OCT 2012 : ท่องปารีส ล่องลุ่มแม่น้ำลัวร์ 9 วัน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อาทิตย์ มกราคม 17 , 2021
Font Size
   

OCT 2012 : ท่องปารีส ล่องลุ่มแม่น้ำลัวร์ 9 วัน

Rate this item
(3 โหวต)
ทัวร์ยุโรป | ปารีส | ลุ่มแม่น้ำลัวร์ | ก๊อง | ตูร์ | ปราสาทชองบอร์ด | ฟองเตลโบล | มงต์มาร์ตร | อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ | โบสถ์ St Pierre | ป้อมปราการเมืองแซงต์ มาโล | แซงต์ มาโล | มหาวิหารแซ็ง - ปีแยร์แห่งแรนส์ | ปราสาททองบัวซ์ | ปราสาทลัวร์ | หอไอเฟล | โอเตล เดส์ แซงวาลีดส์ | พระราชวังแวร์ซายส์

ดินแดนแห่งความโรแมนติก ปารีส สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของ.. ลุ่มแม่น้ำลัวร์ : เที่ยวเมืองก๊อง | ตูร์ | ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ | ปราสาทชองบอร์ด | ฟองเตลโบล | มงต์มาร์ตร | อนุสรณ์สถานพิพิธภัณฑ์เพื่อสันติภาพ | โบสถ์ St Pierre | ป้อมปราการเมืองแซงต์ มาโล | แซงต์ มาโล | มหาวิหารแซ็ง - ปีแยร์แห่งแรนส์ | ปราสาททองบัวซ์ | ปราสาทลัวร์ | หอไอเฟล | โอเตล เดส์ แซงวาลีดส์ | พระราชวังแวร์ซายส์

ออกเดินทาง 25 ต.ค. - 2 พ.ย. 2555

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา สนุก คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
25 ต.ค. - 2 พ.ย. 2555
ราคาท่านละ
99,999 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ - ปารีส

 • 21.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 สายการบิน รอยัล จอร์แดนเนี่ยน เพื่อตรวจเช็คเอกสาร และสัมภาระของการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและเอื้ออำนวยความสะดวกแดท่าน

วันที่สองของการเดินทาง ปารีส - ก็อง - เซ้นต์ มาโล

 • 00.30 น. คณะเดินทาง สู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบินที่ RJ.183
 • 04.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินเมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • 06.15 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงปารีส โดยเที่ยวบินที่ RJ.117
 • 11.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน ชาลส์โดลโกลล์ ประเทศฝรั่งเศส หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร หนังสือเดินทางและรับสัมภาระของการเเดินทางแล้ว

* นำท่านเดินทาง สู่ ..ภัตตาคารพื้นเมือง (บนทางด่วน)

เชิญท่านเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย โดยหัวหน้าทัวร์ จะเป็นผู้แนะนำ และจ่ายค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ให้ท่าน

 • หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ ..มงแซงต์ มิลเชล Mont Saint Michel
 • บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่.. มงแซงต์ มิลเชล Mont Saint Michelระยะทาง 382 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4.15 ชั่วโมง (รวมแวะระหว่างทาง 1 จุด)

 • หลังอาหาร.. นำท่านเดินทางสู่เมืองท่า ที่มีชื่อเสียงทางชายฝั่งเหนือของ ประเทศฝรั่งเศส ที่ เมืองแซงต์ มาโล (St. Malo) เมืองที่ได้ชื่อว่า.. เมืองแห่งท้องทะเล และกำแพงเมืองเก่า ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาพักผ่อน และรื่นเริงกับสถานบันเทิง อย่างคาสิโน
 • ..นอกจากนี้ ยังเป็นเมื่องที่น่าสนใจเรื่อง อุทกศาสตร์ด้วย เพราะที่นี้น้ำขึ้น-น้ำลง แตกต่างกัน 15 เมตรภายในหนึ่งวันคณะเดินทางถึงเมืองแซงต์ มาโล (St.Malo) ผ่านชมท่าเทียบเรือยอร์ซ ของบรรดาเหล่าเศรษฐี ที่มาลอยลำจอดเทียบท่าตลอดทั้งปี

 • จากนั้น นำท่านชมป้อมปราการเมืองแซงต์ มาโล (Saint Malo) ที่ตั้งด่านสำคัญงของจังหวัดอีลล์-เอต์-วีแลน(Ille-et-Vilaine) แคว้นเบรอตาญ เป็นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลาย ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้น ตั้งแต่ทหารชาวโรมัน เริ่มสร้างป้อมปราการ เพื่อเป็นด่านกักเก็บภาษีบรรดาเรือสินค้า ที่เดินทางผ่านช่องแคบฯ และเรือสินค้าพาณิชย์ ต่างๆ..
 • ** จนกระทั่งเปลี่ยนแปลงสภาพจากป้อมเล็กๆ เป็นป้อมปราการที่ใหญ่ และเริ่มต้นในการสร้างชุมชนในเวลาต่อมา และเป็นเมืองที่มีความสำคัญภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 และในปี 1967 ได้ถูกผนวกรวมเข้าเป็นแคว้นใหญ่

 • นำท่านชมโบสถ์แซงต์ มาโล (Saint Malo Cathedral) โบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งเริ่มตั้งก่อสร้างวัด โดย เซนต์แอรอน และนักบุญเบรนแดน ในช่วงต้นศตวรรษที่ 6 โดยที่ต่อมา..ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมและบูรณะ ในราวปี ค.ศ. 1108 และชื่อของโบสถ์ก็กลายเป็นชื่อของเมือง โดยเอาชื่อมาจากลูกศิษย์ของเบรนแดน คือ Saint Malo หรือ Maclou
 • * นำท่านเดินไปยัง โซลีโดร ทาวเวอร์ (Solidor Tower) อาคารเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมทะเล ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยศตวรรษที่ 14 หรือในช่วงระหว่างปี 1369 - 1382 โดย John V ยุคแห่งเบรอตาญ โดยภายในเป็นที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์การเดินเรือ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในเดินเรือในทะเลอีกจำนวนมาก

  ..แล้วอิสระกับการชื่นชมวิว-ทิวทัศน์ที่งดงามของปากแม่น้ำ Rance ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลงแห่งแรกและใหญ่ที่สุดของโลก (Rance Tidal Power Station) และยังเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำขึ้น-น้ำลง

 • นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก
 • ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตคาร ในโรงแรม

  พักที่.. Hotel Relais Saint Michel MSM, Route Mont St Michel BP18, Le Mont-Saint-Michel, 50170, หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง มง เซ็ง มิเชล - ตูร์

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ** ระยะทาง 56.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที (ไม่แวะระหว่างทาง)

  คณะเดินทางถึง มงแซงต์ มิลเชล Mont Saint Michel ซึ่งองค์การยูเนสโก ประกาศให้เป็นมรดกโลก ในปี 1979 เป็นศาสนสถาน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ตัววิหารตั้งอยู่บนหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิ และสันโดษมาตั้งแต่โบราณ

 • นำท่านชม มงแซงต์-มิเชล ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในยุโรป เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.708 เมื่อโอแบรต์ (Aubert) เจ้าอาวาสโบสถ์เมืองอาวรองช์ (Avranches) สร้างโบสถ์บนเกาะนี้ ตามบัญชาของนักบุญมิเชล (Saint Michel) ซึ่งมาให้นิมิตหลายครั้ง การสร้างโบสถ์นี้ ลำบากยากเข็ญ เพราะต้องนำหินแกรนิตมาจาก เกาะโชเซย์ (iles Chaussey) หรือจากเบรอะตาญ (Bretagne) อันเป็นแคว้นใกล้เคียง ทั้งยังต้องลำเลียงหินสู่ยอดเขา
 • ** มงต์-แซงต์-มิเชล กลายเป็นที่จาริกแสวงบุญของคริสต์ ศาสนิกชนผู้ที่เคร่งศาสนา จะเดินข้ามจากแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะยามน้ำทะเลลด หากกระแสน้ำเปลี่ยนเร็วมาก จึงทำให้ผู้จาริกแสวงบุญเสียชีวิตอยู่เนืองๆ ระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึงศตวรรษที่ 16 มีการสร้างเพิ่มเติม ในศตวรรษที่ 10 นักบวชเบเนดิคตีน มาปักหลักที่นี่

  ..ผู้คนค่อยๆ มาอพยพมายังเกาะ ตั้งหมู่บ้านที่เชิงเขา สภาพภูมิประเทศของ มงต์-แซงต์-มิเชล ทำให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของอังกฤษระหว่าง สงครามร้อยปี อย่างไรก็ตามแบบสถาปัตยกรรมของมงต์-แซงต์-มิเชลเป็นป้อมปราการที่พร้อมรับ มือข้าศึกช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสจนถึง ค.ศ.1863 มงต์-แซงต์-มิเชล กลายเป็นที่คุมขังนักโทษ ต่อมาในค.ศ.1874 รัฐจัดให้มงต์-แซงต์-มิเชลเป็นโบราณสถาน และทำการบูรณะครั้งใหญ่

  ** โบสถ์เล็กๆ กลายเป็นวิหารขนาดใหญ่ด้วยการใช้โบสถ์เก่าเป็นฐานใน ค.ศ.1969 นักบวชเริ่มกลับมายัง มงต์-แซงต์-มิเชล ทำให้มีกิจกรรมทาง ศาสนาอย่างต่อเนื่อง ในค.ศ.1979 ยูเนสโกประกาศให้มงต์-แซงต์-มิเชลเป็นมรดกโลก วิคตอร์ อูโก (Victor Hugo) นักเขียนเพื่อชีวิตผู้ยิ่งใหญ่เปรียบมงต์-แซงต์-มิเชลของฝรั่งเศสดุจดั่ง พีระมิดใหญ่ของอียิปต์

 • 11.00 น. นำท่านเดินทาง สู่ เมือง Rennes แรนน์แรน
 • ระยะทาง 88.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชั่วโมง (ไม่แวะระหว่างทาง)
 • 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย Siam Restaurant 1 Rue des Carmes 35000 Rennes France
 • หลังอาหาร ผ่านชมอาคารเทศบาลเมือง Rennes place de la R?publique
 • ** นำท่านชมมหาวิหารแซ็ง-ปีแยร์แห่งแรนส์ระยะทาง 253 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง (รวมแวะระหว่างทาง 1 จุด)

  ออกเดินทาง สู่ เมืองตูร์ Tours ศูนย์กลางของดินแดน ที่ได้รับสมญานามว่า..อุทยานแห่งประเทศฝรั่งเศส ซึ่งได้มีการกล่าวชมไว้ในหนังสือ The Lily of the Valley และเป็นเมืองหน้าด่านของการผ่าน ..เข้าไปท่องเที่ยวปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์

  ..ซึ่งเป็นดินแดนที่มีความงาม และความมั่งคั่งในหลายศตวรรษที่ผ่านมา ในสมัยก่อนบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของราชสำนักฝรั่งเศส, ที่อยู่ของข้าราชบริพาร และท่านเคานท์ผู้ต้องการจะก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางของแคว้นลัวร์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 12 ของฝรั่งเศส

 • 17.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึง เมืองตูร์ นำท่านเดินทางเข้า สู่ ที่พัก
 • จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารหลังอาหาร
 • ** นำท่านเดินทางกลับที่พัก..

  พักที่... โรงแรม Hotel de L'Univers 5 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours. หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง ตูร์ - ปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ฯ - ตูร์

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหาร นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ เพื่อเที่ยวชมปราสาทงาม ที่ตั้งอยู่เรียงรายริมสองฝั่งแม่น้ำลัวร์ ระยะทาง 25.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 35 นาที (ไม่รวมแวะระหว่างทาง)

* นำท่านชม ปราสาทอองบัวซ์ (Chateaux Amboise) ปราสาทที่สวยงามแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 11 ครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวง ในช่วงปีคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 กษัตริย์ของฝรั่งเศสหลายพระองค์ โปรดที่จะประทับ ณ ปราสาทแห่งนี้ ตัวปราสาทจะเห็นเป็นอาคารสองส่วน ที่มาทำมุมประกอบกันเป็นหนึ่งเดียว

** โดยส่วนแรกเป็นสไตล์โกธิค คือ ปีกส่วนของ พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 8 (l'aile Charles VIII) และอีกส่วนนึง เป็นสไตล์เรอเนสซองส์ คือปีกส่วนของพระเจ้าหลุยส์ที่ 12 กับพระเจ้าฟรองซัวร์ที่ 1 (l'aile Louis XII et Fran?ois Ier) โดยเฉพาะในสมัยสงครามอิตาลี ต้นศตวรรษที่ 14

สมัยพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 ทรงเป็นซึ่งชักชวน ให้ศิลปินเอกแห่งอิตาลี “ลีโอนาร์โด ดาวินชี” มาพำนักอยู่ที่เมืองนี้ และเป็นผู้ที่ได้นำเอาศิลปะ แบบเรอเนซองส์ของอิตาลี เข้ามามีอิทธิพล ในบริเวณแถบนี้ด้วย..

*** ลีโอนาร์โด ดา วินชี่ ได้ใช้ชีวิตบั้นปลาย 3 ปี ในเมืองอองบัวส์นี้ก่อนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 1519 ***

..แล้วนำท่านลัดเลาะไปชมสถานที่สำคัญอื่นๆ ของเมือง ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไปรษณีย์ หอนาฬิกา ตลาด รวมไปถึงลานน้ำพุ ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษ 19

 • จากนั้น.. นำท่านเดินทาง สู่ เมืองบลัวส์ Blois เมืองสองฝั่งแม่น้ำลัวร์ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที (ไม่รวมแวะระหว่างทาง)
 • คณะเดินทางถึงเมืองบลัว Blois เมืองเพชรน้ำเอกลุ่มแม่น้ำลัวร์

* นำท่านชมปราสาทบลัวส์ Chateau de Blois ซึ่งใช้เวลานานถึง 4 ศตวรรษในการสร้าง สถาปัตยกรรมจึงเป็นส่วนผสมของศิลปะในช่วงเวลาดังกล่าว ปราสาทบลัวส์ประกอบไปด้วยปราสาท 4 หลังในสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เชื่อมโยงเข้าไว้ด้วยกันในศิลปะแบบกอธิกส์ เรอเนซองส์ อิตาเลียน และ เฟรนช์คลาสสิกสไตล์ ส่วนที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ บันไดวน และลวดลายศิลปะด้านหน้าอาคาร

** ปราสาทแห่งนี้.. ตกทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ได้รับการต่อเติมหลายต่อหลายครั้ง จนในที่สุดก็กลายเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่มีถึง 4 ปีกด้วยกัน โดยที่แต่ละปีกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรม ที่ล้วนแตกต่างกัน ตั้งแต่ - ยุคกลาง ศตวรรษที่ 13 ก่อสร้างด้วยสไตล์โกธิค ซึ่งกลายเป็น Gothic hall ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส- The Louis XII wing ในช่วง 1498-1503 ซึ่งเป็นลักษณะแบบ Flamboyant - The Francois I wing ก่อสร้างในระหว่างปี 1515-1524

.. ที่โดดเด่นที่สุดคือ บันไดรูปแปดเหลี่ยม (octagonal staircase) ซึ่งถือเป็น masterpiece ของ early French Renaissance โดยมีพระราชลัญจกรประจำพระองค์ (Francois I) คือ ซาลาแมนเดอร์ salamander ส่วนพระราชลัญจกรประจำกษัตริย์ Louise XII คือ ตัวเม่น ซึ่งจะพบเห็นเม่นมีมงกุฏลอยอยู่บนหัว ให้เห็นอยู่บ้าง - The Gaston d' Orleans wing สร้างในระหว่างปี 1635-1638 พระอนุชาของกษัตริย์ Louise XIII ปีกนี้ก่อสร้างด้วยสไตล์ Classicism ซึ่งถือว่าเป็น masterpiece อีกชิ้นหนึ่งของฝรั่งเศส - เส้นทางทัวร์ภายในปราสาทแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะอยู่ภายในปีก Francois I ซึ่งถือเป็นปีกที่มีความโดดเด่นที่สุด ของปราสาทแห่งนี้...

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Osaka 14 Rue St Lubin, 41000 Blois, France
 • หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ปราสาทเชอนงโซ Chateau de Chenonceau ระยะทาง 41.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที (ไม่รวมแวะระหว่างทาง)

* คณะเดินทางถึง ปราสาทเชอนงโซ Chateau de Chenonceau ปราสาทหลังนี้จะออกแนวสวยหวาน สวยสมกับเจ้าของที่เปลี่ยนมือมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งล้วนเป็นสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ Catherine Briconnet จากเดิมที่เป็นปราสาทในยุคกลาง ให้กลายเป็นปราสาทในสไตล์ Renaissance

..ในปี 1512 ได้ มีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของมาตลอดระยะเวลาหลายปี และก็มีรายการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โดยที่ปราสาท เชอนองโซ แห่งนี้ พระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 โปรดเสด็จมาที่นี่เป็นประจำ ต่อมาตกเป็นสมบัติของพระเจ้าอองรีที่ 2 พระโอรสของพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 พระเจ้าอองรีที่ 2 ทรงอภิเษกกับพระนางแคเธอรีน (Catherine de Medici) แต่ทรงโปรดสาวงามนางหนึ่ง และได้ยกปราสาทเชอนองโซ ให้เป็นที่อาศัยของพระสนมดิอาน (Diane de Poitiers)

** ดิอาน โปรดปรานปราสาทแห่งนี้มาก ได้สร้างสะพานเชื่อมจากปราสาท ไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำแชร์ ต่อมาเมื่อพระเจ้าอองรีที่ 2 เสด็จสวรรคต พระนางแคเธอรีนได้ยึดปราสาทเชอนองโซจากพระสนมดิอาน และเสด็จประทับที่ปราสาทแห่งนี้แทน พระนางได้สร้างปราสาทสองชั้นเหนือสะพานของดิอาน

..ตอนเย็นปราสาทแห่งนี้ จะเรืองรองด้วยแสงไฟจากงานเลี้ยงรื่นเริง ซึ่งส่องแสงสะท้อนบนน้ำที่นิ่งสงบ ของแม่น้ำแชร์ห้องนอนของดียาน เดอ ปัวตีเย Diane de Poitiers ผู้เป็นพระสนมเอกของพระเจ้าอ็องรีที่ 2 ซึ่งได้โปรดให้สร้างสวนขึ้นมา ทางด้านข้างของพระราชวังห้องเขียว ห้องประทับของพระราชินีแคทเธอริน เด เมดิชิ ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส

** พระราชโอรสเมื่อยังทรงพระเยาว์เมื่อปี ค.ศ. 1560 ทรงปกครองฝรั่งเศส จากห้องทรงพระอักษรในวังเชอนงโซห้องนี้ บนเพดานคริสต์ศตวรรษที่ 16 ซึ่งยังเป็นเพดานเดิมยังพอมองเห็นอักษรไขว้ “C” และตู้อิตาลีจากคริสต์ศตวรรษเดียวกัน 2 ตู้สองข้างประตูห้องนอนพระเจ้าฟรองซัวที่ 1 ห้องนี้มีเตาผิงแบบเรอเนซองซ์ บนแท่นเหนือเตาผิง เป็นคำขวัญของทอมัส โบเย “S'il vient point, me souviendra” ซึ่งแปลว่า “ถ้าสร้างวังได้ก็จะมีคนระลึกถึง” เหนือประตูเป็นตราของโบเย เครื่องตกแต่งก็มีโต๊ะแบบฝรั่งเศส สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ ตู้แบบอิตาลีที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16

.. สิ่งที่น่าสนใจคือ ปากกาหมึกซึมงาช้างฝังมุก ซึ่งเป็นของขวัญแต่งงาน ที่แมรีสจ๊วตมอบให้พระเจ้าฟร็องซัวที่ 2 ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1650 พระเจ้า หลุยส์ที่ 14เสด็จมาเยี่ยมวังเชอนงโซ หลังจากนั้นทรงมอบภาพเหมือนโดยอิยาซินธ์ ริโกด์ (Hyacinthe Rigaud) ให้แก่ดยุกเซซาร์ เดอ แวงดมผู้เป็นลุงซึ่งมีกรอบที่ทำอย่างสวยงาม ทำด้วยไม้สี่ชิ้นโดยเลอโปทร์ (Lepautre) พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ ที่บุด้วยพรมทอจากโอบูซอง และตู้แบบบูล (Boulle) เพื่อเป็นที่ระลึกในการทรงมาเยี่ยม ห้องนอนห้าราชินี ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16

** ห้องนอนฯ นี้ ได้มีการสร้างและปรับปรุงใหม่ เพื่อเป็นระลึกถึง พระราชินีที่เสด็จมาประทับที่แห่งนี้ โดยมีการติดตราประจำพระองค์ ของพระราชินีทั้งห้าไว้ ซึ่งหมายถึง พระราชินีมาร์โกท์ (Marguerite de Valois) พระชายาของพระเจ้าอ็องรีที่ 4, พระราชินีเอลิซาเบธแห่งวาลัวร์ (Elisabeth of Valois) พระชายาของพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 แห่งสเปน, พระชายาของพระเจ้าฟร็องซัวที่ 2, พระราชินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรีย (Elisabeth of Valois) พระชายาของพระเจ้าชาร์ลที่ 9, พระราชินีลุยส เดอ ลอเรน-โวเดมง พระชายาของพระเจ้าอ็องรีที่ 3 แล้วนำท่านชมห้องต่างๆ ในปราสาท เช่นห้องครัวที่อยู่ใต้สุดของอาคาร ฯลฯ

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่..เมืองตูร์ ระยะทาง 32.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที (ไม่รวมแวะระหว่างทาง)

เย็น คณะเดินทางถึงเมืองตูร์ อิสรตามอัธยาศัย หรือท่านจะเดินเล่นในย่านเมืองเก่า หรือย่านโบสถ์แห่งเมืองตูร์ ซึ่งสร้างอุทิศแด่ บิชอปแซงต์กาเตียง (Saint-Gatien) โบสถ์สร้างในปี ค.ศ.1170 เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ในสงครามเมื่อปี1166 แต่สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบ.. กอธิคยุคศตวรรษที่ 15

 • จากนั้นนำเดินเล่นบริเวณใจกลางของเมืองเก่า จะเป็นที่ตั้งของจัตุรัส Plumereau เป็นศูนย์กลางของเมืองตูร์ โดยจัตุรัสถูกโอบล้อม ไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนยุคกลาง ซึ่งบางส่วนเป็นไม้ซุง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร และผับตั้งเรียงรายเต็มไปหมด และไม่ไกลจากจัตุรัส คุณสามารถไปชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (Saint Martin Basilica)

** โบสถ์ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับเซนต์มาร์ติน (Saint Martin) บิชอปแห่งตูร์ ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1886 - 1924 ในรูปแบบสถาปัตยกรรม แบบนีโอไบเซนไทน์ (Neo-Byzantin) ออกแบบโดยสถาปนิก Victor Laloux ซึ่งต่อมาได้กลายเป็น "อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์" ในปี 1840

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไหมไทย Mai Thai 24 Rue Bretonneau 57000 Tours หลังอาหาร

* นำท่านเดินทางกลับที่พัก

พักที่.. โรงแรม Hotel de L'Univers 5 Boulevard Heurteloup, 37000 Tours หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง เมืองตูร์ - ปราสาทชองบอร์ด - ฟองเตลโบล - ปารีส

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหาร เดินทางปราสาทชองบอร์ด Chateau de Chambord ปราสาทใหญ่ที่สุด ในลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • ระยะทาง 81.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.20 ชั่วโมง (ไม่รวมแวะระหว่างทาง)
 • เดินทางถึง ปราสาทชองบอร์ด Chateau de Chambord ที่สร้างด้วยสไตล์เรอเนซองส์ แบบฝรั่งเศส ในพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 หลังจากที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลาน และได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาท ให้เป็นที่อิจฉาของยุโรป

..ในสมัยนั้นพระองค์ทรงโปรดการล่าสัตว์ จึงสร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นในป่าเพื่อสะดวกกับการล่าสัตว์ บริเวณปราสาทจะมี กวาง หมูป่า เดินอยู่รอบๆ โดยผู้ที่ออกแบบในการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมที่เป็นต้นแบบ คือ ลีโอนาโด ดาวินชี มาจรรโลงสรรสร้างให้ปราสาทหลังดังกล่าวงดงามอย่างในปัจจุบัน

** จุดเด่นของปราสาทนี้ คือ บันไดวน The Double Staircase ซึ่งสร้างคู่กันเพื่อขึ้นและลงไม่ต้องสวนกัน แต่หลังจากที่พระองค์สวรรคต ปราสาทแห่งนี้ได้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลากว่า 400 ปีปราสาทชองบอร์ด (Chambord) เป็นปราสาทที่ ออกพระวิสุทธิสุนทร (ปาน) อัครราชทูตกรุงสยาม ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เคยพำนักเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2229 ครั้งที่เดินทางไปเจริญ สัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

* นำท่านชมด้านในปราสาท ซึ่งจะพบกับหอคอยหลักซึ่งถูกใช้เป็นป้อมปราการในอดีต และชมบันไดเวียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 10 เมตร บันไดแห่งนี้เป็นบันไดเกลียวซ้อนกันสองชั้น เหมือนกับมีบันไดอีกหนึ่งซ่อนอยู่ในบันไดที่เห็น ด้วยการออกแบบอันชาญฉลาด ผู้ที่เดินขึ้น และลงบนบันไดเวียนแห่งนี้ จะไม่มีทางมาพบกันได้เลย ซึ่งบันไดเวียนนี้ ช่วยให้กษัตริย์ฟรองชัวที่ 1 ทรงหนีหน้า จากเหล่าข้าราชสำนักได้ง่ายขึ้น และอิทธิพลจากศิลปะแบบอิตาเลียนเรเนซองค์ ก็ทำให้ปราสาทชองค์บอร์ด มีทั้งความงดงาม และสง่างามในเวลาเดียวกัน

..ตัวปราสาทมีหอที่ใหญ่ 6 อัน ห้อง 440 ห้อง เตาข้างกำแพง 365 เตา และบันได 84 แห่งชมห้องกษัตริย์ฟรองซัวที่ 1 พระองค์ทรงแวดล้อมไปด้วยเหล่าบริวารมากมาย การออกแบบภายใน จึงต้องสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในวัง ห้องส่วนใหญ่จะมีเตาผิง ติดตั้งไว้ด้วยเสมอสูงขึ้นไปบนเพดาน เป็นหอคอยจำนวนมาก ซึ่งก็คือ ปล่องไฟจากห้องต่าง ๆ นั้นเอง..

** การออกแบบเตาผิงที่มีประจำอยู่แทบทุกห้อง ก็เพื่อให้แขกผู้มาเยือน ได้รับความอบอุ่นตลอดเวลาที่อยู่ในปราสาทชองบอร์ด และที่หอคอยกลาง สถานที่ซึ่งกษัตริย์ฟรองซัวที่ 1 ทรง โปรดปรานใช้ดูวิวทิวทัศน์ และการสวนสนามของเหล่าทหารรักษาพระองค์ในสมัยก่อน

 • จากนั้นนำท่านชม ห้องต่างๆ และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่เป็นรูปแบบของปราสาทที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่ และสวยงามที่สุดในย่าน ลุ่มแม่น้ำลัวร์เดินทาง สู่ พระราชวังฟองเตนโบล พระราชวังหลวงสมัยจักรพรรดินโปเลียนมหาราชระยะทาง 48.7 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง
 • (รับประทานอาหารกลางวัน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (Local Meal) ที่เมืองออร์เลอ็อง Orleans

หลังอาหาร ช่วงบ่าย นำท่านเดินทาง สู่ พระราชวังฟองเตนโบล

ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง (ไม่รวมแวะระหว่างทาง)

 • 15.00 น. คณะเดินทางถึง “พระราชวังฟงแตนโบล” อีกหนึ่งพระราชวังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การมรดกโลกโดย ในปี ค.ศ. 1981

* นำท่านชม เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของพราะราชวังฯ ที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยที่ปราสาทฟงแตนโบล สร้างตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 ที่สร้างโดย.. พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 7 พระราชวังฟงแตนโบล Palace of Fontainebleau เป็นพระราชวังหลวง ที่ใหญ่ที่สุดพระราชวังหนึ่งของฝรั่งเศส

..สิ่งก่อสร้างที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน เป็นงานที่สร้างขึ้น และต่อเติมเปลี่ยนแปลง โดยพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์ ส่วนที่ก่อสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นส่วนที่สร้างโดยพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 โดยมีทอมัส เบ็คเค็ทเป็นผู้ประกอบพิธีสถาปนาชาเปล ฟงแตนโบลเป็นที่ประทับ อันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 และ พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แต่ในระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1789

** พระราชวังฟงแตนโบล ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "Fontaine-la-Montagne" ซึ่งมีความหมายว่า น้ำพุใกล้เนินเขา และเมื่อมาถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 พระราชวัง..ก็ตกอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลงเป็นอันมาก ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศสเฟอร์นิเจอร์เดิม ก็ถูกขายทอดไป ในช่วงเดียวกับที่เฟอร์นิเจอร์ของพระราชวังหลวง ของฝรั่งเศสทั้งหลาย ถูกทำลาย .. และขายไปจากทุกพระราชวัง เพื่อหาทุนในการต่อต้าน ไม่ให้ราชวงศ์บูร์บองเข้ามาใช้ได้อีก..

..แต่จะอย่างไรก็ตามภายในสิบปีหลังจากนั้น ..จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ก็ทรงเปลี่ยนโฉมของ ฟงแตนโบล ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมียิ่งใหญ่ และความรุ่งเรืองของฝรั่งเศส แทนที่พระราชวังแวร์ซายส์ ที่ถูกทิ้งว่างไว้ ในปี ค.ศ. 1804 จักรพรรดินโปเลียนก็ทรงเจ้าภาพต้อนรับ สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 7 ที่ พระราชวังฟงแตนโบลเมื่อเสด็จ มาทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และอีกครั้งระหว่างปี ค.ศ. 1812 ถึงปี ค.ศ. 1814 เมื่อพระสันตะปาปา..ทรงถูกนำตัวมาเป็นนักโทษของนโปเลียน

* ชมห้องพระราชพิธีต่างๆ ตลอดจนพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ ซึ่งครั้งหนึ่งราชฑูตไทย เคยเดินทางไปถวายการเข้าเผ้า พระเจ้านโปเลียนที่ 3 “พระราชวังฟงแตนโบล” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1981

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง เข้า สู่ มหานครปารีส นครแหงสีสัน แฟชั่นชั้นนำของโลก
 • ระยะทาง 73.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง (ไม่รวมแวะระหว่างทาง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

 • นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก

พักที่โรงแรม Hotel MERCURE PARIS TOUR EIFFEL, 35 Avenue Raymond Poincare, Paris, France หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง ปารีส

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

( ( เรียนแจ้ง คณะผู้เดินทาง วันนี้เป็นรายการเดินเที่ยว แวะถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวตางๆ จะไม่มีรถบัสบริการท่านผู้เดินทาง เนื่องจากสภาพการจราจรของมหานครปารีส รถจะติด... แต่จะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้รถไฟใต้ดิน โดยมีตั๋วรถไฟให้ทุกท่าน กรุณาเตรียมสัมภาระที่จะใช้ เพื่อความคล่องตัว และโปรดระวังเรื่องสัมภาระ และกระเป๋าส่วนตัวของท่านด้วย ) )

 • 08.30 น. นำท่านเที่ยวชม มหานครปารีส ดินแดนแห่งความสวยงาม หนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ล้ำสมัย แห่งหนึ่งของโลก และด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมือง ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยกรุงปารีสนั้นถือว่าเป็นหนึ่งใน 4 นครสำคัญของโลก อีกสามนคร คือ ลอนดอน, โตเกียว และ นิวยอร์ก

* นำท่านชมหอไอเฟล (Eiffel Tower) สัญลักษณ์ของฝรั่งเศส เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็ก ที่ตั้งอยู่บน..ชองป์ เดอ มารส์ (Champ de Mars) บริเวณแม่น้ำแซน หอไอเฟล มีความสูง ประมาณ 300 เมตร (986 ฟุต) ซึ่งไม่รวม เสาอากาศ 24 เมตร (72 ฟุต) ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2430 - พ.ศ. 2432 (ใช้เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี 2 เดือน 5 วัน)

** ปัจจุบันถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียง ทั้งยังเป็นสิ่งก่อสร้าง ที่สูงเป็นอันดับที่ 5 ในประเทศฝรั่งเศส และสูงที่สุดในกรุงปารีส และเคยเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้าง ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

 • จากนั้นนำท่านชม โอเตล เดส์ แซงวาลีดส์ (H?tel des Invalides) อาคารมหึมาซึ่งด้านหน้า เรียงรายด้วยปืนใหญ่หลายสิบกระบอก ไม่ต้องบอกก็รู้ได้เลยว่า ต้องเป็นสถานที่..ที่เกี่ยวข้องกับทหารอย่างแน่นอน แองวาลีดส์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เพื่อใช้เป็นที่พักรักษาพยาบาลทหารผ่านศึก ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถาน และพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ ศาสตร์การทหารของฝรั่งเศส

..ภายในประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์ทหาร (Mus?e de l'Arm?e) จัดแสดงชุดทหารออกศึกในสมัยก่อน อุปกรณ์ที่ใช้ในการรบฯลฯ พิพิธภัณฑ์จำลองสภาพทางภูมิประเทศของเมือง และสถานที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ทหาร (Mus?e des Plans-Reliefs) และ l’Eglise du D?me โบสถ์หลังคารูปโดมยอดแหลมสีทองอร่าม ซึ่งห้องใต้ดินของโบสถ์ (la crypte) เป็นสถานที่เก็บโลงศพของจักรพรรดินโปเลียน นอกจากนี้ยังมีโลงศพของจอมพลสำคัญๆ ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิที่ 1 (1804 - 1814) และสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เก็บรักษาไว้ประตูชัยฝรั่งเศส (L’Arc de Triomphe de l'?toile)

* อนุสรณ์สถานสำคัญของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของถนนชองป์ส-เซลีเซส์ กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ (Place Charles-de-Gaulle) หรือชื่อเดิมคือจัตุรัสเอตวลล์ (Place de l'?toile) ซึ่งมีความหมายว่าจัตุรัสแห่งดวงดาว เพราะมีถนนถึง 12 สายมาบรรจบกันที่นี่ ทำให้มีลักษณะเหมือนดวงดาว จึงเป็นที่มาของชื่อจัตุรัส

** โดยประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1806 หลังจากจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ได้รับชัยชนะในยุทธการเอาสเตอร์ลิทซ์ เพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้า ที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน ปัจจุบันเป็นสุสานของทหารนิรนาม ประตูชัยมีความสูง 49.5 เมตร กว้าง 45 เมตร และลึก 22 เมตร เป็นประตูชัยที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก

..การเข้าไปยังประตูชัย ด้วยการเดินนั้นควรใช้ทางเดินใต้ดิน การเดินบนถนนไม่ค่อยจะปลอดภัยนัก เนื่องจากการจราจรที่คับคั่งที่บริเวณจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ บนยอดของประตูชัยเป็นจุดชมวิวกรุงปารีสที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง เนื่องจากสามารถมองเห็นถนนใหญ่ 12 สายมาบรรจบกัน เสมือนเป็นดาวกระจายอิสระบนถนนสายแฟชั่น ซอง เซลิเซ่ Avenue des Champs-?lys?es เป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อ "ช็องเซลีเซ" "

อิสระ อาหารกลางวัน.. ไม่มีบริการ แต่สามารถแนะนำท่านได้ว่า.. ท่านที่ต้องการลิ่มรสของอาหารสไตล์ฝรั่งเศส ท่านสามารถหาทานได้บนถนนซองส์ เซลิเซ่ หรืออาหารเอเซีย จีน-ไทย ก็สามารถหาทานได้ในบริเวณนี้เช่นกัน (ในอัตราราคาที่ไม่แพง เช่น ข้าวหมูแดง หน้าเป็ด ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า ฯลฯ

หลังอาหาร.. นำท่านนั้งรถไฟใต้ดิน สู่ ศาลาว่าการกรุงปารีส (l’H?tel de Ville) อาคารสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ใหม่ อันอลังการหลังนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 แทนที่อาคารหลังเก่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 1357 ซึ่งถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1871 ปัจจุบัน โอเตล เดอ วีลล์ เป็นที่ทำการของฝ่ายบริหารนครปารีส ตั้งอยู่ที่ Place de l’H?tel de Ville ใกล้กับ Ch?telet และหอสมุดปอมปิดู (Centre Georges Pompidou) อาคารที่เต็มไปด้วยโครงเหล็ก ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างสุดโมเดิร์น ในสมัยที่จอร์จ ปอมปิดู เป็นประธานาธิบดี มหาวิหารโนทเทรอะดาม (La Cath?drale Notre-Dame)

* โบสถ์ศิลปะโกธิกอันเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝรั่งเศสก็ว่าได้ โบสถ์สูงใหญ่คล้ายตึก 3 ชั้น สร้างด้วยหินที่ตัดเป็นชิ้นและวางเรียงกัน มีรูปแกะสลักบอกเรื่องราวของพระเยซูที่ซุ้มประตู เหนือส่วนโค้งของประตูขึ้นไป เรียงรายด้วยประติมากรรมหินสลัก เป็นรูปนักบุญต่างๆ

..ในคริสตศาสนาขนาดเท่าตัวจริงประมาณ 27 รูป องค์เด่นที่สุดคือ นักบุญแซงต์ เดอนีส์ ที่ยืนถือศรีษะตัวเองอยู่ ภายในโบสถ์มีหน้าต่างที่ประกอบขึ้นจากกระจกหลากสี บอกเล่าเรื่องราวตามพระคัมภีร์โบราณ ถ่ายรูปกับกษัตริย์โคลวิส ซึ่งเป็นปฐมกษัตรืย์ของกรุงปารีส และลานจัตุรัสซีโร หลักกิโลเมตรที่ศูนย์ อิสระตามอัธญาศัย

 • จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ โรงอุปราการ (Th??tre National de l’Op?ra de Paris)หรือ Palais Garnier มีชื่อเดิมว่า “Acad?mie Nationale de Musique” อาคารสไตล์นีโอบาโร้ก ออกแบบอย่างวิจิตรอลังการโดย Charles Garnier โอเปร่าแห่งปารีสนี้ เป็นโรงละครที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสวองโดม La Colonne Vendome ซึ่งแต่เดิมจัตุรัสแห่งนี้ รู้จักกันในนามของ Place des Conquettes (ปลาส เดส์ ก็องแก็ตต์)

* ซึ่งเริ่มสร้างมาตั้งแต่ ค.ศ. 1702 ในรัชสมัยของสุริยกษัตริย์หรือพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 องค์ราชาผู้เกรียงไกรแห่งฝรั่งเศส และเปลี่ยนมาเป็นชื่อ Place Louis le Grand (ปลาส หลุยส์ เลอ กร็องด์) และมีการสร้างพระบรมรูปทรงม้าของสุริยกษัตริย์ ประดิษฐานอยู่กลางจัตุรัสแห่งนี้ด้วย ในย่านแห่งนี้ ยังเป็นร้านค้าแบรนด์เนมยี่ห้อดังมากมาย

 • นำท่านเดินลัดเลาะเข้าสู่ จัตุรัสคองคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) เป็นจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุดในกรุงปารีส สร้างในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 15 นอกจากโอเบลิสก์สูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000 ปี และจตุรัสคองคอร์ด ยังสถานที่เป็นลานประหารชีวิตพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนตด้วยเครื่องกิโยติน จัตุรัส ปลาส เดอ ลา คองคอร์ด สิ่งสำคัญที่จัตุรัสนี้ คือ เสาหินโอเบลิสก์ ขนาดใหญ่

** คำว่า.. “โอเบลิสก์” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ Obeliskos หมายถึง เหล็กแหลม เข็มหรือ เสาปลายแหลม ลักษณะของเสาโอเบลิสก์จะเป็นเสาสูง สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ฐานของเสาจะกว้างและค่อยๆ เรียวแหลมขึ้นสู่ยอดด้านบน เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสี่ด้าน ยอดบนสุดจะเป็นลักษณะเหมือนปิรามิด และมักนิยมหุ้มหรือเคลือบด้วยโลหะ เช่น ทองคำ เหล็ก หรือ ทองหรือท่านที่จะเดินเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ลูฟส์ เรียนเชิญท่านได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย นำท่านเดินทางกลับที่พัก

 • จากนั้นนำท่านท่องราตรี กรุงปารีส ในย่านถนนการค้า ซองส์เซลิเซ – ประตูชัย (เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน กรุณาระมัดระวัง กระเป๋าสัมภาระของตัวเอง)

พักที่โรงแรม Hotel MERCURE PARIS TOUR EIFFEL, 35 Avenue Raymond Poincare, Paris, France หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง ปารีส - มงต์มาร์ตร

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหาร นำท่านนั่งรถไฟใต้ดินสู่ ย่านมงต์มาร์ตร (Montmartre) ปารีส Basilique du Sacr? Coeur หรือโบสถ์พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

** ศาสนสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในกรุงปารีส มงต์มาร์ทเป็นชื่อของเนินเขาที่มีความสูง 130 เมตร โบสถ์ซาเคร เกอร์ ตั้งอยู่บนยอดเนินเขามงมารตร์ (La butte Montmartre) ซึ่งเป็นเขาแห่งเดียวในกรุงปารีส อยู่ทางตอนเหนือ ถูกสร้างขึ้นเพื่อชดเชยความผิดที่พวก ก็อมมูนาร์ (Les communards) ก่อการขึ้นในปี 1871 และเพื่อเป็นอนุสรณ์ สถานอุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซีย (Prussia)

..ซึ่งการพ่ายแพ้ในสงครามนี้เอง มีผลต่อมาเกิดสงครามกลางเมือง ระหว่างฝ่ายทางรัฐบาลกับฝ่ายเอียงซ้าย ซึ่งถูกเรียกว่าพวกสาธารณรัฐ หรือพวกเฟเดเร (F?d?r?s) โบสถ์หินอ่อนสีขาวในสไตล์ศิลปะแบบไบเซนไทน์สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1876 และในบริเวณย่านเดียวกัน เป็นสถานที่บรรดาเหล่าศิลปิน ที่มีชื่อเสียงดังก้องโลก เคยมาใช้ชีวิต และเขียนภาพอยู่ที่แห่งนี้มาก่อน

 • นำท่านเดินทาง สู่ พระราชวังแวร์ซายส์ Ch?teau de Versailles เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่แวร์ซาย ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปารีส พระราชวังแวร์ซายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกยุคปัจจุบันด้วย

** ความผูกพันระหว่างแวร์ซายส์ กับราชวงศ์นั้นมีมากขึ้น ระหว่างปี ค.ศ. 1661-1681 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ผู้ต้องการให้ชาวโลกได้เห็นว่า ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ และความเลอล้ำของโลก มารวมอยู่ที่ฝรั่งเศสทั้งหมด ได้มีการสั่งให้รื้อปะรำพลับพลา ที่สร้างไว้ครั้งพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทิ้ง โปรดให้สร้างเป็นพระราชวังใหญ่ด้วยหินอ่อน และตกแต่งอย่างวิจิตรพิศดาร ด้วยสิ่งประดับที่หาค่ามิได้ ทั้งลวดลายแกะสลักในไม้ และหิน เครื่องเคลือบ เครื่องเงิน เครื่องทอง หินอ่อน และงานฝีมือชั้นเยี่ยม โดยช่างชั้นครูที่ได้รับเลือก คัดเลือกมาเพื่อสรรค์สร้างพระราชวังแวร์ซายส์ ให้เป็นที่หนึ่ง ไม่มีสองของโลก ...สิ้นค่าก่อสร้างไปเป็นเงินถึง 500 ล้านฟรังค์

 • นำท่านชม วิมานชั้นแรกของ.. พระราชวงศ์แวร์ซายส์ คือ วัดน้อย เป็นโบสถ์ที่ประกอบพิธีทางศาสนา ของพระมหากษัตริย์ ณ โบสถ์แห่งนี้พระราชโอรสธิดาเจ้าทั้งหลาย ได้รับการตั้งพระนาม และทำพิธีอภิเษกสมรด้วย สถาปนิกผู้ออกแบบห้องนี้ คือ โรแบร์ เดอ คอทห้องวีนัส เป็นห้องพักราชทูต ที่เดินทางมาถวาย พระราชสาส์นตราตั้ง ก่อนเข้าเฝ้า กำแพงห้องด้านหนึ่งเจาะลึก มีรูปปั้นชุนทรงศึกอันภูมิฐาน แบบโรมันของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14

(ตามประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่า.. โกษาปานราชทูต ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา ครั้งเดินทางไปถวายสาส์นแด่...พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ก็ได้เข้าพักในห้องวันัสนี้ด้วย)

** ห้องไดอาน่า ห้องนี้ใช้เป็นห้องพักผ่อนในพิธีบิลเลียด ที่ผนังทั้งสองด้านดารดาษด้วย รูปเทพธิดาไดอาน่า ประทับรถม้าหลวงออกล่าสัตว์ กล่าวกันว่านามเทพธิดาไดอาน่า เป็นนามเทพีแห่งการล่าสัตว์ห้องมาส์ เป็นห้องโถงใหญ่ ตกแต่งหรูหราด้วยภาพวาด และพรมถัก ใช้เป็นห้องคอนเสิร์ตส่วนพระองค์กับพระสหาย

..ตั้งนามเทพบุตรแห่งสงคราม ห้องอพอลโล ตั้งนามเทพอพอลโล เจ้าแห่งแสงสุริยา และความปราดเปรื่อง จัดเป็นห้องทรงพระอักษรอันมโหฬารที่สุด ห้องกระจกฮอล ออฟ มิเรอ ร์ ห้องนี้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของแวร์ซายส์ในรอบ 4 ศตวรรษ ออกแบบได้เลิศวิไล โดยสถาปนิกเอก มอนสาร์ท ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรกำกับการก่อสร้างเอง ทั้งห้องประกอบด้วยกระจกบานยักษ์ 17 บาน

* ห้องกระจกอันวิเศษสุดห้องนี้ ได้ใช้ต้อนรับแขกเมือง หรือจัดพิธีเลี้ยงรับรองคณะราชทูต เป็นเวลาถึง 300 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ห้องนี้ได้ใช้เซ็นสนธิสัญญาครั้งสำคัญถึง 2 ครั้ง คือ สนธิสัญญาตั้งอาณาจักรเยอรมัน และสนธิสัญญาแวร์ซายส์ "สงบศึกสงครามโลกครั้งที่ 1" ห้องชุดส่วนตัวของพระราชินี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับ สู่ กรุงปารีส เพื่อนำท่านล่องเรือบาโตมูซ เรือนั่งล่องชมความงามของเมืองปารีส ได้ให้บรรยากาศในการแม่น้ำแซน แม่น้ำสายหลักของเมืองปารีส ผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ มหาวิหารนอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้งโบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก ่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง..

 • จากนั้น อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง และสินค้า Duty Free ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / อาหารทะเล สไตล์ฝรั่งเศสขนานแท้

 • นำท่านเดินทางกลับที่พัก

พักที่.. โรงแรม Hotel Palais de Chaillot, 35 Avenue Raymond Poincare, Paris, France หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง ปารีส - กรุงเทพฯ

 • 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
 • หลังอาหาร นำท่านอิสระในย่านแหล่งการค้า ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงนานาชนิด เช่น ที่ ห้อางแกลลาลี่ ราฟาแยส ร้านสินค้าปลอดภาษี เครื่องสำอางค์ น้ำหอม ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (ก๋วยเตี๋ยวต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)

บ่าย อิสระตามอัธยาศัย กับรายการช้อปปิ้งต่อ

 • 14.00 น. นำท่านเดินทาง สู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอโกลล์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ พร้อมทั้งมีเวลาให้ท่าน ได่ทำการคืนภาษี ที่ สนามบินฯ
 • 16.50 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ RJ 118 คณะเดินทางถึง สนามบิน กรุงอัมมาน เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน สู่ กรุงเทพฯ

(รับประทานอาหารว่าง เจ้าหน้าหัวหน้าทัวร์จะแนะนำท่าน และจ่ายค่าอาหารว่างให้ท่าน)

วันที่เก้าของการเดินทาง กรุงเทพฯ

 • 01.05 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ RJ 180
 • 14.20 น. คณะเดินทาถึงสนามบิน สุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ

**************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-ปารีส-กรุงเทพฯ
สายการบิน ROYAL JORDANIAN (RJ)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น US ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 99,999 บาท

เด็ก ท่านละ ..... บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 20,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

18 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสำหรับประทับตราอย่างน้อย 3 หน้า (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงต่อสถานทูตด้วย)

- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่ยิ้ม พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเข้ม และห้ามเป็นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

- สำเนาทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ทะเบียนสมรส (ถ้ามี),สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล(ถ้ามี)

- สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี)

- ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตรา ประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์)

- ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นร้านแปลที่ได้รับอนุญาตพร้อมมีตราประทับเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการแปล ไม่รวมในค่าทัวร์) หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ หรือประจำ) ถ่ายทุกหน้าตั้งแต่แรก-ปัจจุบัน

- ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่, สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)

***กรณีที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป ใช้หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง ระบุวันเริ่มเข้างาน / อัตราเงินเดือน / ตำแหน่งงาน / (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

***กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว เจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหน้าหนังสือรับรองต้องมีชื่อกิจการ และชื่อผู้เดินทางเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วย พร้อมจัดทำจดหมายรับรองตัวเองขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย

***กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริง) ,หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานและสำเนาบัตรข้าราชการ 1 ชุด

***กรณีแม่บ้านเดินทางคนเดียว ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย

***กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องใช้หนังสือรับรองจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย (ตัวจริงภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน พร้อมสำเนาบัตรนักเรียน หรือนักศึกษา

***กรณีเด็กที่ไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1.หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากผู้ปกครอง หากเด็กเดินทางกับบิดาต้องมีใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทาง พร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา)

2. หนังสือยินยอมทำที่สำนักงานเขตที่ผู้ยินยอมมีชื่ออยู่ที่เขตนั้นๆ พร้อมสูติบัตร

3. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)

4. สูติบัตร (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี)

5. หลักฐานการงานของบิดา และมารดา

6. หลักฐานการเงิน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารถ่ายตั้งแต่หน้าแรกจนถึงปัจจุบันของบิดา หรือมารดา

7. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง, บิดาและมารดาของผู้เดินทาง

8. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผู้เดินทาง


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ยุโรป|OCT 2012 : ท่องปารีส ล่องลุ่มแม่น้ำลัวร์ 9 วัน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล