ทัวร์จีน | เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - หวงซาน - ถุนซี - เชียนเต่าหู - หนิงโป 8 วัน 7 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
จันทร์ พฤศจิกายน 30 , 2020
Font Size
   
ผิดพลาด
 • JUser::_load: Unable to load user with id: 71

ทัวร์จีน | เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - หวงซาน - ถุนซี - เชียนเต่าหู - หนิงโป 8 วัน 7 คืน

Rate this item
(3 โหวต)
3356261315_978642f8a0_o

ชมความล้ำสมัยแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นั่งรถรางไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำหวงผู่ ชมอุโมงค์เลเซอร์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ชมหาดว่ายทาน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อ ชมทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา นำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก และก้อนหินรูปทรงแปลกตา พร้อมชมหมู่บ้านมรดกโลกแห่งเมืองหงชุนและซีตี้ ฯลฯ

เดินทาง 27-3 มิถุนายน  2553 (8วัน 7 คืน)  ราคา>> 42,900 บาท

 

?

?

กำหนดการเดินทาง  : 27-3 มิถุนายน  2553
วันแรก         กรุงเทพฯ ? มหานครเซี่ยงไฮ้ ?หอคอยไข่มุข ? อุโมงค์เลเซอร์ ? หาดว่ายทาน-ถนนนานกิง
08.30            พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ประตู 2 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง 
10.35            ออกเดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
15.50            ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้  นำท่านผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเซี่ยงไฮ้ แต่เดิมซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยสามก๊ก ( 475-221 ปีก่อนคริสต์กาล ) เดิมเคยชื่อว่า  ซ่างไห้ ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ ที่แปลว่า ไซดัก
ปลา เพราะในอดีต เมื่อ 5,000 ปี ก่อน ที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน และเต็มไปด้วย หมู่บ้านชาวประมง ต่อมาเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้เจริญอย่างขีดสุด หลังสงครามฝิ่นในปี ค.ศ 1848 สมัยราชวงศ์ชิง ชาวต่างชาติ ได้เข้ามาทำการค้าโดยเสรี โดยมีเขตแบ่งเช่าพื้นที่หลายแห่ง สำหรับชาวต่างชาติ ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สมัยใหม่จึงทำให้เซี่ยงไฮ้ได้รับการขนานนามว่า "นครปารีสแห่งตะวันออก  จากนั้นนำท่านชม หอไข่มุกOriental Pear Tower ซึ่งมีความสูง 468 เมตร นำท่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกของอาคารต่างๆ และชมทิวทัศน์รอบนครเซี่ยงไฮ้ตระการตา นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าลอดใต้แม่น้ำหวงผู่ ชมอุโมงค์เลเซอร์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ชมหาดว่ายทาน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีนซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้น ของเมืองเซี่ยงไฮ้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนนานกิง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก   RAMADA SHANGHAI WUJIAOCHANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง  เซี่ยงไฮ้ ? โจวจวง ? ล่องเรือแจวชมหมู่บ้านโบราณ - หังโจว - โชว์เมืองจำลองซ่ง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมหลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโจวจวง ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลเจียงซูในเขตเมืองคุนซาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ได้รับฉายาว่า ?ยอดหมู่บ้านกลางน้ำแห่งเจียงหนาน?
เที่ยวชมหมู่บ้านโจวจวง เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีความเก่าแก่และมีประวัติยาวนานกว่า 900 ปี หมู่บ้านนี้จะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทในสมัยโบราณและคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติบ้านเรือนแบบโบราณในสมัยราชวงศ์หยวน หมิงและชิง ยังมีคลองไหลผ่านตามบ้านเรือน ซึ่งเป็นเส้นทางการสัญจรไปมาโดยใช้เรือเป็นหลักและยังมีสะพานหินโบราณ 14 แห่งที่เชื่อมเส้นทางในหมู่บ้านรวมทั้ง สะพานแฝด ที่มีชื่อเสียงของโจวจวง จึงทำให้โจวจวงได้รับสมญานามว่า เมืองเวนิสของประเทศจีน สนุกสนานกับการนั่งเรือชมบรรยากาศสุดคลาสสิคแบบย้อนยุคอิสระ ให้ท่านเดินเลือกซื้อของที่ระลึก ของพื้นเมืองที่หมู่บ้านริมน้ำ(อย่าลืมซื้อขาหมูแสนอร่อยกลับบ้านด้วยนะค่ะ)
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว เมืองแห่งใบชาเขียว หญิงสาวสวยและไหมงาม เมืองที่มีทัศนียภาพที่งดงาม จนได้ชื่อว่าสวรรค์บนพื้นพิภพ โดยรอบที่ปกคลุม
ไปด้วย ภูเขา สายหมอกและป่าเขียวขจี ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **ชิมอาหารพื้นเมืองไก่ขอทาน หมูตงโพ ฯลฯ จากนั้นนำท่าน ชมโชว์ราชวงศ์ซ่งที่มีความสวยงามตระการตา พร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวซ่งในสมัยโบราณครั้งเก่า
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่ BEST WESTERN PREMIER HANGZHOU ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม            สวนใบชาหลงจิ่ง - หวงซาน (กระเช้า)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมนำท่านชม  หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร  อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ซึ่งท่านจะได้ชิมน้ำชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจาก ใบชาหลงจิ่ง ชานี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี มีประโยนช์มากมายเช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก  ใบชาที่นี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงใช้ในการต้อนรับแขกของทางรัฐบาลอาทิเช่น พระราชินีแห่งอังกฤษสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์    
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หวงซาน (ใช้ระยะเวลาในกานเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางสู่ เขาหวงซาน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (YUNGU TELPHER) ขึ้นสู่ยอดเขาหวงซาน (WHITE GOOSE) ในระดับความสูง 1,700 เมตร ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ของขุนเขาที่ปกคลุมด้วยป่าสนเขียวขจี ถึงสถานีบนเขา นำท่านเดินชมวิวโดยรอบที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก และก้อนหินรูปทรงแปลกตา 
ข้อแนะนำ >>  ก่อนขึ้นเขาหวงซาน ควรเตรียมเสื้อผ้าสำหรับสวมสำหรับวันถัดไป ใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อไม่เป็นการ แบกสัมภาระที่หนักเดินเขา (บนเขาจะมีคนรับแบกกระเป๋าไปส่งที่โรงแรม ราคาใบละ 40-60 หยวน แล้วแต่น้ำหนัก และขนาด ซึ่งไม่ได้รวมค่าใช้จ่าย) จากนั้นพาท่านชมวิวด้านซีไห่ ชมทะเลเมฆ ยอดเขาเมฆแดง ยอดเก้ามังกร ยอดดอกบัว เขาหินบินมาชมพระอาทิตย์ตกดิน ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก   BEIHAI HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                 เขาหวงซาน(ตลอดทั้งวัน)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นด้านเป๋ยไห่ ชมยอดเขาลิง เขากบ ยอดเจ้าแม่กวนอิม ยอด18อรหันต์ คล้องกุญแจคำมั่นสัญญา ฯลฯ 
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  ชมทิวทัศน์บนเขาหวงซานซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของจีน นำท่านชมสนคารวะอายุพันปี และยอดเขาสวยงามมากมายทางด้านทิศตะวันออก 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIHAI HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า              หวงซาน-เมืองเก่าหงชุน-หมู่บ้านซีตี้-ถุนซี-ล่องเรือทะเลสาบเชียนเต่าหู (พันเกาะ)
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงเขาหวงซานค่าบริการ **หมายเหตุไม่รวมค่าจ้างลูกหาบขนกระเป๋าบนเขา (ประมาณ 40-60 หยวน/ใบ ขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของกระเป๋าสัมภาระแต่ละใบ)
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าหงชุนและซีตี้ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมืองปีค.ศ2000 หมู่บ้าน"ซีตี้" ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองอีเสี้ยนไปทางทิศตะวันออก8กิโลเมตร อยู่ห่างจากภูเขาหวงซันไม่ไกลนัก นับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานนับพันปี หมู่บ้านแห่งนี้โอบล้อมรอบด้วยความงดงามของภูเขาทั้ง 4 ด้าน เมื่อครั้นเดินเข้าไปยังตัวหมู่บ้าน ก็ได้สัมผัสกับภาพของบ้านเรือนที่ปลูกสร้างดูแปลกตา แต่งดงามยิ่ง มีลำธาร 2 สาย จากทางเหนือและทางตะวันออกไหลมาบรรจบกันทางตอนใต้ของหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านมีตรอกเล็กซอยน้อยแผ่ขยายไปทั่วทั้งหมู่บ้าน มีทางเดินที่ทอดตัวไปตามแนวริมลำธาร และมีถนนหนทางเดินในหมู่บ้านที่เปรียบได้เหมือนกับเป็นกระดูกสันหลังของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ เดิมที บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานคนใน "สกุลหู" มาก่อน ต่อมาได้มีการพัฒนาและเจริญขึ้นจนถึงขีดสุดราวคริสต์ศตวรรษที่ 14-19 และปัจจุบันนี้ ในหมู่บ้านมีบ้านเรือนที่ได้รับการอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถึง 200 หลัง ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนที่มีชีวิตเหมือนเมื่อครั้งสมัยราชวงศ์หมิงและชิง บ้านเรือนเหล่านี้ปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน และผสมผสาน ด้วยรูปแบบการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ที่ก่อสร้างตัวบ้านด้วยโครงไม้ ล้อมด้วยกำแพงอิฐ ดูแข็งแรงทนทาน และที่สะดุดตาเป็นพิเศษก็คือ บ้านเรือนแต่ละหลัง จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยประติมากรรมไม้แกะสลัก อิฐแกะสลัก และรูปสลักหินต่างๆ ที่งดงาม และมีสีสันแบบเรียบๆ ไม่ฉูดฉาดตา แต่กลับมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลน่ายลเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นชมหมู่บ้านหงชุน เป็นหนึ่งใน มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในอดีตเป็นแหล่งอาศัยของลูกหลานคนในสกุลหวัง ปัจจุบันยังคงรักษาสภาพบ้าน โบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง (ราว ค.ศ.1368-1911) เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ระบบการไหลเวียนของลำธาร ในหมู่บ้านหงชุนก่อตัวขึ้นเป็นรูปโค ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรมของจีน หากมองจากมุมสูงจะเห็นหมู่บ้านทั้งหมดเป็นภาพคล้ายโคนอนเอียงกายอยู่ริมลำธารหน้าภูเขา สระน้ำรูปเดือนเสี้ยวกลางหมู่บ้านเปรียบได้กับ ?กระเพาะโค? โดยมีลำธารยาวกว่า 400 เมตร ไหลคดเคี้ยวอยู่ใน ?ท้องโค? เป็นเสมือน ?ลำไส้? ขณะที่สะพานไม้ทั้งสี่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เป็นเสมือน ?กีบเท้าของเจ้าโค? การออกแบบระบบส่งน้ำในหมู่บ้านหงชุน นอกจากจะอำนวยความสะดวกต่อชาวบ้านในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ว ยังส่งผลดีต่อการปรับอุณหภูมิและควบคุมสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านอีกด้วย ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นชม เมืองเก่าถุนซี ชมถนนโบราณที่สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการท่องเที่ยวจีนให้เป็นถนนคนเดิน1ใน10ที่ดีที่สุดของจีนเมื่อปีค.ศ.2008 ชมหมู่บ้านหงชุนเล็กๆที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาวิถีดั้งเดิมที่ปฏิบัติเหมือนเมื่อ 200-300 ปีที่ผ่านมา ชมบ้านขุนนางในราชวงศ์ชิง ซึ่งเป็นบ้านที่ใหญ่และสวยที่สุดในถุนซี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเชียนเต่าหู ล่องเรือชมหมู่เกาะมากมายนับพันเกาะ อาชิเช่น เกาะมังกรซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกร เกาะงู บนเกาะงูแห่งนี้มีงูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เกาะเต่าที่มีลักษณะคล้ายเต่า และนกที่มีนกอาศัยอยู่นับพันชนิดเป็นต้น ให้ท่านได้ชมความงามตามธรรมชาติและรับอากาศที่บริสุทธิ์จากทะเลสาบพันเกาะแห่งนี้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก TACHEE ISLAND HOL IDAY HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  
วันที่หก             ทะเลสาบพันเกาะ ? เส้าซิ่ง ? บ้านกวีหลู่ซุ่น ? ทะเลสาบตงหู ?หนิงปอ - จตุรัสเทียนอี้
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเส้าซิ่ง เมืองเส้าซิ่งเป็นเมืองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานที่สำคัญ คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเมืองเส้าซิ่ง ผลิตได้ครบวงจร นอกจากนี้ยังมีธุรกิจผลิตอุปกรณ์พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานอากาศ และสิ่งที่มีชื่อเสียงอีกอย่างก็คือเส้าซิ่งไวน์ เป็นเหล้าพื้นเมืองที่หมักจากข้าว ผลิตได้ 110,000 ตัน ต่อปี ใช้เป็นเครื่องดื่มประกอบอาหารรวมทั้งใช้ดอสมุนไพร
บริโภคภายในประเทศและรวมทั้งส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลก                       
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นพาท่านชม บ้านกวีหลู่ซุน ซี่งที่นี่ได้มีการเก็บรวบรวมบทกวีที่สำคัญและประวัติของนักกวีจีนไว้มากมาย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบตงหู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ
จากนั้นเดินทางสู่หนิงปอ เมืองท่าของการค้าขายที่สำคัญ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชมจัตุรัสเทียนอี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PORTMAN PLAZA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด          หนิงปอ-วัอโศก-สะพานหังโจววาน-เซี่ยงไฮ้-ร้านบัวหิมะ-ดูโชว์กายกรรมERA
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม จากนั้นพาท่านนมัสการ วัดพระเจ้าอโศก วัดนี้เป็นวัดที่มีความเก่าแก่มาก มีการบันทึกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับวัดพุทธในประเทศญี่ปุ่น วัดนี้มีเป็นหลักฐานที่สำคัญถึงการรับการเผยแพร่พุทธศาสนาจากอินเดีย วัดนี้ถือเป็นวัดเดียวในประเทศจีนที่ได้นำชื่อกษัตริย์ของอินเดียมาตั้งเป็นชื่อวัด วัดอโศกมีความกว้างรวม 80000 ตารางเมตร มีสิ่งก่อสร้างทางศาสนารวม 600 ห้อง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HANGZHOU BAY BRIDE สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ทำหน้าที่เชื่อมโยงเมืองเซี่ยงไฮ้ เข้ากับเมืองหนิงโป ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวหางโจว สามารถลดระยะทางจากเซี่ยงไฮ้-หนิงปอได้ 3 ชม. นำท่านชมร้านยาเป่าซู่ถาง โรงงานผลิตยาทาแก้น้ำร้อนลวก ?เป่าฟู่หลิง? ที่ทีชื่อเสียงรุ้จักกันดีในนาม ?บัวหิมะ?
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านชมกายกรรมอีร่า โชว์ นำสมัยใหม่ล่าสุด ทุ่มทุนสร้างกว่าร้อยล้านหยวน ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโชว์ที่ดีที่สุดของมหานครเซี่ยงไฮ้ชมความงดงามอ่อนช้อยผสมผสานความตื่นเต้นเร้าใจตลอดการแสดง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA SHANGHAI WUJIAOCHANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่แปด           เซี่ยงไฮ้ - ร้านไข่มุกน้ำจืด - ตลาดเซียงหยางใหม่ (ตลาดก็อปปี้) - รถไฟแม่เหล็ก ? กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม   จากนั้น พาชมธุรกิจ?ไข่มุกน้ำจืด?ที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ ปัจจุบัน ประเทศจีนสามารถผลิตเพื่อส่งออกไปขายทั่วโลกได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 199,500 กิโลกรัม นับว่าเป็นประเทศที่ผลิตไข่มุกน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดในเวลานี้ ให้ท่านได้มีโอกาสเลือกซื้อไข่มุก ครีมบำรุงผิวไข่มุกธรรมชาติที่เหมาะกับทุกสภาพผิว เพื่อบำรุงผิวหน้าและกายให้เปล่งปลั่งและขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติ  เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในบรรยากาศแบบคลาสสิคย้อนยุค จากนั้นนำท่านสู่ นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของเซียงไฮ้ ตลาดเซียงหยางใหม่ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อ สินค้าดีราคาถูก ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ซีฟู๊ดกุ้งมังกร) หลังอาหาร นำท่านขึ้น รถไฟแม่เหล็ก ซึ่งเป็นรถไฟลอยฟ้า ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก กล่าวคือ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาวิ่ง 430 กม./ชม.รถไฟแม่เหล็กนี้ไม่ใช้ล้อแต่ใช้พลังงานขับเคลื่อนจากสนามแม่เหล็ก เพื่อยกตัวและเร่งความเร็วรถไฟแม่เหล็กได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ในเส้นทางเชื่อมจากสถานี หลงหยังจั้งสู่สนามบินผู่ตง นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีระยะทาง 30 กิโลเมตร โดยใช้เวลาเพียง 8 นาที เพื่อให้ท่านได้เช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
17. 20             นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 6645
21. 15             ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมคงามประทับใจ

*********** ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ************

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล