,990 บาท


วันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 53  กรุงเทพฯ ? ปักกิ่ง    

22.00 ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ไชน่า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน

วันเสาร์ที่ 21 ส.ค. 53    ปักกิ่ง ?ชิโตเซ่ - โนโบริเบ็ทสึ

01.00 ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้วยเที่ยวบิน CA 98006.30 เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.00 ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CA 169

12.50 เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว เชิญท่านเปิดประสบการณ์การเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งด้วยการ ?นั่งกระเช้าไฟฟ้า? ขึ้นสู่ยอดเขา ?โนโบริเบ็ทสึ? เพื่อชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล ที่ทางการญี่ปุ่นได้อนุรักษ์ไว้เพราะขณะนี้หมีสีน้ำตาลใกล้สูญพันธุ์และหาดูได้ยาก เชิญทุกท่านถ่ายภาพหมีสีน้ำตาลที่น่ารักไว้เป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าที่มีรูปหมีสีน้ำตาลในแบบต่าง ๆ เป็นของฝาก จากนั้นท่านชมบ่อโคลนเดือดที่ ?จิโกกุคานิ? หรือที่เรียกกันว่า ?หุบเขานรก? โดยบ่อโคลนเดือดนี้เป็นบ่อโคลนที่เกิดขึ้นเอง ตามธรรมชาติและมีอยู่ทั่วบริเวณ ซึ่งท่านสามารถเดินชมบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นำท่านสักการะศาลเจ้าที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นให้ความเคารพนับถือกัน เป็นอย่างมากมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่  ทะเลสาปโทยะหรือ โทโยโกะ (Toyako) ซึ่งอยู่ภายในอุทยาน แห่งชาติชิค็อทสึ-โทย่า และอยู่ระหว่างเมืองฮาโกดาเตะและเมืองซัปโปโร ทะเลสาบ แห่งนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ เมื่อหลายแสนปีที่แล้ว โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงต่ำโดยมีปากปล่องภูเขาไฟบางแห่งที่ยังคงคลุกกรุ่นอยู่ โดย สังเกตได้จาก ไอน้ำร้อนที่พุ่งออกมาเป็นควันขาวให้ได้เห็นกัน ดังนั้นที่นี่จึงเป็น แหล่งที่อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น ชั้นเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวโลกต้องรู้จักโทโยโกะมากขึ้น เมื่อมีการจัดประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม หรือ G8 ขึ้นที่นี่เมื่อปี 2551

เย็น เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Toya Manseikaku หรือเทียบเท่า

18:00 รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก ท่านสามารถชมความสวยงามของดอกไม้ไฟยามค่ำคืนกลางทะเลสาบโทยะ หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่ เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียน ของโลหิตดีขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 22 ส.ค. 53       ทะเลสาบโทยะ - โซเบ็ทซึ - โอตารุ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำท่านเดินทางสู่ เมืองโซเบ็ทสึ ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองซัปโปโร และทะเลสาบโทยะ และขึ้นชื่อในการปลูกผลไม้ นานาชนิดให้ทุกท่านได้ เพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ซึ่งถือเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสน โรแมนติกด้วยบรรยากาศโดยรอบรวม ถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ ได้ถูกออกแบบเป็ตะวันตกเนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจาก การทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและ ประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร นำทุกท่านท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรี ในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสม มาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรี ในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วที่ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้ว ด้วยเทคนิคในแบบต่างๆ นั้นก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมา ในรูปแบบและสีที่ แตกต่างกัน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับรองจากเมืองซัปโปโรอาซาฮิคาว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ และแวดล้อมไปด้วยขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตู สู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารหลังอาหารเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Crescent Asahikawa Hotel หรือเทียบเท่า

วันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 53       โอตารุ ? อาซาฮิคาว่า - โซอุนเคียว

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำท่านตื่นตาตื่นใจกับ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมที่สุดของญี่ปุ่น เพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยม ชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปีจุดเด่น ของสวนสัตว์ แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่างๆ ที่ไม่ได้ ถูกกักขังอยู่ในกรง ในแบบที่เคยเห็น ในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็นความคิด สร้างสรรค์อันยอดเยี่ยม ในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ด้วย แนวความคิดที่ว่าสัตว์ต่างๆ ควรจะได้อาศัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นไปตามธรรมชาติ ของสัตว์นั้นๆ เพื่อให้พวกเขามีความสุข อีกทั้งยังแฝงกิจกรรม ที่สามารถใกล้ชิด สัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่น การทำแทงค์รูปกระบอก ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถ เห็นการเคลื่อนไหว อย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิด

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ Ramen ให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับ

บ่าย   หลังอาหาร นำท่านชม พิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ ที่สวยราวกับเทพนิยายโดยจำลองบรรยากาศ ช่วงฤดูหนาวมาไว้ที่ห้องน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ และน่าประทับใจ ของเก็ดหิมะที่มีรูปทรงแตกต่าง ไม่ซ้ำกันแม้แต่เกล็ดเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์สาเก (Otokoyama Sake Museum) ซึ่งเป็นสาเกที่มีชื่อเสียง ในระดับหัวแถวของญี่ปุ่น เราจะได้ชมความพิถีพิถัน ในการผลิตสาเกที่ขึ้นชื่อแห่งนี้เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หุบผาโซอุนเคียว หรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ?ช่องเขาก้าวสู่เมฆ? เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ที่ซ่อนเสน่ห์ และสีสันความงาม ตามธรรมชาติ ความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงกว่า 150 เมตร

เย็น เดินทางสู่ที่พักโรงแรม Sounkyo Grand หรือเทียบเท่า (ห้องพักแบบญี่ปุ่น)

19: 00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเชิญท่านลองอาบน้ำแร่เพื่อความผ่อนคลาย เพราะชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าในน้ำแร่นั้นมีแร่ธาตุซึ่งช่วยให้ผิวพรรณและระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น

วันอังคารที่ 24 ส.ค. 53       โซอุนเคียว - คามิกาว่า - ซัปโปโร

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เช้าอันสดใสนี้ นำทุกท่านชมน้ำตกที่มีชื่อเสียงสองแห่ง คือ น้ำตกกิงกะ หรือ น้ำตกแม่น้ำสีเงิน ที่ในฤดูร้อน จะไหลเป็นเส้นขาวเล็กๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ น้ำตกริวเซย์ หรือ น้ำตกดาวตก ที่ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจาก ซอกผาดูคล้ายดาวตก ในฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองจะแข็งตัวเป็นทัศนียภาพ ที่แปลกตาอีกแบบหนึ่ง เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้วนำท่านเดินทางสู่ คามิกาว่า (Kamikawa) เมืองเล็กๆ ทางตะวันออก ของเมืองอาซาฮิกาว่าซึ่งอยู่ห่าง ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกัน กับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะฮอกไกโด จากนั้นนำ ชมถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะที่ได้ไปชมมาตรงที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟ หลากสี เรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายในอุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ที่อุณหภูมิ -20 องศา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของ เกาะฮอกไกโด ที่เติบโต และกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้าย ตารางหมากรุก ซึ่งแตกต่างจากบรรดาหมู่บ้าน และเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนา ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมือง ของอเมริกา นำท่าน ชมตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่ และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดูแล้วสวยแปลกตา ปัจจุบันภายในตึก ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบเรื่องราว ประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโร รวมไปถึงเมืองต่างๆ บนเกาะฮอกไกโดด้วย จากนั้นเที่ยวชม หอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่เที่ยง ตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่ บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรม จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมืองปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกา ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านชม สวนโอโดริปาร์ค สวนสวยใจกลางเมือง ที่ทอดตัวยาว จากตะวันออกไปตะวันตก โดยมีความยาว 1,400 เมตร คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจ หรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้

เย็น รับประทานอาหารแบบชาบู ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Keio Plaza Hotel  หรือเทียบเท่า

วันพุธที่ 25 ส.ค. 53    ชิโตเซ่ ? ปักกิ่ง -กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันที่ Rera Outlets Mall ซึ่งท่านสามารถ เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่ง รวมรวบสินค้าหรูแบรนด์เนม จากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้า คุณภาพในราคาที่ท่านพอใจ ได้จากที่นี่โดยสินค้าบางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50เปอร์เซ็นเลยทีเดียว

12.00 เดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

13.50 ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CA 170

17.15 เดินทางถึง สนามบินปักกิ่ง ประเทศจีน

ฃ19.35 ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CA 979 

23.40 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************

OonuhwanoO

OonuhwanoO

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Program Tour|ทัวร์ญี่ปุ่น|ทัวร์ญี่ปุ่น : Hokkaido Sapporo 6D 4N By CA

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล  Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์  2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล…  • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG   พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง