MAR 2012: ท้าลมหนาว อย่างมีสไตล์ ที่เกาหลี ดินแดนสุดโรแมนติก 5 วัน 3 คืน | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
พฤหัสบดี พฤศจิกายน 26 , 2020
Font Size
   

MAR 2012: ท้าลมหนาว อย่างมีสไตล์ ที่เกาหลี ดินแดนสุดโรแมนติก 5 วัน 3 คืน Featured

Rate this item
(3 โหวต)
The-Most-Beautiful-Island-in-Korea-Nami-Island-Chuncheon-900x600

125px-Flag_of_South_Korea ท้าลมหนาว อย่างมีสไตล์ ที่เกาหลี ดินแดนสุดโรแมนติก

เกาะนามิ-หมู่บ้านฝรั่งเศส-ป้อมฮวาซอง-สถาบันสอนทำกิมจิ-ใส่ชุดฮันบก-ไร่สตรอเบอร์รี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-พระราชวังเคียงบ๊อก-บลูเฮาส์-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-วัดโชเกชา-ศูนย์โสม-คอสเมติค-โรงงานพลอยสีม่วง-โซลทาวเวอร์-เมียงดง และตลาดทงแดมุน

Travel Pro. เที่ยวกับเรา มั่นใจ ได้ภาพสวย

ตลอด เดือนมีนาคม 2555
04 – 08 / 11 – 15 / 18 – 22 / 25 – 29
05 – 09 / 12 – 16 / 19 – 23 / 26 - 30
06 – 10 / 13 – 17 / 20 – 24 / 27 - 31
ค่าบริการท่านละ
23,900 บาท
23,900 บาท
23,900 บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก     กรุงเทพ – สุวรรณภูมิ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูทางเข้า 7 สายการบิน KOREA AIR (KE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกและพบกับหัวหน้าทัวร์ที่จะคอยให้บริการท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง


วันที่สอง   เกาะนามิ – หมู่บ้านฝรั่งเศส – ป้อมฮาวาซอง

 • 00.15 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงโซล โดยเที่ยวบินที่ KOREA AIR (KE 652) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • 07.25 น. เดินทางถึงกรุงโซล สนามบินนานาชาติ อินชอน สาธราณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2  ชั่วโมง

(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น)

 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านฝรั่งเศส (LA PROVENCE VILLAGE) แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสันบ้านเรือนที่เป็น เอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารักระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ ให้สีสันสดใส ที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริงๆ  นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมือง ชุนชอน จังหวัดคังวอนโด และนำท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่ เกาะนามิ  เป็นเกาะสำหรับคู่รัก ที่มีไฮไลต์อยู่ที่ถนนสองฟากเป็นต้นสนสูงทอดแนวยาว ให้ความรู้สึกสุดโรแมนติค เกาะนามิเป็นเกาะกลางแม่น้ำ เกาะส่วนตัวซึ่งมีรูปร่างดุจใบไม้สอยอยู่บนผิวน้ำ และเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง “The Winter Love Song” หรือเพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติค และความงามของทิวสนที่ตั้งตรงดิ่งเป็นแถวยาวตลอด 2 ข้างทาง
  * ซึ่งในแต่ละฤดู เกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป *** สำหรับฤดูใบไม้ผลิ (Spring) เกาะนามิจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้แรกแย้ม,
  - ฤดูร้อน (Summer) จะเป็นบรรยากาศของต้นไม้ที่ผลิใบสีเขียวสดใส
  - ฤดูใบไม้ร่วม (Autumn) เกาะนามิได้ชื่อว่าเป็นเกาะแห่งใบไม้ 5 สี เต็มไปด้วยใบไม้สีเหลือง ส้ม เหลืองอมส้ม แดง และน้ำตาล
  - ฤดูหนาว (Winter) หลังจากที่หิมะแรกตกประมาณปลายเดือน พ.ย. อากาศจะหนาวเย็น และหากวันไหนที่หิมะตก เกาะนามิจะเต็มไปด้วยสีขาวโพลนของปุยหิมะอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิว หรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะและเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู TAKKALBI (ไก่ผัดเผ็ดซอส) หรือ ไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาบีคิว ต๊อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน

 ** วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่กับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่คือ ทักคาลีบกคึม หรือ ข้าวผัดพริกไก่ เสริฟพร้อมเครื่องเคียง

บ่าย นำท่านชม ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress)ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ประเทศเกาหลีใต้ สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ.1794 – 1796 โดยพระเจ้าจองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เพื่อใช้เป็นที่ประทับและเป็นที่ฝังพระศพขององค์ชายรัชทายาทจังฮอน ที่ถูกพระบิดาคือพระเจ้ายองโจซึ่งเป็นพระอัยกาของพระเจ้าจองโจลงโทษโดยการขังองค์ชายไว้ในถังข้าว ให้อดข้าวอดน้ำพอผ่านไป 7 วัน จนสิ้นพระชนม์ภายในถังข้าว ป้อมฮวาซองมีพื้นที่ถึง 30 ตารางกิโลเมตรโดยตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโซล (พ.ศ.2540)

 * ป้อมฮวาซองได้รับจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 21 เมื่อปี พ.ศ.2528 ที่เนเปิลส์ ประเทศอิตาลี โดยผ่านข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก

ค่ำ รับประทานอาหาราค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) สุกี้เห็ดหม้อไฟ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ 

 ** (เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลีและเครื่องเคียง)

 - นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

พักที่ SUWON PACIFIC  หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ – สถาบันสอนทำกิมจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่านมุ่งหน้าสู่ ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสสตอรเบอรี่เกาหลีสดๆ ในบรรายากาศภายในไร่ อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร้สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่สดๆและขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งยังสามารถซื้อแบบแพ็คมาทานบนรถหรือนำกลับเป็นของฝากได้

 • จากนั้น เดินทางสู่ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะเป็นประโยชน์ในการช่วยย่อยอาหารและป้องกันโรค และให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง ซึ่งสามารถนำ กลับมาเป็นของฝากได้ และนอกจากนี้ ยังให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ ฮันบก เพื่อถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี (KALBI) เนื้อหมูส่วนซี่โครงหมักซอส สูตรพิเศษ ย่างบนเตาร้อนๆ เวลารับประทานใช้กรรไกรตัดพอดีคำ ห่อผักกาดหอมสดๆ รับประทานพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ ถือเป็นอาหารยอดนิยมของคนเกาหลี

บ่่าย นำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND TREME PARK) ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก

 • ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ)

 ** ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจำวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET และช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึก

 • จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดทงแดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล  ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน

 ** สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น MIGLIORE, ตึก DOOTA TOWER, HELLO APM, FREEYA TOWER และ DESIGNER CLUB

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู Bulkoki หรือ บาบีคิวเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวาน นุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือครึ่งวงกลมพร้อมผักกระหล่ำเสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ

- นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

พักที่ PRIME IN SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่    พระราชวังเคียงบ๊อค – บลูเฮาส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ศูนย์โสม – คอสเมติค – ตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชม บลูเฮาส์ ซึ่งเป็นทำเนียบประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นายลี เมียงปาร์ค (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) และมีการแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักาณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงาม ภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตั้งอยู่ในบริเวณ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง ภายในจัดแสดงถึง พิธีทางศาสนา บ้านเรือน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อาหาร และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และประเพณีของชาวเกาหลี วิถีชีวิต ของชนชาติเกาหลีจากอดีต จนถึงปัจจุบัน การวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมของชาวเกาหลี

 ** นำท่านเดินชม พระราชวังเคียงบ๊อคคุง ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของราชวงศ์ โซชอน ในราวศตวรรษที่ 14 และยังเป็นศูนย์การบัญชา และที่ประทับของกษัตริย์ ตำหนักทรงพระอักษรพลับพรากลางน้ำ และตำหนักอื่นๆ (เจ้าหญิงวุ่นกับเจ้าชายเย็นชา) ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องสมมุติว่ายังมีการครองราชย์ของกษัตริย์เกาหลีในปัจจุบัน ซึ่งละครดังกล่าวได้มีบางฉาก บางตอนที่ได้ถ่าทำที่เมืองไทยด้วยเช่นกัน และได้เป็นที่โด่งดังสร้างความนิยมไปทั่วเอเชีย และในประเทศไทยอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู ไก่ตุ๋นโสม(Samgyetang) เป็นอาหารบำรุงสุขภาพ เสริฟในหม้อดินท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Ginseng Shop หรือ ศูนย์โสม เป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคำบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้องมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลี ได้ใส่ใจกับเรื่องนี้อย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขึ้นตอนตั้งแต่ การเริ่มปลูกโสม จนกระทั่งการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบที่สำคัญอยู่หลายอย่างมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด

 * แต่สารสกัดที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือ “ซาโปนิน” ซึ่งมีการนำมาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของสาร “ซาโปนิน” โดยแบ่งแยกชนิดไปตามสถานที่เพาะปลูกและสายพันธุ์ และพบว่าโสมเกาหลีนั้น มีสัดส่วนของสารซาโปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สมุนไพรโสมมีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับหลอดเลือดความดันผิดปกติการเมื่อยล้าจากการทำงาน ผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแต่คน ที่รักด้วย

 • จากนั้น นำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอางที่ Cosmetic ที่แห่งนี้เป็นแหล่งขายเครื่องสำอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่องสำอาง “โรจูคิส” ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้และบ้านเรา จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนำของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อของ สยามแสควร์เกาหลี

 ** ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง สำอางยี่ห้อดังๆ อย่าง The Skin Food , The Face Shop ,Etude House, Missha ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ , รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ ร้านกระเป๋าแฟชั่น ร่วมถึงเครื่องประดับต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆ ฯลฯ ซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบัพ (BiBimbup+Soup) เป็นอาหารยอดนิยมที่คน เกาหลี นิยมทานกันมากที่สุด นำข้าวสวย ใส่ในหม้อดินร้อน นำส่วนผสมต่าง ๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนำไข่ไก่และซอสบีบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วน ผสมต่าง ๆ ให้เนียนจนเข้ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรสนิยมการทานของแต่ละคนเสิร์ฟพร้อมซุปหม้อไฟ

 •  หลังจาก รับประทานอาหารค่ำแล้ว นำท่านชม DRUM CAT SHOW เป็นการโชว์ตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ โดยเป็นการแสดงใหม่ล่าสุดของสาวๆ สุดเซ็กซี่ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ จากปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลีในงานโคเรีย เอนเตอร์เทนเม้นท์ อวอร์ด และเริ่มเปิดการแสดงสุดอลังการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 เป็นครั้งแรกที่กรุงโซล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี สร้างความระทึกและความสนุกสนานเร้าใจกับผู้ชมได้อย่างยิ่ง

-นำท่านกลับโรงแรมที่พัก

พักที่ PRIME IN SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า    วัดโชเกซา - โซลทาวน์เวอร์ –  ดิวตี้ฟรี – สมุนไพรโบกานยอง – โรงพลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้น นำท่านเที่ยวชม วัดโชเกซา Jogyesa Temple วัดส่วนใหญ่ในเกาหลีจะตั้งอยู่ในภูเขา แต่วัดนี้กลับตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง และในปี 1936 ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ภายในวัด ยังมีต้นสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี ใกล้ๆ กับวัดมีร้านสังฆภัณฑ์มากมายตั้งอยู่

 • ชมหอคอย โซลทาวเวอร์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ เป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน มีผู้คนให้ความนิยมเดินทางมาถ่ายภาพ และเป็นสัญลักษณ์กรุงโซล

 * ท่านสามารถขึ้นไปบนเฉลียงบริเวณหลังคาซึ่งคุณจะเห็นทิวทัศน์ของกรุงโซล พร้อมสัมผัสบรรยากาศ Love Key Ceremony เป็นสถานที่สุดโรแมนติค ที่บรรดาคู่รักเกาหลีนิยมนำแม่กุญแจมาคล้องกันในอีก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู Osambulkoki (ปลาหมึกผัดซอส) หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านเดินทางสู่  Duty Free มีสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ออาทิ Louis Vuitton, Fendi, Prada, Hermes หรือ เครื่องสำอางผสมโสมคุณภาพดี Sulhwasoo และ Hera the Face Shop

 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง (Herb Shop) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50 – 800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา

 ** ชม โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst) อัญมณีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเกาหลี เลือกซื้อหาเป็นของที่ระลึก

บ่าย นำท่านเดินทางไปยังแหล่งซื้อของฝากของที่ระลึก Super Market ให้ท่านช้อปปิ้งเพื่อซื้อของฝาก ติดไม้ติดมือมอบให้ญาติสนิทมิตรสหายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือเรียกได้ว่า (Product Supermarket) เป็น ซุปเปอร์มาร์มาเก็ต ที่ส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้า จำพวกส่งออกทั้งสิ้น เช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ,สาหร่าย,ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆ ชื่นชอบ เชิญท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

 • 17.00น. พร้อมกันที่สนามบิน อินชอน เพื่อเช็คอิน
 • 19.05น. นำท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดยสายการบิน KOREA AIR (KE 653) 
 • 22.55น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

*********************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

การเดินทาง

กรุงเทพ-อินชอน-กรุงเทพฯ
สายการบิน KOREA AIR (KE)

- รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 4ดาว พักห้องละ 2 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

- ช่วงเดือนเมษายน อากาศกำลังสบาย ไม่ร้อนไม่หนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เนื่องจากประเทศเกาหลี ไม่ต้องทำวีซ่าเข้าประเทศ ทางนักท่องเที่ยวควรพกใบรับรองการทำงานที่เมืองไทย , บัตรเครดิต ให้นำไปด้วยค่ะ

- เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นวอนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 23,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 22,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 21,900 บาท

อัตรานี้รวม

- ภาษีสนามบิน

- รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

- อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

- ที่พักตามระบุในโปรแกรม

- ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

- เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

- มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

- ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 5,500บาท

จำนวนที่นั่ง

15 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

- พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน


ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล