APR 2012 : TG โตเกียว - เกียวโต - โอซาก้า 8 วัน 6 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
เสาร์ ธันวาคม 05 , 2020
Font Size
   

APR 2012 : TG โตเกียว - เกียวโต - โอซาก้า 8 วัน 6 คืน Featured

Rate this item
(4 โหวต)
Japan-2012-02-16-0009

120px-Flag_of_Japan 6-13 เมษายน 2012 | เที่ยวแดนแห่งอารยธรรม ความงดงามของดินแดนอาทิตย์อุทัย สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ ในแต่ละแห่งของ “มหานครโตเกียว”

ชมภูเขาไฟฟูจิ ล่องทะเลสาบ 1 ใน 5 รอบๆ ภูเขาไฟที่ดับแล้ว สัมผัสกับบรรยากาศดั้งเดิม ย่านชนบทของญี่ปุ่น เที่ยวเมืองเกียวโต แหล่งธุรกิจเศรษฐกิจ ทางภาคใต้ที่เมืองโอซาก้า พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรน์ดังมากมาย อิ่มอร่อยกับรายการอาหารเลิศรสทุกมื้อ เดินทางพร้อมเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ในพื้นที่มามากกว่า 10 ปี

กรุ๊ปเล็ก 18 ท่านเท่านั้น!!

TravelPro. เที่ยวกับเรา คุ้มค่า ได้ภาพสวย

วันเดินทาง
6 - 13 เมษายน 2555
ค่าบริการ
ท่านละ 95,500 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก   กรุงเทพฯ - โตเกียว

 • 11.20 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินแห่งชาติ สายการบินไทย เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระของการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ-เอื้ออำนวยแด่ท่านและคณะ
 • 14.20 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) โดยเที่ยวบินที่ TG 660
 • 22.30 น. คณะเดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ กรุงโตเกียว หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสาร หนังสือเดินทางและรับสัมภาระของการเดินทางแล้ว นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก (ในกรณีที่ท่านหิว....เราก็มีบริการ....บะหมี่ร้อนๆ ราเมง อูด้ง ในกรณีที่ร้านค้าไม่ปิด ซึ่งสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ทัวร์/หัวหน้าทัวร์ของท่าน)

พักที่ Tokyo Sunshine Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง    ฮาเนดะ - โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ วัดอาซากูซ่าคันนอน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ ที่มีขนาดเล็กเพียง 5.5 ซม.เท่านั้น 

** มีเรื่องเล่ากันว่าเดิมทีองค์เจ้าแม่นี้จมอยู่ในแม่น้ำ ชาวประมงมาพบและอัญเชิญมาบูชา และได้นำความเจริญมาสู่หมู่บ้านและมีการสร้างวิหารเล็กๆไว้ประดิษฐานองค์ท่าน ในภายหลังเกิดเพลิงไหม้วิหารจนหมดแต่องค์เจ้าแม่ไม่เป็นอะไรเลย ก็เลยเป็นที่เล่าขานถึงความศักดิ์สิทธ์ของท่านมาจวบจนทุกวันนี้

** ทุกวันนี้มีผู้คนมาสักการะขอพรกันมากมาย นำท่านถ่ายรูปกับโคมไฟขนาดยักษ์ ว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีความสูง 4.5 เมตร จากนั้นเชิญท่านอิสระกับร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าพื้นเมือง ขนมท้องถิ่น ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ศาลเจ้าเมจิ MeiJi Jingu Shrine ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับ จักรพรรดิ MeiJi (สวรรคต ปี ค.ศ. 1912) และจักรพรรดินี Shoken (สวรรคต ปี ค.ศ. 1914) ตามความเชื่อของศาสนาชินโต ได้อัญเชิญดวงวิญญาณ ของทั้งสองพระองค์มาประทับ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เมื่อค.ศ. 1920

** หลังจากที่ศาลเจ้าสร้างเสร็จ แต่เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 อาคาร และโครง สร้างเดิมของศาลเจ้าเมจิ ได้ถูกทำลายไปหมด ครั้นเมื่อสงครามสิ้นสุดลง ได้มีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ จนเสร็จบริบูรณ์ ในตุลาคม ปี ค.ศ.1958

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองหลังอาหาร นำท่านเดินเล่นในย่านฮาราจูกุ เป็นศูนย์รวมของเด็กวัยรุ่นที่แต่งหน้า แต่งตัว กันแบบที่เรียกได้ว่าหลุดโลก มาอวดโฉมกัน โดยในวันเสาร์-อาทิตย์เด็กๆ เหล่านี้จะมารวมตัวกัน มีทั้งแนว แฟนตาซี ปีศาจ แนวน่ารัก ๆ เป็นสีสันให้กับถนนสายเดินเล่น ย่านแหล่งช้อปปิ้ง ถนนทาเคชิตะ ( Takeshita Dori ) และถนนโอโมโตะซานโดะ (Omotosando) ถ่ายรูปกับอาคารสถานีรถไฟฮาราจูกุ ซึ่งเป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโตเกียว

** นำท่านถ่ายรูปกับ TOKYO TOWER หอคอยสถานีโทรทัศน์

 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นในย่านแห่งความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้าและร้านขายของ เป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เลือกชมสินค้ามากมายราคาถูก ซึ่งท่านสามารถจะหาเลือกซื้อได้ อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปรุ่นล่าสุด, IPOD, MP-3, NOTEBOOK, SANRIO SHOP, GAMES SHOP

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ Tokyo Sunshine Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม  โตเกียวดีสนีย์แลนด์ - อาคิฮาบาร่า - ชิบุยะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทาง สู่ สวนสนุกโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ สวนสนุกของวอลซ์ ดีสนีย์ที่ตั้งอยู่นอกอเมริกาแห่งแรก

** นำท่านเพลิดเพลินกับดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ  ADVENTURE LAND

** นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด PIRATES OF THE CARIBBEAN หรือจะชมดิสนีย์แลนด์ โดยรถไฟ WESTERN RIVER RAILROAD ปีนบ้านต้นไม้ SWISSFAMILYTREEHOUSE สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง WESTERN LAND ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ BIG THUNDER MOUNTAIN หรือเลือกสนุก กับ SPLASH MOUTAIN นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชัน ในโซน CRITTER COUNTRY เข้าชมบ้านผีสิง HUNTED MANSION อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์  POOH’S HUNNY HUNT  ในโซน  FANTASY LAND เพลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ IT’S A SMALL WORLD

** ผจญภัยไปกับ PINOCCHIO’S DARLING JOURNEY เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน TOON TOWN กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ MINNI E HOUSE บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ CHIP’N DALE’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ ของชิบกับเดล สนุกกันต่อ กับเครื่องเล่นมันส์ๆ ในโซน TOMORROWLAND สนุกสุดเหวี่ยงกับ รถไฟตะลุยอวกาศใน SPACE MOUTAIN หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆ ไปกับ STAR TOUR สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ BUZZ LIGHT YEAR ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วยปืนเลเซอร์สุดไฮเทค

 • จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายหลากหลายแบบให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง WORLD BAZAAR  (ไม่มีอาหารกลางวันบริการ เพื่อความเพลิดเพลิน และเวลาที่เป็นอิสระ) ได้เวลานัดหมาย

** นำท่านเดินทางกลับสู่ โตเกียว อิสระตามอัธยาศัยใน อาคิฮาบาร่า หรือย่านชิบุยะ ช้อปปิ้งในย่านแหล่งการค้า

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่Tokyo Sunshine Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่  โตเกียว - คามาคุระ - โกเทมบะ - โอวาคุดานิ - คาวากุจิโกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)หลังอาหารเช้า

** นำท่านเดินทาง สู่ โคโตกุอิน (Kotokuin Temple) วัดพุทธเก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในคามาคุระ สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุตสึ (Daibutsu) พระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ประทับในท่านั่งสมาธิ

 • 10.00 น. คณะเดินทางถึง โคโตกุอิน นำท่านนมัสการองค์พระโต ที่มีความสูง 11 เมตร (ไม่รวมฐาน) น้ำหนักกว่า 100 ตัน สัญลักษณ์แทนองค์พระอมิตภพุทธเจ้า โดยที่เดิมพระพุทธรูปไดบุตสึสลักขึ้นจากไม้และประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่ผลจากภัยธรรมชาติ ทำให้ องค์พระได้รับความเสียหายหลายครั้งจนไม่สามารถซ่อมแซมได้

** จึงมีการหล่อพระพุทธรูปขึ้นมาใหม่โดยใช้สำริดในปี 1252 โดยช่างฝีมือสองคนคือ โอโนะ โกโรอิมง (Ono Goroemaon) และฮิซาโตโมะ ทันจิ (Hisatomo Tanji) มีพระโจโค (Joko) เป็นผู้รวบรวมเงินบริจาคจากชาวบ้านในการสร้าง องค์พระที่หล่อจากสำริดมีความแข็งแรง แต่วิหารไม้ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐาน ไม่ได้คงทนตามไปด้วยจึงถูกทั้งพายุ แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิกวาดเอาไป เหลือเพียงองค์พระที่ยังประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอย่างในปัจจุบัน

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ภัตตาคาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • 13.00 น. หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว

** ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach, Bally, Diesel, Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้าHome Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น

** นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้และราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้า ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย (ประมาณ 2 ชั่วโมง)

 • 15.30 น. ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทาง สู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของ ภูเขาไฟฮาโกเน่ เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน

** น้ำและควันเหล่านี้ จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วย โดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้น สามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว และไข่ที่ต้มจากบ่อนี้ เปลือกของไข่จะมีสีดำสนิท ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่า กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบคาวากูจิโกะ” 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ ในบรรดาทะเลสาบทั้ง 5 ทะเลสาบคาวากูจิ จัดว่าเป็นทะเลสาบที่มีความครึกครื้นที่สุดและใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากทะเลสาบยามานากะ เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญในย่านนี้

** นำท่านสู่ที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแท้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์ในการแช่น้ำแร่ “ออนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่พัก Kawaguchiko Tominoku Hotel หรือเทียบเท่า

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของโรงแรม ... บริการท่านด้วยเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น

** พิเศษ “ขาปูยักษ์” ให้ท่านอิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แห่งทะเลญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มซีฟู๊ด หรือจะทานกับวาซาบิ ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นหลากหลาย

ให้ท่านได้อิ่มเอมทั้งอาหารคาวและหวานแบบดั้งเดิมในบรรยากาศญี่ปุ่น พร้อมสวมชุดยูกาตะ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ

** ท่านสามารถลงอาบน้ำแร่ “ออนเซน” จากธรรมชาติเพื่อสุขภาพ หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน **

พักที่ Kawaguchiko Tominoko หรือเทียบเท่าราตรีสวัสดิ์

วันที่ห้า  คาวากุจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ - รถไฟหัวจรวด - เกียวโต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้ และยังเป็นภูเขาไฟที่มีลักษณะงดงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง โดยมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมบนยอดเขาตลอดทั้งปี

** นำท่านขึ้นสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ “สถานีที่ 5” บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร (ในกรณีที่อากาศเอื้ออำนวย) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อ “สินค้าพื้นและขนมอร่อย” มากมายตามอัธยาศัย … สมควรแก่เวลา

** นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ความสนุกสนานที่ “ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท” (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ... หากมีเวลาพออิสระ ให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วย “สกี” เลือกสนุกกับ “สโนว์บอร์ด” หรือเลือกเพลิดเพลินกับการ “นั่งเลื่อนหิมะ” ที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพ ที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก (ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์และชุดสำหรับเล่นสกี)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหาร นำท่านลงจากภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถ สู่การนั่งรถไฟ “ชินคันเซน” รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในญี่ปุ่น และเคยได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่ “วิ่งเร็วที่สุด ในโลก” ด้วย

** นำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น

** นำท่านเดินทาง สู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของแดนอาทิตย์อุทัย เมืองที่ยังรักษาเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นได้อย่างดีเยี่ยมที่สุดเมืองหนึ่ง เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยาวนาน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ ที่พัก ที่ โรงแรม

พักที่ Kyoto Hangkyu Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก  เกียวโต - ปราสาททอง - วัดคิโยมิซึ - โอซาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหาร นำท่านเที่ยวชมกรุงเกียวโต อดีตเมืองหลวงที่เก่าแก่ของประเทศ

** เกียวโตเป็นเมืองใหญ่อันดับ 7 ของญี่ปุ่น มีจำนวนประชากรราว 1,400,000 คน และเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นในช่วงระหว่างปี ค.ศ 794 -1868 ก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาที่ เมืองเอโดะหรือโตเกียวในปัจจุบัน เกียวโต จำลองแบบมาจาก นครฉางอันเป็นเมืองหลวงของจีน ในสมัยราชวงศ์ถัง (ปัจจุบันคือเมืองซีอาน) มีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม และถนนตัดกันเป็นรูปตาราง ซึ่งยังคงหลักฐานอยู่มาจนปัจจุบัน

** นำท่านเดินทาง สู่ วัดน้ำใส หรือ วัดคิโยะมิซึ (Kiyomizu-dera) ก็มีคนนิยมไปเยี่ยมชมเช่นเดียวกัน ชื่อของวัดนี้ มีความหมายว่าน้ำบริสุทธิ์ มีที่มาจากน้ำตกที่ไหล ผ่านเนินเขาลงมายังบริเวณวัดข้างใต้อาคาร หลักคือ น้ำตกโอตะวะ ซึ่งเป็นสายน้ำ 3 สายไหลลงสู่บ่อน้ำ ผู้มาเยี่ยมชมวัดมักจะมาดื่มน้ำจากน้ำตกนี้ด้วยถ้วยโลหะ

** ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสายน้ำตกทั้ง 3 นี้ หมายถึงการมีสุขภาพดี อายุยืนยาว และความสำเร็จในการศึกษา ส่วนวิหารใหญ่ของวัดตั้งอยู่บนไหล่เขา รองรับด้วยเสาไม้มหึมา โดยระเบียงยื่นชะโงกเหนือ หุบเขา สามารถมองเห็นวิวเมืองได้โดยกว้าง จึงเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งของเกียวโต วัดนี้สามารถย้อนประวัติไปได้ถึงปี 798 แต่อาคารต่างๆที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1633

** ภายในบริเวณวัดยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอื่นๆ จำนวนมาก ที่เป็นที่รู้จักดีคือ ศาลเจ้าจิ  ชู (Jishu-jinja) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อสักการะเทพโอะคุนินุชิโนะ มิโกะโตะ (Okuninushino Mikoto) เทพแห่งความรักและเนื้อคู่ ภายในศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีความเชื่อในเรื่อง "ก้อนหินแห่งความรัก" 2 ก้อน ที่ตั้งอยู่ห่างกัน 18 เมตร

... โดยหากใครสามารถหลับตาเดิน จากก้อนหินก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อนหนึ่งได้ โดยไม่ล้มหรือสะดุด ก็จะสมหวังในความรัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือพลับพลาทอง (Golden Pavilion) วัดศาลาทอง เป็นวัดที่ดังเป็นที่รู้จักที่สุดวัดหนึ่งในญี่ปุ่น เป็นมรดกโลก UNESCO วิหารสร้างในปี 1955 ศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบัน เพิ่งได้รับการแปะผนังทองครั้งหลังสุดในปี 1987 ที่ผ่านมา ทำให้สามารถมองเห็นเหลืองอล่าม สะท้อนในสระน้ำอย่างสวยงาม จำลองแบบจากของเดิมในศตวรรษที่ 15 และเพิ่งหุ้มทองคำ วิหารมี 3 ชั้น

** ชั้นแรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชั้นที่สองเป็นแบบบ้านซามูไร ชั้นที่สามเป็นแบบวัดเซนคินคะคุจิ ตั้งอยู่กลางทัศนียภาพอันเหมาะเจาะ ผืนน้ำในสระกว้าง เบื้องหน้าสะท้อนประกายระยับ กั้นโอบด้วยแมกไม้ สวนเดินเล่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในบริเวณคัตสึระริคิว หรือ พระตำหนักแปรพระราชฐานคัตสึระ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของสถานีเกียวโตบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคัดสึระงาวะ

** สวนนี้มีเรือนน้ำชาชั้นดีหลายแห่ง ซึ่งมองออกไปแลเห็นสระน้ำกว้างตรงกลาง ความประณีตงามเรียบของพระตำหนัก ที่ ชูงะคุอิงทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นอาคารสามชั้นนั้น ดูงดงามไปด้วยจินตนาการมากกว่า หากเทียบกับพระตำหนักคัตสึระ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ เมืองนารา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ มีเมืองหลวงจังหวัดในชื่อเดียวกันคือ นะระ ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน (ใช้เวลา 1.20 ชั่วโมง) วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธในเมืองนะระ ประเทศญี่ปุ่น หอไดบุทสึ (Daibutsuden) ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัด ได้รับการบันทึกว่าเป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ไดบุสึขนาดใหญ่ หล่อจากบรอนซ์ นอกจากนี้ วัดนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสาย เคงอน อีกด้วย

** วัดนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในทะเบียนเดียวกับวัด ศาลเจ้า และสถานที่สำคัญอื่นๆอีก 7 แห่ง ในเมืองนะระ โดยที่วัดโทไดจิ สร้างในสมัยเทมเปียว มีผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติ และโรคระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 1286 จักรพรรดิ์ โชมุ ได้ทรงประกาศว่า ประชาชนควรจะร่วมกันสร้างพระพุทธรูปขึ้น เพื่อปกป้องตนเองจากภัยพิบัติ เนื่องจากทรงมีความเชื่อว่า พระพุทธรูปจะช่วยคุ้มครองประชาชนได้

** ตามบันทึกที่เก็บรักษาอยู่ในวัดโทไดได้กล่าวว่า มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูป และหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน การสร้างพระพุทธรูป เริ่มต้นครั้งแรกที่เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหว จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนะระใน พ.ศ. 1288 และสร้างเสร็จสมบูรณ์ใน พ.ศ. 1294

** จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมืองโอซาก้า เมืองหลวงด้านเศรษฐกิจ ทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

 • 17.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองโอซาก้า เมืองเอกของจังหวัดโอซะกะ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่น นั้นได้จัดตั้งให้เป็นหนึ่งในหลายเมืองของประเทศ ที่มีเขตการปกครองรูปแบบพิเศษ โอซาก้าเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งการค้าและวัฒนธรรมเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น หรือเรียกกันว่า ห้องครัวแห่งอาหารอันโอชะ และปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเมืองหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น

** จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ชินไซบาชิ” ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการ  ช้อปปิ้งไร้ชีดจำกัดบนถนนความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งมีร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันตลอดสองข้างทาง กับสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ เครื่องสำอาง และสินค้า IT ทั้งหลาย I pod กล้อง นาฬิกา Mp3 มีให้เลือกและชมกันมากมายหลากหลายแบบบนถนนเส้นนี้

 • 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

พักที่ Osaka Plaza หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด  โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าที่มีชื่อเสียง ทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่เป็นที่นิยม และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ปราสาทโอซาก้าประกอบด้วยโครงสร้าง 13 อย่าง ที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็น ทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม

** สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก กำแพงสูงชันที่สูงเกือบถึง 30 เมตร นั้นทำมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งส่งเข้ามาในโอซะกะจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า 100 กิโลเมตร ความสูงของกำแพง และความกว้างของคูกำแพงเมืองที่เห็นนั้น ไม่สามารถเทียบได้กับปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นได้เลย

** สิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึง หลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดจะถูกชุบด้วยทองคำ หอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) การซ่อมแซมในครั้งนี้ได้นำโครงสร้างอันงดงามของกำแพงความบริสุทธิ์และความสุกใสของทองคำกลับมาให้เราเห็นอีกครั้ง ความงดงามของปราสาทจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า

 • 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น

** หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคังเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2533 เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

** มีปริมาณน้ำรวมทั้งหมด 11,000 ตัน ที่ ไคยูคัง จัดแสดงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของพื้นที่ 10แห่ง ที่อยู่ล้อมรอบมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยแทงก์น้ำขนาดใหญ่จำนวน 14 แทงก์

.. จัดแสดงโดยใช้หัวข้อว่า วงแหวนแห่งไฟ และ วงแหวนแห่งชีวิต ซึ่งมีพื้นฐานแนวความคิดที่ว่า โลกที่มีแผ่นดินไหว และภูเขาไฟประทุกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ที่อาศัยอยู่บนโลก เป็นระบบสิ่งชีวิตหนึ่งที่ต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเข้าชมในไคยูคังจะเริ่มต้นจาก “ถ้ำ  ทะเล-ประตูน้ำ”

 • จากนั้นต่อไปที่ “ป่าญี่ปุ่น” ที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา แล้วเดินวนเป็นวงกลมจากชั้นบนลงมาจนถึงด้านล่าง ซึ่งการเดินลงมานี้ จะเป็นการเดินวนรอบแทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” ที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลาง ของพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวน 2 รอบ แทงก์ “มหาสมุทรแปซิฟิก” นี้มีปริมาณน้ำ 5,400 ตันและมีปลาฉลามวาฬ

** ซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แหวกว่ายอยู่ ที่ไคยูคังนอกจากปลาต่าง ๆ แล้วยังมีการแสดงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ, สัตว์เลื่อยคลาน, นก, สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, สัตว์ไร้กระดูกสันหลังและพืชโดยรวมกันทั้งหมดแล้วมี 580 ชนิด 30,000 ชิ้น เพื่อจำลองธรรมชาติในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

 • จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้ง ในย่านแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของโอซาก้าที่มีสรรพสินค้าไดมารูและโซโก ตลอดจนร้านค้าย่อยๆเรียงรายสองข้างทางเดิน
 • 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทาง สู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่แปด กรุงเทพฯ

 • 00.30 น. คณะออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน ที่ TG 673 
 • 04.20 น. คณะเดินทางสนามบิน สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-โตเกียว // โอซาก้า-กรุงเทพฯ
สายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็น YEN ไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 95,500 บาท

เด็ก   ท่านละ 84,000 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 12,500 บาท

จำนวนที่นั่ง

18 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุในงานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า

2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ (ในกรณีที่สมรสแล้ว)

6. เอกสาร / จดหมายรับรองการทำงานจากบริษัทฯ, หน่วยงานราชการ จำนวน 2 ฉบับ

7. หลักฐานการเงิน / สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากทุกหน้า ตั้งแต่หน้าแรก (ที่มีขื่อผู้ฝาก) ย้อนหลัง 6 เดือน

8. หรือทะเบียนการค้า ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ

9. ในกรณีที่เป็นนักศึกษา ต้องมีจดหมายรับรองการศึกษาจากสถาบันการศึกษา, บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

10. ในการยื่นเอกสาร ประกอบการขอวีซ่า การพิจารณาอนุมัติวีซ่า อยู่ในดุลยพินิจของสถานทูตฯนั้นๆ ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการยื่นเอกสาร และหากในกรณีที่ทางสถานทูต ต้องการให้ผู้ยื่นคำรองขอวีซ่าแสดงตน ท่านต้องพร้อมที่จะแสดงตน (โดยที่จะมีการโทรฯนัดหมายล่วงหน้า)


lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น : ญี่ปุ่น | 日本 | Japan : ข้อมูลท่องเที่ยว ทัวร์ญี่ปุ่นและรูปสวยๆจาก ญี่ปุ่น Photo By TravelPro Team.
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล