ไอซ์แลนด์ 2014 | มหัศจรรย์ธรรมชาติ ในทวีปยุโรป | 10วัน 7คืน บิน TG | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร พฤศจิกายน 24 , 2020
Font Size
   

ไอซ์แลนด์ 2014 | มหัศจรรย์ธรรมชาติ ในทวีปยุโรป | 10วัน 7คืน บิน TG Featured

Rate this item
(6 โหวต)
ไอซ์แลนด์ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในทวีปยุโรป | 10วัน 7คืน บิน TG ไอซ์แลนด์ ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในทวีปยุโรป | 10วัน 7คืน บิน TG Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2014 | เที่ยวครบรอบเกาะไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ ในดินแดนภูเขาไฟ ยามอาทิตย์ส่องแสงความงดงามปรากฏกายให้เห็นเกินคำบรรยาย และในยามสิ้นแสงอัศดงหมู่ดวงดาวนับล้าน เปล่งแสงเป็นประกาย สวยงามตระการตา เป็นสถานที่ที่ได้รับการบันทึกในนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของโลก ว่า เป็นดินแดนที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลก

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 2014 | เที่ยวครบรอบเกาะไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ธรรมชาติยุโรปเหนือ ในดินแดนภูเขาไฟ | ยามอาทิตย์ส่องแสง งดงามเกินคำบรรยาย | เป็นสถานที่ที่ได้รับการบันทึกในนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของโลกว่า เป็นดินแดนที่น่าเที่ยวมากที่สุดในโลก | ชมรอยแยกของแผ่นดินที่แบ่งทวีปยูโรเซียและอเมริกา | สนุกสนานกับการขี่สโนว์โมบิล บนลานหิมะ | ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง แวะเยี่ยมวาฬสีน้ำเงิน ชมธารน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของโลก และปิดท้่ายรายการด้วยการแช่น้ำแร่ร้อนที่ บลูลากูน เติมเต็มประสบการณ์สุดแสนประทับใจ ได้ที่ "ไอซ์แลนด์" | บิน TG เดินทาง 12-21 กันยายน 2557

วันเดินทาง
1-10 มิถุนายน 2557
12-21 กันยายน 2557
ราคาท่านละ
168,900 บาท Confirm เดินทาง
168,900 บาท เปิดจอง

กำหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่งของการเดินทาง        กรุงเทพฯ – ออสโล (นอร์เวย์)

 • 22.30 น. คณะผู้เดินทาง พร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยเอื้ออำนวยสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

วันที่สองของการเดินทาง        ออสโล – เรกยาวิก – ซิงเควลลีร์ – กูลล์ฟอสส์ - บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ

 • 00.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 954
 • 07.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กรุงออสโล เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน สู่ กรุงเรคยาวิ
 • 10.00 น.       ออกเดินทางโดยสายการบินสแกนดิเนเวีย SAS โดยเที่ยวบินที่ SK 4787 (ใช้เวลาในการบิน 2.45 ช.ม)
 • 10.55 น.       คณะเดินทางถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิค (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจาก นี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณ ที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน ระยะทางในการเดินทาง 47.7 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง

หลังจากรับสัมภาระของการเดินทางแล้ว นำท่านเดินทาง สู่ กรุงเรคยาวิก

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระยะทางในการเดินทาง 50.2 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง

บ่าย นำท่านเริ่มต้นสัมผัสกับดินแดนมหัศจรรย์ Árbæjarsafn เที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ และมรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789   ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทาง สู่ Strokkur Geyser ระยะทางในการเดินทาง 55.5 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง บ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geyser) น้ำพุร้อน หรือ เกย์ซีร์ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ Geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต หรือ 30 เมตร ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมา อย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย บริเวณที่เป็นที่ตั้งของน้ำพุร้อนธรรมชาติมีทั้งบ่อที่ชื่อว่า Great และ Strokkur และจากประโยชน์ของการที่สายธารของบ่อน้ำพุร้อน และเส้นทางของลาวาใต้ดินทำให้รัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ บริเวณที่เป็นตั้งของน้ำพุร้อนงดงามด้วย วิว และทัศนียภาพที่เกินคำบรรยายในยามเย็น เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเดินเล่น และถ่ายภาพที่ระลึก  จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ที่ ห้องอาหารของโรงแรม / อาหารพื้นเมือง

พักที่โรงแรม ION LUXURY ADVENTURE หรือโรงแรม Hotel Selfoss

วันที่สามของการเดินทาง       Snow Mobiles-กูลล์ฟอสส์-เซลยาลันส์ฟอสส์-สโกการ์ฟอสส์-หน้าผาเดียร์โฮไลล์

 • 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ Langjökull, Suðurland พบกับรายการสรรหาประสบการณ์ด้วยนั่งรถล้อยักษ์ขนาดใหญ่ ตะลุยเข้าสู่ ทุ่งธารน้ำแข็ง North of Iceland Glacier ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติ โดยที่เป็นธารน้ำแข็ง ที่ใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศไอซ์แลนด์ 1. Vatnajökull 2. Langjökull 3. Hofsjökull พบกับประสบการณ์ใหม่กับคำเปรียบเปรยว่า "อย่าเพิ่งไปจากไอซ์แลนด์หากท่านยังไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธารน้ำแข็ง" ด้วยการขับรถสโนโมบิล Snowmobiling ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 3 พื้นที่กว่า 925 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง (ชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ทมีให้บริการ) ได้เวลา นำท่านเดินทางต่อ สู่ น้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อนำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นไปชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง "วงกลมทองคำ" ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่าง ด้านบนตัวน้ำตกมีพื้นที่กว่า 1 ตารางกิโลเมตร และค่อยๆ หักทำมุมโค้งวนคล้ายบันไดเป็นขั้นๆ ถึง 3 ขั้นด้วยกันและลาดเอียงลดหลั่นระดับไล่ลงไปเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกสูง 11 ม. ช่วงที่ 2 สูง 21 ม. และมีรอยแยกเป็นทางเดินของน้ำกว้างประมาณ 20 ม. ลึก 32 ม. ยาวประมาณ 2.5 กม. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมความงดงามอันแสนอลังการของสายน้ำตกกุลล์ ฟอสส์จะสัมผัสได้ถึงความเย็นสดชื่น และยามที่ละอองน้ำปะทะกับแสงแดดสะท้อนแสงปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำ ยิ่งเป็นภาพความสวยงามที่ตราตรึงใจมาก เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการบันทึกภาพที่งดงาม

ได้เวลานำท่านและคณะเดินทาง สู่ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ Seljalandfoss ระยะทางในการเดินทาง 122 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ Seljalandfoss 1 ในน้ำตกงามของทั้งประเทศซึ่งมีแค่ 3 แห่งเท่านั้น ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เมื่อเดินทางอยู่บนถนนสายหมายเลข 1 จะสามารถมองเห็นสายธารน้ำตกเซลยาลัยส์ฟอสส์แต่ไกล บนทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดซึ่งทางอุทยานแห่งชาติไอซ์แลนด์ได้จัดเตรียมไว้อย่างดี แล้วเดินเท้าเข้าไปสัมผัสกับสายธารของน้ำตกที่ไหลมาจากหน้าผาสูงถึง 60 เมตร โดยที่เบื้องหลังของน้ำตกสามารถที่เดินเข้าไปได้ ซึ่งเป็นเวิ้งหน้าผา ถ้ำเล็กๆ สายน้ำเย็นเฉียบ เพราะเนื่องจากบนยอดเขา Eyjafjallsokull เป็นภูเขาไฟที่ดับมาหลายปีแล้ว (หลังจากระเบิดครั้งหลังสุดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เอง) ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนา แต่เนื่องจากสภาพของชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนไป อากาศของโลกร้อนขึ้น ภูเขาน้ำแข็งโดยทั่วไปของไอซ์แลนด์ก็ละลายตัวกลายเป็นสายธารของน้ำตกมากมายหลายสายด้วยกัน บนเส้นทางที่เรียกว่า "วงกลมทองคำ" แห่งไอซ์แลนด์

ระยะทางในการเดินทาง 27.1 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.30 ชั่วโมง นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรฯ แล้วแวะชมน้ำตกอีกแห่งหนึ่ง คือ สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) น้ำตกมีความสูงถึง 62 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในภาคใต้ของไอซ์แลนด์ตื่นตากับสายน้ำขนาดใหญ่ที่ไหลหลั่งลงสู่พื้นราบตัดกับสีเขียวของมอสที่ปกคลุมบนโขดหินทั้งสองฝั่ง เป็นน้ำตกที่หนังสือ INSIDE GUIDES เลือกเป็นภาพปกนิตยสารออก สู่ สายตาผู้อ่านทั่วโลก

ระยะทางในการเดินทาง 27.7 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.40 ชั่วโมง นำท่านเดินทาง สู่ หน้าผาเดียร์โฮไลล์ Dyrhólaey ซึ่งตั้งอยู่บนคาบสมุทร หรือแหลมขนาดเล็ก เดิมชื่อ เคปพอร์ตแลนด์ ซึ่งถูกค้นพบโดยลูกเรือภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของ ไอซ์แลนด์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน Vík ณ บริเวณนี้เคยเป็นเกาะที่มีภูเขาไฟที่คุกกรุ่น แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไอซ์แลนด์ เมื่อยืนอยู่บนหน้าผาหันหลังให้กับอ่าวฯ บริเวณนั้นเป็นธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull  ชมความงดงามของหน้าผาสูงและความมหัศจรรย์ของหินบะซอลล์ ที่เรียงตัวลดหลั่นกันกลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติสร้างสรรค์ที่งดงามริมฝั่ง หาดทรายสีดำ เกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก

ระยะทางในการเดินทาง 18.9 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.25 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ หมู่บ้านวีก Vik ชุมชนเล็กๆ ริมมหามุทร ชมทัศนียภาพสองข้างทางเว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012 เชิญท่านชื่นชมกับบรรยากาศของชนบท และร้านขายของระลึกต่างๆมากมาย เชิญท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เช่น เสื้อขนสัตว์, ผลิตภัณฑ์จากเขากวาง ฯลฯ

ระยะทางในการเดินทาง 72.6 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชั่วโมง นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ในโรงแรม

พักที่โรงแรม EDDA VIK (COUNTRYSIDE VIEW)

วันที่สี่ของการเดินทาง        Jökulsárlón Glacier Lagoon  - ล่องเรือ Iceberg - Lake Myvatn

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

ระยะทางในการเดินทาง 121 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง หลังอาหาร มุ่งหน้า Jökulsárlón Glacier Lagoon ยอสกานซาวน์ลอง การ์เซีย ลากูน ทะเลสาบที่สวยงาม และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ เลียบชายฝั่งมหาสมุทรลัดเลาะไปตามถนนวงแหวน หมายเลข 1 ผ่านชมส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ Skaftafell National Park (สก๊าฟตาเมก) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ โดยที่ท่านจะสามารถมองเห็น กลาเซีย สายธารน้ำแข็ง (สก๊าฟตาเมกเซียเยิดยุน) จากถนนวงแหวน แวะให้ท่านถ่ายรูปกับธารน้ำแข็ง

แล้วนำท่านเดินทาง ต่อ สู่ ทะเลสาบในภูเขาน้ำแข็ง เพื่อชมความยิ่งใหญ่ของ ธารน้ำแข็ง Vatnajökull (มารคยอร์คยุท) เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์  และเป็นธารน้ำแข็งที่มีอายุเก่าแก่กว่ายุคน้ำแข็งไปอีก 2500 ปี ข้ามแม่น้ำ JOKULSA ด้วยสะพานแขวน ที่เป็นจุดถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงจุดหนึ่งของไอซ์แลนด์ (ONE OF ICELAND'S  MOST PHOTOGRAPHED - SIGHTS) มุ่งสู่ ทะเลสาบ Jökulsárlón Glacier Lagoon  

นำท่านล่องเรือชมก้อนน้ำแข็ง (ICEBERG) ที่มีรูปทรงแปลกๆ และขนาดต่างๆ ซึ่งแตกตัวออกจากธารน้ำแข็ง BREIDAMERKUJOKULL (ซึ่งเป็นฉากแรกของภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ A VIEW TO KILL (สร้างในปี 1985) ชี้ชวนกันจินตนาการรูปลักษณ์ของก้อนน้ำแข็งแต่ละก้อน Jökulsárlón Glacier Lagoon ยอสกานซาวน์ลอง การ์เซีย ลากูน ถูกค้น พบตั้งแต่ราวปี ค.ศ. 1935 – 1945 ซึ่งมีพื้นที่มากถึง 18 ตารางกิโลเมตร แต่ในปัจจุบันเนื่องจากภาวะของอากาศและธรรมชาติที่เปลี่ยนไป ทำให้ขนาดของทะเลสาบมีขนาดเล็กตัวลง เหลือเพียง 7.9 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น มีความลึก 250 เมตร สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวู๊ดชื่อดังหลายเรื่อง เช่น เจมส์ บอนด์ 007 Die another Day ที่ผ่านสายตาท่านเป็นอย่างดี

ระยะทางในการเดินทาง 79.2 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมืองท่าเรือ Höfn (เฮิร์ธิ) หรือ Port ท่าเรือของเมืองทางฝั่งตะวันออกสุด ของเกาะไอซ์แลนด์ กล่าวกันว่าเมืองนี้เป็นประตูสู่ธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป อีกทั้งเป็นเมือง สถานที่ตั้งของที่ทำการและดูแลอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์อีกด้วย ซึ่งก็คือ ประตู สู่ อุทยานแห่งชาติมาคนายอร์คลุด (Vatnajokull National Park) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไอซ์แลนด์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Pakkhus Restaurant (Seafood) Krosseyjarvegi 3 the harbour, Hofn 780, Iceland

ช่วงบ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทาง สู่ LAKE MYVATN ทะเลสาบเม่มาธี ระยะทางในการเดินทาง 361 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.50 ชั่วโมง (Höfn - EGILSSTADIR ระยะทาง 186 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2.50 ชั่วโมง) ระหว่างการเดินทาง ชื่นชมธรรมชาติของสองข้างทาง ซึ่งทางฝั่งหนึ่งจะเป็นเส้นทางที่เลียบชายฝั่งมหาสมุทรฯ อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นธารน้ำแข็ง และทุ่งหญ้า เขตเกษตรกรรมทางภาคเหนือของประเทศ FLJOTSDALUR REGION ภูมิประเทศอันเขียวสดงดงามของชายฝั่ง แนวภูเขาที่ม้วนตัวเป็นลอนคล้ายกับเกลียวคลื่น ธารน้ำตกสายเล็กๆ สองข้างทาง หมู่บ้านของชาวประมงที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่งฟยอร์ดอันเว้าแหว่งเป็นภูมิประเทศที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นๆ แล้วนำท่านเดินทางต่อแนวชายฝั่งของอีสต์ฟยอร์ด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามมุ่งหน้าสู่ เมือง EGILSSTADIR (เอ้เยสตราฟริน) (EGILSSTADIR - Hotel Reynihlid Myvatn ระยะทาง 165 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2.10 ชั่วโมง) ผ่านเมืองเอ้เยสตราฟริน ที่เป็นชุมชนใหญ่ทางภาคตะวันออกกลาง เป็นศูนย์กลางการเดินทางเชื่อมระหว่างตะวันออกเข้า สู่ พื้นที่ภาคเหนือของเกาะไอซ์แลนด์ ทำให้พื้นที่บริเวณแถบนี้เจริญขึ้นจากเมื่อครั้งตั้งถิ่นฐานใหม่ ชมอาคารบ้านไม้ที่เก่าแก่ที่สุด Nielsenshus ที่สร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1944 แล้วนำท่านเดินทาง สู่ ทะเลสาบ Lake Mývatn ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟ Krafla (คธาดลาน) จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

พักที่โรงแรม GIGUR หรือ Sel Hotel Myvatn

วันที่ห้าของการเดินทาง        LAKE Mývatn  - น้ำตก Dettifoss – Husavik - อาเคอร์เรรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

ระยะทางในการเดินทาง 79.2 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชั่วโมง หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ น้ำตกเดตตี้ฟอสส์ Dettifoss อีกหนึ่งน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอุทยานฯ น้ำตกมีความกว้างประมาณ 100 เมตร และมีความลึกประมาณ 45 เมตร ปัจจุบันเป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป และเป็นน้ำตกที่มีพลังงานที่รุนแรงที่สุด (EUROPE'S LARGEST WATERFALL) น้ำตกแห่งนี้คงความเป็นธรรมชาติ โดยไม่มีการแต่งเติมสิ่งก่อสร้างใดๆ ในบริเวณน้ำตกเกิดจากการเปลี่ยนระดับของแม่น้ำ JOKULSA FJOLLUM  ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสอง ท่านสามารถมองเห็นละอองน้ำที่กระเซ็นขึ้น สู่ ท้องฟ้านับหลายกิโลเมตรก่อนเข้าถึงน้ำตก จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ เมืองฮูซาวิค (HUSAVIK)

ระยะทางในการเดินทาง 88.8 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์แสดงซากปลาวาฬ ขนาดใหญ่ด้วย และเมือง Husavik มีตำนานหลักฐานปรากฏในพงศาวดารไอซ์แลนด์ว่า ชาวนอร์ส หรือจะเรียกว่าคนนอรเวย์ เป็นกลุ่มแรก เป็นผู้เข้าตั้งถิ่นฐานในครั้งแรก ต่อมาก็เป็นพวกไวกิ้ง หรือเรียกว่าโจรสลัดเป็นผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานนั้นเอง ต่อมามีชาวสวีดิช (Swedish) ชื่อว่า การ์ดา สวาวาสัน ( Viking Garðar Svavarsson) มีสถานะเป็นไวกิ้ง นักเดินเรือ มาสร้างบ้าน อยู่ในช่วงฤดูหนาวของปี ค.ศ.870  จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองนี้ว่า Husavik ในภาษาไอซ์แลนด์ ที่แปลว่า "บ้านปากอ่าว"    การจัดแสดงจะมีองค์ประกอบใหญ่  ๆ คือ

1. ชิ้นส่วนของปลาวาฬ ที่สมบูรณ์ ทั้งตัว ชิ้นส่วน ที่เป็นโครงกระดูก เรียกว่าสรรพกระดูกปลาวาฬ จำนวนมาก จัดแสดง พร้อมข้อความให้ข้อมูลถึงสายพันธุ์ แหล่งที่พบ 

2.ข้อมูลองค์ประกอบเกี่ยวกับวิธีการจับปลาวาฬ เครื่องมือในการจับ และการนำมาแปรเป็นอาหาร ด้วยประเทศไอซ์แลนด์ เป็นประเทศหนาว หรือคงเหมือนกันทุก ๆ ประเทศที่สภาพภูมิอากาศหนาว การหาอาหารมาเก็บไว้ สะสมไว้เพื่อยังชีพ ในช่วงตลอดฤดูหนาวเป็นเวลาหลายเดือน จึงเป็นความจำเป็นต่อการยังชีพ การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงผูกโยงอยู่กับ แหล่งอาหาร การหา การเก็บรักษาไว้

3.ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปลาวาฬที่มีอยู่ในน่านน้ำไอซ์แลนด์ ถึงไม่มีที่แห่งนี้แต่ก็มีในบริเวณไอซ์แลนด์ รอบเกาะจุดอื่น ๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

หลังจากนั้น นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ นำท่านลงเรือเล็กเพื่อออกทะเลไปชมฝูงลาวาฬ ซึ่งอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะ มิงกิ้งเวล (MINKE WHALE) ที่มีน้ำหนักตัวถึง 10 ตัน และความยาว 11 เมตร ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงแห่งการดูวาฬ นอกจากนี้ยังมีปลาโลมา (WHITE BEAKED DOLPHIN) หมายเหตุ การล่องเรือเที่ยวชมปลาวาฬ บางครั้งก็ต้องคำนึงถึงสภาพของอากาศและคลื่นลมเป็นหลัก และเวลาลงเรือซึ่งมีเพียง 2 รอบคือ เช้า และบ่ายเท่านั้น หากเกินเวลาจากนี้ จะนำท่านล่องเรือชมที่เมืองเรดยาวิก

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอาเคอร์เรรี (Akureyri)  ระยะทางในการเดินทาง 92.9 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอาเคอร์เรรี (Akureyri) เมืองใหญ่ของไอซ์แลนด์เหนือ และเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่สำคัญ เนื่องจากตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศอบอุ่นกว่าเขตอื่น อีกทั้งเป็นเมืองที่ตั้งของฟยอร์ด ที่ยาวที่สุดในไอซ์แลนด์ มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมมากกว่าเมืองอื่น ซึ่งรวมถึงเมืองหลวง และยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่อยู่นอกกรุงเรคยาวิกอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าที่

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย

พักที่โรงแรม  ICELANDAIR AKUREYRI หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง         อาเคอร์เรรี - เรคยาวิค Reykjavik

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik ระยะทางในการเดินทาง 386 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ผ่านเมือง Borgarbyggd เมืองบอร์การ์ดิก ตามภาษาไอซ์แลนดิก มีความหมายว่า นิคมเมือง "บอร์การ์ดิก" ชุมชนชาวไอซ์แลนด์ที่มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น นำท่านอุโมงค์ลอดช่องแคบมันยาสการอง (Hvalfjardagong) ซึ่งมีความหมายว่า ทางข้ามของปลาวาฬ เนื่องจากบริเวณอ่าวดังกล่าวเป็นช่องทางของการเดินทางเข้าของปลาวาฬในฟยอร์ด

จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็น เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ด้านมุมล่างของอ่าว Faxaflói ซึ่ง Ingolfur Arnarson (อิงกอมือร์ อาร์นักซอน) ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรค ยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1896 คณะเดินทางเข้า สู่ เมืองหลวงที่กรุงเรคยาวิก Reykjavik

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นำท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น และเที่ยวชมเมือง หลวง กรุงเรกยาวิก  ชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของเรกยาวิกโดยรอบ (ขึ้นลิฟท์) โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะเป็นศาสนสถาน, เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิม พราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38   ปี คือตั้งแต่ปีเริ่มสร้าง ค.ศ. 1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1986 ถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ Ingolfur Arnarson (อิงกอมือร์ อาร์นักซอน) อัศวินชาวไวกิ้งท่านแรกที่เข้ามาตั้งรกรากที่เรคยาวิค เป็นท่านแรก ในปี ค.ศ. 874 และเป็นท่านแรกที่ตั้งรัฐสภาเพื่อปกครองและชำระความเกี่ยวกับคดีทาส ในยุคสมัยนั้น และชื่อของท่านมีความหมายว่า "ราชาแห่งหมาป่า" จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งตอนเหนือของอ่าวเรคยาวิค เพื่อนำ ท่านชม Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ อย่างยิ่ง โดยที่บ้านเก่าหลังนี้เคยถูกไฟไหม้ และทางการไอซ์แลน์ได้ซื้อ บ้านหลังนี้มาในปี ค.ศ. 1958 แล้วบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ ใช้เป็นที่ รับรอง และในอดีตเคยใช้เป็นสถานที่เซ็นสนธิสัญญา ข้อตกลงเรคยาวิค Reykjavík Summit และจัดเลี้ยงรับรองผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ระหว่างท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา Ronald Reagan  และประธานาธิบดีรัสเซีย  Mikhail Gorbachev  ในปี ค.ศ. 1986 และอาคารหลังนี้เคยเป็นหอส่งกระจายเสียงที่ติดต่อกับโลก ภายนอกโดยการตั้งเสาวิทยุกระจายเสียงครั้งแรกในปี ค.ศ. 1905 ชม รัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์ Althing หรือ Althing เดิมทีก่อตั้งขึ้นในปี 930 ที่ Thingvellir บริเวณรอยแยกของแผ่นดิน (ซึ่งท่านเดินทางชมตั้งแต่วันแรกแล้ว) ซึ่งอาคารหลังปัจจุบันสร้างตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1880-1881 ศาลาเทศบาลเมือง Reykjavik City Hall

จากนั้นนำท่านอิสระในย่านเมืองหลวงอันทันสมัยแม้จะอยู่ไกลสุดขอบ โลก โดยผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อ เรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี ค.ศ. 1786 ชมบ้านเรือน อาคาร รูปแบบเก่าที่ยังคงรักษาสภาพไว้ได้เหมือนเดิม โดยตัวบ้านบ้างหลังก็ สร้างอยู่ระหว่างตึกที่ทันสมัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก

พักที่โรงแรม GRAND (SUPERIOR ATRIUM) หรือ The Grand Hotel Reykjavik

วันเจ็ดของการเดินทาง        เรคยาวิค Reykjavik – บลู ลากูน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เพอร์ลัน (Perlan) "อ่าวแห่งไอซ์แลนด์" เป็นสถานที่มีเอกลักษณ์โดด เด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิกอิงกิมูนดูร์เป็นผู้ออกแบบ อาคารรูปทรงคล้าย ลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น เป็นอาคารแลนด์มาร์กของประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ที่ เรคยาวิก เมืองหลวงของประเทศ สูง 25.7 เมตร (84.3 ฟุต) มี ลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลก ครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็น ได้ในระยะไกลโดดเด่น มีความสูงของอาคารอยู่ 5 ชั้น มีพื้นที่ ประมาณ 10,000 ตารางเมตร จุดชมวิวที่สามารถเดินได้รอบเป็นวง กลมคล้ายบนดาดฟ้าเรือ ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของเมือง จาก สถานที่ชมวิว, หรือในบริเวณใกล้เคียงกันยังมีบ่อน้ำพุร้อนที่พวยพุ่ง อยู่ตลอดเวลา แสดงให้เห็นว่าดินแดนแถบนี้ยังคงคุกรุ่นด้วยพลังงาน จากลาวาใต้ดินตลอดเวลา เพอร์ลัน (Perlan)  ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ อิงกิมูนดูร์ (Ingimundur Sveinsson) และสร้างในสมัยที่เดวิด อัดด์สัน (Davíð Oddsson) อดีตนายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์ (ค.ศ. 1991-2004) อดีตหัวหน้าพรรค Independence Party อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ และผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้การกรุงเรกยาวิก (ค.ศ. 1972-1981) ได้มีนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้สร้าง ในบริเวณที่เป็นถังน้ำเดิมประจำเมือง บนเนินเขาที่ชื่อว่า Öskjuhlíð และมีแบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ, ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, และร้านขายของที่ระลึก นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง เรื่องราวของการต่อสู้ และการแย่งชิงถิ่นฐานในการก่อสร้างสร้างเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวไวกิ้งจากโพ้นทะเลไกล

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระยะทางในการเดินทาง 46.5 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.50 ชั่วโมง

บ่าย จากนั้น นำท่านเดินทาง สู่ บลู ลากูน Blue Lagoon ทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของไอซ์แลนด์ นักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ เชิญท่าน อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อการบำรุงผิวพรรณ ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง บลูลากูน The Blue Lagoon น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดของไอซ์แลนด์ บ่อน้ำพุร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุซึ่งมีชื่อเสียงในการรักษาโรค มีอุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส อิสระตามอัธยาศัยกับการอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของที่พัก

พักที่โรงแรม NORTHERN LIGHT INN

วันที่แปดของการเดินทาง        บลู ลากูน - เคียฟลาวิค – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทาง สู่ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์

 • 11.35 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงออสโล โดยเที่ยวบินที่ SK 4788 (ใช้เวลาเดินทาง 2.35 ชั่วโมง)
 • 16.10 น. (เวลาท้องถิ่น) คณะเดินทางถึง สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล ระยะทางในการเดินทาง 53.3 กิโลเมตร / ใช้เวลาเดินทางประมาณ 0.45 ชั่วโมง

หลังจากรับสัมภาระแล้ว เดินทางจาก สนามบินการ์ดเดอมูน กรุงออสโล นําชม "ออสโล" เมืองศิลปะและธรรมชาติแห่งสแกนดิเนเวีย โดยผ่านชมศาลาว่าการเมือง แนวอาร์ตเดโค ที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัย มีทั้งน้ำพุ สวน และประติมากรรมเติมแต่งให้น่ามอง ใกล้กับศาลาว่าการเมืองเป็นโนเบลพีซเซ็นเตอร์ สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ แล้วให้ท่านอิสระในย่าน คาร์ลโยฮันส์ เกต Karl Johans gate ถนนสายช้อปปิ้งที่อยู่ใจกลางเมือง ระหว่างที่คุณจะได้เจอทั้งโบสถ์และพระราชวังที่มีการออกแบบอย่างหรูหรา

นำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย หลังอาหาร เดินทาง สู่ ที่พัก

พักที่โรงแรม BEST WESTERN Karl Johan Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เก้าของการเดินทาง        ออสโล – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่  วิกเกอร์แลนด์ พาร์ค ชมผลงานศิลปะประติมากรรม การแกะสลักรูปเหมือนจากหินแกรนิต และการหล่อรูปคนด้วยสำริด ในเรื่องราวเกี่ยวกับวัฎจักรชีวิตมนุษย์ ผลงานของ"กุสตาฟ วิกเกอร์แลนด์" (Gustav Vigeland)" ปฏิมากร ชาวนอร์เวย์ชื่อดัง และหลังจากนั้นจึงทำให้สวนแห่งนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็น "สวนประติมากรรมใหญ่ที่สุดในโลก" (World's Largest Sculpture Park)  ชมเสาโมโนลิท ( Monolith) ที่เป็นรูปคนจำนวนมากมายปีนป่ายกันอยู่บนเสา ซึ่งใช้เวลาสร้างรวม 22 ปี โดยเสาโมโนลิทมีความสูงประมาณ 17 เมตร ถัดมาเป็น The Wheel of Life หรือวงล้อแห่งชีวิต เป็นสัญลักษณ์ของความไม่มีที่สิ้นสุด การเวียนว่าย ตาย เกิด หรือวัฎจักรแห่งธรรมนั่นเองค่ะ และสุดท้ายคือ รูปหล่อสำริด ชื่อ Angry Little boy อันถือว่าสัญลักษณ์ของกรุงออสโลอีกด้วย

(ไม่มีบริการอาหารกลางวัน) นำท่านและคณะออกเดินทาง สู่ สนามบิน

 • 14.15 น.      ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 955

วันที่สิบของการเดินทาง        กรุงเทพฯ 06.15 น. 

 • 06.15 นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*************************************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพฯ - ออสโล สายการบิน TG

ออสโล-เรกยาวิก SAS (หรือ Icelandair)

เรกยาวิก-ออสโล SAS (หรือ Icelandair)

ออสโล - กรุงเทพฯ  สายการบิน TG

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4-5 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

-ไฟฟ้า 220/230v ปลั๊กแบบกลม (3 ตา)
แนะนำเตรียม universal adaptor ไปด้วย

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น ยูโร หรือ คูโรน่า (ISK) ไป


ค่าใช้จ่าย

-ผู้ใหญ่ ท่านละ 168,900 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว เพิ่ม 19,000 บาท/ท่าน

ราคานี้ คำนวนจากผู้เดินทาง (10-15ท่าน) | กรณีผู้เดินทาง น้อยกว่า หรือ มากกว่า นี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

อัตรานี้รวม

-ตั๋วเครื่องบิน

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-ประกันการเดินทาง 3,000,000บาท

-ค่า VISA

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

 

Link น่าสนใจอื่นๆ : ทัวร์จีน | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์แชงกรีล่า | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ซินเกียง : คานาสือ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ยุโรป | ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ญี่ปุ่นชมซากุระ | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์เนปาล | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ปีใหม่ | ทัวร์ช่วงสงกรานต์ | จางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด | TravelProThai.com

TravelProThai.com Facebook Fanpage

Japan.Photo Facebook Fanpage

Zhangjiajie Facebook Fanpage

Jiuzhaigou Facebook Fanpage

Shangri-La Facebook Fanpage

Hong Kong Facebook Fanpage

Xian Facebook Fanpage

 • เปิด จันทร์-ศุกร์ : 09.00-18.00
 • Tel : 02-9420080, 02-9420070
 • Call Center : 095-9498002
 • Call Center : 081-6424456
 • Line id : @travelprothai หรือ travelprothai

เพิ่มเพื่อน

Website: www.facebook.com/info.travelprothai E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์ยุโรป|ไอซ์แลนด์ 2014 | มหัศจรรย์ธรรมชาติ ในทวีปยุโรป | 10วัน 7คืน บิน TG

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล