NEW!! Hokkaido 6 วัน 5 คืน ตุลาคม 2552 | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
ศุกร์ กุมภาพันธ์ 23 , 2018
Font Size
   
ผิดพลาด
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

NEW!! Hokkaido 6 วัน 5 คืน ตุลาคม 2552

Rate this item
(0 โหวต)
hkd

สัมผัสเกาะฮอกไกโด ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และถือเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ที่มั่งคั่งด้วยธรรมชาติอันหลากหลายอีกทั้งมีอากาศที่แสนบริสุทธิ์ เต็มอิ่มกับบรรยากาศของฤดูใบไม้ร่วง? ซึ่งเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบาย

เดินทาง 17 ? 22 ตุลาคม ราคา>>>49,900 บาท

?

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1?????? กรุงเทพฯ ? ไทเป

15.00?????? ?ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดพบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกบริเวณประตู เคาน์เตอร์ S สายการบินไชน่าแอร์ไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและกระเป๋าแก่ท่าน
17.05?????? ออกเดินทางสู่กรุงไทเป ประเทศไต้หวันด้วยเที่ยวบิน CI 836
21.45?????? เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไต้หวันแล้ว จึงขอนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรมในวันนี้เชิญท่านพักผ่อนให้สบายหลังจากการเดินทางไกล? และอาจเมื่อยล้าจากการนั่งเครื่องบิน
โรงแรม City Suites Gateway หรือเทียบเท่า

วันที่ 2??? ไทเป - ชิโตเซ่ - โอตารุ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่สนามบิน
09.10????? ออกจากสนามบินเถาหยวนกรุงเทเปเพื่อเดินทางสู่ฮอกไกโดโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์เที่ยวบิน CI 130
14.35????? เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว เมืองโอตารุ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกด้วยบรรยากาศโดยรอบรวมถึงการตกแต่งของบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่ได้ถูออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตก เนื่องจากในอดีตเมืองโอตารุได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นเองและประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ นำทุกท่านชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนที่รักได้อีกด้วย จากนั้นชมกรรมวิธีการเป่าเครื่องแก้วที่พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว โดยการเป่าแก้วด้วยเทคนิคในแบบต่างๆนั้นก็จะได้เครื่องแก้วที่ออกมาในรูปแบบและสีที่แตกต่างกันเช่นกัน
19.00????? รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักโรงแรม Grand Park Otaru หรือเทียบเท่า

วันที่ 3??? โอตารุ - อาซาฮีคาว่า ? อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ? โซอุนเคียว
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ?โรงงานช็อกโกแล็ต? ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลต??ที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่ได้??นั้นคือ ?ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก? (Shiroi Koibito) หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ??บรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงามสไตล์ยุโรปนำท่านเดินทางสู่เมืองอาซาฮิคาว่า (Asahikawa) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเมืองซัป??โปโร อาซาฮิคาว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และแวดล้อมไปด้วย??ขุนเขา แม่น้ำกว่า 20 สาย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่เมืองฟูราโน่อีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ Ramen Village ให้ท่านได้เลือกชิมราเมนต้นตำรับ?จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ ที่สวยราวกับเทพนิยาย โดยจำลองบรรยากาศ??ช่วงฤดูหนาวมาไว้ที่ห้องน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รวบรวมเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์??และน่าประทับใจของเก็ดหิมะที่มีรูปทรงแต่งต่างหลากหลายไม่ซ้ำกันแม้แต่เกล็ดเดียว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในพื้นที่ตอนกลางของเกาะฮอกไกโดที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 2,309 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางขุนเขาและถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติอันแสนยิ่งใหญ่ เชิญทุกท่านดื่มด่ำกับความงามของธรรมชาติอันกว้างใหญ่ด้วยการนั่งกระเช้าขึ้นสู่ชั้น5?ของยอดเขาคุโรดาเกะ ที่สูงถึง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธรรมชาติและมองเห็นวิวที่สวยงามของทะเล ต้นไม้ สายน้ำของแม่น้ำอิชิคาริ หรือแม้แต่หุบเขาลึกที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หุบผาโซอุนเคียวหรือที่ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า?ช่องเขาก้าวสู่เมฆ? เมืองตากอากาศเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ซ่อนเสน่ห์และสีสันความงามตามธรรมชาติด้วยความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสูงเสียดฟ้ากว่า 150 เมตร
เย็น รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม หลังอาหารเย็นช่วงเวลาแห่งการออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

พักโรงแรม Sounkyo Grand หรือเทียบเท่า (ห้องพักแบบญี่ปุ่น)

วันที่ 4??? ?โซอุนเคียว ?? อาซาฮิกาว่า
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเช้านี้นำท่านเดินทางสู่ คามิกาว่า (Kamikawa) เมืองเล็กๆ ทางตะวันออกของ??เมืองอาซาฮิกาว่าซึ่งอยู่ห่าง ออกมาประมาณ 54 กิโลเมตร และเป็นทางเดียวกัน??กับทางสู่เมืองอะบาชิริ เมืองอันหนาวเหน็บที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะ
ฮอกไกโด จากนั้นนำชมถ้ำน้ำแข็งคามิกาว่า ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง??จากพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะที่ได้ไปชมมา ตรงที่ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับ??ด้วยแสงไฟหลากสีเรื่อยไปจนถึงอุโมงค์ถ้ำน้ำแข็งที่คดเคี้ยวไปมา ภายใน??อุโมงค์น้ำแข็งนั้น ท่านจะได้ชมความงามของหยดน้ำแข็งรูปร่างสวยงามต่างๆ ??ที่อุณหภูมิ -20 องศา จากนั้นเดินทางสู่เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของฮอกไกโด นั้นคือเมืองอาซาฮิกาว่า
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงและได้รับ??ความนิยมที่สุดของญี่ปุ่นเพราะเป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ ??โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้สูงถึง 3 ล้านคนต่อปี ??จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือความไม่ธรรมดาของสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูก??กักขังอยู่ในกรงในแบบที่เคยเห็นในสวนสัตว์ทั่ว ๆ ไป แต่ที่นี่คุณจะได้เห็น??ความคิดสร้างสรรค์อันยอดเยี่ยมในการออกแบบที่อยู่ของสัตว์ด้วย???แนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆควรจะได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ??เป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆเพื่อให้พวกเขามีความสุข อีกทั้งยังแฝง??กิจกรรมที่สามารถใกล้ชิดสัตว์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเช่นการทำแทงค์รูป???กระบอกยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งเราสามารถเห็นการเคลื่อนไหวอย่าง??คล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิด
เย็น รับประทานอาหารเย็นสไตล์เจงกิสข่าน
พักโรงแรม Crescent Asahikawa หรือเทียบเท่า

วันที่ 5???? อาซาฮิกาว่า ? ซัปโปโร
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด ที่เติบโตและกลายเป็นศูนย์กลางความเจริญที่ใหญ่???เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น ผังเมืองซัปโปโรมีลักษณะคล้ายตารางหมากรุกซึ่งแตกต่างจากบรรดา???หมู่บ้านและเมืองทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น การจัดการและการพัฒนาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญชาว???อเมริกัน ผังเมืองจึงถูกออกแบบป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามพื้นฐานการวางผังเมืองของอเมริกา
เที่ยง รับประทานอาหารที่ภัตตาคารหลังอาหารชม ตึกรัฐบาลเก่า ของเมืองซัปโปโร ซึ่งในอดีต?เคยใช้??เป็นกองอำนวยการของข้าหลวงใหญ่และเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง??โดยตัวอาคารภายนอกนั้นได้ใช้อิฐแดงเป็นวัสดุในการก่อสร้างซึ่งดู??แล้วสวยแปลกตาปัจจุบันภายในตึกได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวมรวบ??เรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ของเมืองซัปโปโรรวมไปถึงเมืองต่างๆบนเกาะฮอกไกโดอีกด้วยโอโดริปาร์ค สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออกไปตะวันตกโดยมีความยาว 1,400 เมตร คน???ส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่างๆ ที่สวนแห่งนี้ จากนั้นเที่ยวชมหอนาฬิกา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง โดยนอกจากจะใช้บอกเวลาที่??เที่ยงตรงแล้ว ยังเปรียบเสมือนสถานที่บอกเล่าเรื่องราวและวัฒนธรรม??จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 100 ปี หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างขึ้นเมือง??ปี ค.ศ. 1878 ซึ่งเป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น นำท่านขึ้นชมเมือง??ซัปโปโรในมุมสูงกันบ้าง โดยนำทุกท่านขึ้นหอคอยทีวีเมืองซัปโปโร ??(TV Tower) ที่สร้างขึ้นเมือปี ค.ศ.1957 และสูงถึง 147.2? เมตร ความสูง??สำหรับจุดชมวิวนั้นอยู่ที่ 90.38 เมตร ท่านสามารถมองเห็นสวนโอโดริที่ยาวกว่า 2? ก.ม. อีกทั้งสถานที่?สำคัญมากมาย
เย็น รับประทานอาหารแบบชาบู ชาบู และขาปูยักษ์แบบไม่อั้นเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Keio Sapporo หรือเทียบเท่า

?

วันที่ 6??? ซัปโปโร ? กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมหลังอาหารเช้านำท่านสู่ตลาดกลางการประมูลปลา และ อาหาร??ทะเลที่สำคัญของเมืองซัปโปโร ชมบรรยากาศการขายปลายาม??เช้าของชาวญี่ปุ่น ที่มีอาหารทะเลสดๆหลากหลาย ซึ่งฮอกไก??โดเป็นแหล่งอาหารทำเลที่สำคัญที่หนึ่งของญี่ปุ่นจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันที่ Rera Outlets Mall ซึ่งท่าน???สามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวม??รวบสินค้าหรูแบรนด์เนมจากอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น พบกับสินค้าคุณภาพในราคาที่ท่านพอใจได้?จากที่นี่ ???โดยสินค้าบางรุ่นนั้นถูกกว่าเมืองไทยถึง 50เปอร์เซ็นเลยทีเดียว
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ณ เอาท์เลท เพื่อให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของได้อย่างจุใจโดยท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับหลากหลายชนิดตามความพอใจ?
13.00???? เดินทางสู่สนามบิน
15.20???? ออกเดินทางจากสนามบิน ชิโตเซ่ ด้วยเที่ยวบิน CI 131
18.05???? แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน
22.30???? ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CI 65
01.10???? เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*********************

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
More in this category: NEW!!!GRAND OPENING ALPS »
You are here:Home|Program Tour|ทัวร์ญี่ปุ่น|NEW!! Hokkaido 6 วัน 5 คืน ตุลาคม 2552

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2017 : tokyo nikko minakami : 6วัน 4คืน บินTG | สุดพิเศษ ออนเซน 3คืน

ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน บิน CZ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 18-25 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล  Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
  • PHOTO TRIP 2018 ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018  “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก “ที่ราบสูงดินแดง” ที่ราบสูงดินแดงครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง”…  • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และช่วงสงกรานต์  2561 VIP พัก 5ดาว 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง…  • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย สงกรานต์ 2561 พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ : ทัวร์เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล…  • ทัวร์แชงกรีล่า สงกรานต์ 2561 บินTG   พัก5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีน ปีใหม่ 2561 : New Year 2018 | ทัวร์แชงกรีล่า รหัสทัวร์ 870 !! คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)…  • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2555 2556 2557 2558 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กรกฎาคม กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซงพาน ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ถ้ำมังกรเหลือง ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทะเลสาบเตี๋ยซี ทัวร์จีน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ธันวาคม ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ฟ่งหวง ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาหลี เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง