JAN 2013 : รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออกและแคนาดา 8 วัน 5 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี ตุลาคม 22 , 2020
Font Size
   

JAN 2013 : รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออกและแคนาดา 8 วัน 5 คืน

Rate this item
(1 โหวต)

Travelpro พาคุณท่องเที่ยว.. อเมริกาตะวันออกและแคนาดา

ชมมหานครนิวยอร์ก - วอชิงตัน ดีซี - แฮริสเบิร์ก - คอร์นนิ่ง - น้ำตกไนแองการ่า(ฝั่งแคนาดา)- โตรอนโต้ โดยสายการบิน CARTHEY PACIFIC AIRLINES (CX)

วันเดินทาง
29 ม.ค. – 5 ก.พ. 2556
ราคาท่านละ
99,990 .- บาท
 

กำหนดการเดินทาง

 

วันแรก       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นิวยอร์ก

 • 10.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตัวอักษร M ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนเดินทาง
 • 13.10 น.  เหิรฟ้าจากกรุงเทพฯ สู่ฮ่องกง เที่ยวบินที่ CX 614 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 16.50 น.  ถึงสนามบินฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 19.45 น.  ออกเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินที่ CX 846 **** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****
 • 22.15 น.  เดินทางถึง นิวยอร์ก เป็นนครแห่งความมั่งคั่งและทันสมัยทางด้านสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์กลางของธุรกิจและการท่องเที่ยว หลังจากผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม

พักที่ โรงแรม Renaissance Woodbridge หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง     นิวยอร์ก – แม่น้ำฮัดสัน – เทพีเสรีภาพ – Fifth Avenue – Empire State Building – Central Park

เช้า   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

* นำท่านล่องเรือจากท่าเรือ battery park เข้าสู่ปากแม่น้ำฮัดสัน มุ่งสู่เกาะ เทพีเสรีภาพ เพื่อถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์ เทพีเสรีภาพ บนเกาะลิเบอร์ตี้ และชื่นชมทิวทัศน์อันกว้างไกล ของเกาะแมนฮัตตัน ซึ่งสามารถมองเห็นสะพานบรู๊คลิน ซึ่งเป็นสะพานแขวน ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และสวยงามมาก เป็นที่โด่งดังในการถ่ายละครต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1883 รวมถึงสะพานแขวน Verrazano ที่ยาวที่สุด ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

 • จากนั้นนำท่านนั่งรถผ่านชม Ground Zero เป็นบริเวณที่ครั้งหนึ่ง เคยเป็นตึกแฝด World Trade central ที่สูงที่สุดในอเมริกา แต่ตอนนี้เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ และการก่อสร้างตึกใหม่ หลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ ในปี2001 ผ่านชมไชน่าทาว์น เพื่อเข้าสู่ตอนกลางของเกาะแมนฮัตตัน

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แบบบุฟเฟต์ญีปุ่น และอาหารทะเลชื่อดังใจกลางนิวยอร์ก

บ่าย  นำท่านช้อปปิ้ง ห้าง Macy และร้านค้าต่างต่าง..

 • จากนั้นนำทุกท่านผ่านชม Central Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองนิวยอร์ก และเป็นที่โด่งดังมากในการถ่ายทำหนังเรื่องต่างๆ พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม อย่างเป็นธรรมชาติ

..รวมถึงให้ท่านผ่านชมถนนสายที่ห้า Fifth Avenue แหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง ของแบรนด์หรูหราต่าง ๆ ก่อนที่จะจบด้วยการผ่านชม ย่านไทม์ สแควร์ (Times square) หนึ่งในสถานที่เป็นหัวใจของนิวยอร์ก ที่จะมีการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ กันอย่างคับคั่ง และอลังการมากที่สุด ในโลกแห่งหนึ่ง

* ให้อิสระทุกท่านในการถ่ายรูป เดินซื้อของกับบรรยากาศที่มีแสง สี เสียงงามเลิศ Optional tour ขึ้นตึกเอ็มไพรสเตท (Empire State Building) เพื่อชมทิวทัศน์ของเกาะแมนฮัตตัน ใจกลางกรุงนิวยอร์ก แบบ 360 องศา ซึ้งปัจจุบันเป็นตึกสูงที่สุดในนิวยอร์ก

(ท่านสามารถซื้อตั๋วในราคาพิเศษจากหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 25 เหรียญ)

เย็น  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 พักที่ โรงแรม Renaissance Woodbridge หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม     นิวยอร์ก – ฟิลลาเดลเฟีย – วอชิงตัน ดีซี

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง ฟิลลาเดลเฟีย

** นำชมเมืองที่ประชาชน มีสิทธิเสรีภาพมากที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ก่อตั้ง ประเทศสหรัฐอเมริกา ชมระฆังแห่งเสรีภาพหรือ Liberty Bell สัญลักษณ์ของการตั้งประเทศ

..ชมหอแห่งเสรีภาพ Independence Hall สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาลาว่าการรัฐ ปัจจุบันใช้เก็บรักษาเอกสารอิสรภาพ และตั้งดินแดนใหม่โดยใช้ ชื่อว่า “สหรัฐอเมริกา” (UNITED STATES OF AMERICA)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

* นำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเมืองหนึ่ง ที่ได้ออกแบบผังเมือง ได้อย่างสวยงาม และเป็นระเบียบ ทั้งยังเป็นที่ตั้งที่ทำการของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญ

** นำท่านผ่านชมสถานที่ต่าง ๆ ของกรุงวอชิงตันดีซี โดยเริ่มต้นจากทำเนียบขาว ที่พำนักของประธานาธิบดี ผ่านชมเสาสูงที่ทำจากหินอ่อน และตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัด คือ.. อนุเสาวรีย์วอชิงตัน ซึ่งมีความสูง 555 ฟุต ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ของอาคารสีขาว

..ซึ่งสร้างเป็นที่รำลึกถึงประธานาธิบดีคนที่ 16 ของประเทศสหรัฐอเมริกา คือประธานาธิบดี ลินคอน ผู้ที่ประกาศเลิกทาส

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  ..หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม Wyndham Gaithersburg หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่     วอชิงตัน ดีซี - แฮริสเบิร์ก - NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY - Hershey’s Chocolate World

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม ..

 • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ สมิธโซเนียน ซื่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก

..นอกจากนั้นยังมีห้องที่จัดแสดงซากดึกดำบรรพ์ โครงกระดูกไดโนเสาร์ และที่พลาดไม่ได้ซึ่งไฮไลท์ที่สำคัญคือ เพชรโฮ้ป (HOPE DIAMOND) เป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน จากนั้นผ่านชมตึกรัฐสภาซึ่งเป็นที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เมืองหลวงริมฝั่ง แม่น้ำซัวควิ-ฮานน่าของรัฐเพนซิลเวเนีย

* นำท่านชมโรงงานจำลองผลิตช็อคโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั้นคือ.. Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชม ระบบขั้นตอนการทำผลิตช็อกโกแลตแบบ animation โดยใช้สัตว์จำลองและเทคโนโลยีแบบทันสมัย ในการแสดงแบบน่ารัก และตื่นตาตื่นใจ และให้ท่านได้เลือกซื้อช๊อกโกแลต นานาชนิดของ Hershey เพื่อเป็นของฝากที่ระลึก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ โรงแรม Raddison Harrisburg หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า   แฮริสเบิร์ก - น้ำตกไนแองการ่า(ฝั่งแคนาดา)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองคอร์นนิ่ง (Corning) พร้อมชมทัศนียภาพบรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาที่สูงใหญ่ ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1890 และตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

** ให้ท่านอิสระได้ช้อปปิ้งที่โรงงาน corning Glass โรงงานเครื่องแก้วทีบีไอที่เมืองคอร์นนิ่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านเครื่องแก้ว ไม่ว่าจะเป็นจาน ชามของ Correll ที่แตกยาก, นอกจากนี้ยังมีของประดับต่างๆ ที่สวยงามซึ่งทำมาจากแก้ว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

* นำท่านสู่ น้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของธรรมชาติที่สวยที่สุด และมีอาณาบริเวณคาบเกี่ยวของ 2 ประเทศ คือ อเมริกา และแคนาดา

* นำทุกท่านเดินทางไป Fashion Outlets Niagara Falls ไนแองการ่า เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งที่เดินสบาย และมีสิ้นค้ามากมายในอเมริกา โดยมีร้านค้าประมาน 110 ร้านค้า ในราคาที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ และสินค้าก็มีคุณภาพดี ตั้งแต่ทั่วไปจนถึงแบรนด์เนม

..อาทิ เช่น Coach, Nike, Burberry, GAP, Oakley, Samsonite,  Perfumania, Hugo Boss, Kenneth Cole  และอื่นๆ อีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 

 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก

พักที่ โรงแรม Radisson Niagara หรือเทียบเท่า...

 

วันที่หก   น้ำตกไนแองการ่า(ฝั่งแคนาดา)- โตรอนโต้ - JOURNEY BEHIND THE FALL - ทะเลสาบ Ontario

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า

* นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่า อันยิ่งใหญ่ และชื่นชมความงดงาม ของน้ำตกที่สรรค์สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ และถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่คุณต้องมาสัมผัส

* นำท่านเข้าชม JOURNEY BEHIND THE FALL ชมฉากหลังใต้น้ำตก ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ของน้ำตกไนแองการ่า โดยการลงลิฟท์ไปบริเวณฐานน้ำตก เดินผจญภัยใต้น้ำตกอย่างใกล้ชิด เพื่อสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตก ไนแองการ่า ..

เที่ยง  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  เดินทางสู่นครโตรอนโต้ เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ เป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแคนาดา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าในฝั่งตะวันตก

* นำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ซึ่งมีความสูงถึง 553 เมตร เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบ ของนครโตรอนโต้ได้อย่างเต็มที่ เช่น.. ทะเลสาบ Ontario หนึ่งใน 5 ทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และตึกสูงต่างๆ ที่อยู่ในใจกลางเมือง ท่านจะได้ขึ้นลิฟท์แก้วที่มีความเร็วสูง

 • จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสเดินชม และถ่ายรูปกับพื้นกระจก ที่อยู่บนหอคอย และมองลงมาถึงพื้นดินที่อยู่ต่ำกว่า 500 เมตร

* นำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภาเก่า ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคม ในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า

** จากนั้นหากเวลาอำนวย จะให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของแคนาดาในห้าง EATON CENTER หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร..

 • นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองโตรอนโต้

 

วันที่เจ็ด   โตรอนโต้ - ฮ่องกง

 • 01.25 น. เหิรฟ้าจากโตรอนโต้สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ CX 829 **** บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล****

วันที่แปด    ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

 • 06.05 น. เดินทางถึงฮ่องกงเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.10 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 713
 • 11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

***********************************

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

- ราคายังไม่รวมค่า Tip คนขับรถ USD3 ต่อคนต่อวัน

- กรุ๊ปขั้นต่ำเดินทาง 15 คน ในกรณีมีกรุ๊ปต่ำกว่า 15 คน จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา

- เดินทาง 9 คน เพิ่มท่านละ 8,000 บาท

- เดินทาง 12 – 14 คน เพิ่มท่านละ 5,000 บาท

การเดินทาง

กรุงเทพ-นิวยอร์ค-กรุงเทพฯ
สายการบิน CARTHEY PACIFIC AIRLINES (CX)

• รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มกราคม อากาศหนาว 

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/110v ปลั๊กแบบแบน สองรู
บางจุดสามารถใช้กันอุปกรณ์ได้เลย แต่บางจุดใช้ไม่ได้
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นหยวนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 99,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 89,900 บาท

อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ Economy Class สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific)

• ค่ารถรับ – ส่งตามรายการ

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศแคนาดา

• ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุหรือในระดับเดียวกัน

• ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าขนกระเป๋าซึ่งสายการบินมีบริการสำหรับกระเป๋าท่านละ 2ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23กิโลกรัม หากน้ำหนักหรือจำนวนของกระเป๋าเกินกว่าที่กำหนดท่านอาจต้องชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับสายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

 

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าหนังสือเดินทาง

• ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจากที่สายการบินกำหนดไว้

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดและอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

• ค่าทิปยกกระเป๋า (3 USD ต่อใบ)

• ค่าทิปคนรถ (3 USD ต่อวันต่อคน)

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และค่าบริการร้านอาหารบางร้านกรณีที่ต้องการเป็นกรณีพิเศษ

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 15,000  บาท

จำนวนที่นั่ง

16 ท่านขึ้นไปติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ยุโรป|JAN 2013 : รื่นเริงหรรษา อเมริกาตะวันออกและแคนาดา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล