FEB 2014 : WINTER KOREA เล่นสกี ชมไร่สตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บินโดย OZ | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : บริการ แพคเกจทัวร์ จองโรงแรม จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปเหมา ดูงาน สัมมนา จองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวทั่วโลก |
อังคาร กรกฏาคม 14 , 2020
Font Size
   

FEB 2014 : WINTER KOREA เล่นสกี ชมไร่สตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บินโดย OZ Featured

Rate this item
(2 โหวต)
FEB 2014 : WINTER KOREA เล่นสกี ชมไร่สตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บินโดย OZ FEB 2014 : WINTER KOREA เล่นสกี ชมไร่สตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บินโดย OZ Photo By TravelPro Team. | ห้ามผู้ใดนำภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนญาต การละเมิดถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ ผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทัวร์เกาหลี 2557 | WINTER KOREA 2014  | เที่ยวเกาหลีช่วงฤดูหนาว | 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน OZ

ทัวร์เกาหลี 2557 | FEB 2014 : WINTER KOREA  | เที่ยวเกาหลีช่วงฤดูหนาว | 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน OZ | ตามรอยซีรีย์เรื่องดัง Winter Love Song ที่เกาะนามิ | สนุกกับกิจกรรมสกีหลากหลาย | เก็บ และชิมสตรอเบอรี่สดๆ จากไร่ เรียนทำกิมจิ และสวมชุดประจำชาติฮันบก ตื่นเต้นกับเครื่องเล่นที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์| เที่ยวชมพระราชวังเคียงบ๊อค หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก | ช้อปปิ้งเต็มอิ่มที่ศูนย์เครี่องสำอางค์ ย่านเมียงดง และย่านทงแดมุน | พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คืน | เดินทางวันที่ 19 - 23 ก.พ. 2557 บิน OZ

วันเดินทาง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 2557
ราคาท่านละ
35,900 .- บาท

กำหนดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 21.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เช็คอินกรุ๊ปเคาน์เตอร์ K ประตู 6 โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ742 ซึ่งพบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
 • 23.40 น.  คณะออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง(บริการภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ข้อแนะนำ  เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร | ของเหลวที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น | การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลี เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ และหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สอง        อินชอน - เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท

 • 06.50  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ( กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เกาะนามิ ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนโด นั่งเรือเฟอรี่ข้ามสู่เกาะใช้เวลาประมาณ 10 นาที  เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์สุดโรแมนติค "เพลงรักในสายลมหนาว" (WINTER LOVE SONG) ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสนที่สูงเสียดฟ้าแสนจะโรแมนติกมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดู  สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับ คู่รัก ครอบครัว คนทำงาน จะมารำลึกถึงอดีต รำลึกถึงความอบอุ่นกันได้ที่เกาะนี้ เชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งรักโรแมนติก

กลางวัน  รับประทานอาหารเที่ยง ที ภัตตาคาร  (ทัคคาลบี หรือ ไก่ผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ซึ่งนำไก่และผักต่าง ๆ มาผัดกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบนเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น กิมจิ, อูดุ้งปรุงรส, ผักกาดหอมสดและน้ำซุปสาหร่ายร้อนๆ ) จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสกีรีสอร์ท นำท่านเข้าสู่ลานสกี SKI พร้อมเข้ารับการฝึกจากโปรสกี ท่านสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่อย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกีระดับต่างๆ กระเช้าลิฟต์ (ราคาอุปกรณ์โดยประมาณ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ และ ค่าครูฝึกรวมทั้งสโนว์สเลด) 1.อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 30,000 วอนต่อเซท (ไม่รวมค่าไม้สกี กระดานเลื่อน และรองเท้าสกี) 2. กระเช้าลิฟต์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวัน ประมาณ 40, 000 วอนต่อท่าน เตรียมตัวก่อนการเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ (หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี ไม่แนะนำให้ท่านเล่น ควรเล่นเป็นสโนว์สเลดแทน)

ค่ำ บริการอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) สุกี้เห็ดหม้อไฟ อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนำอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ้วเกาหลีและเครื่องเคียง)  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก WINDSOR CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม   ไร่สตอเบอรี่ – โรงเรียนสอนกิมจิ ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – JUMP SHOW

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำชมไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิพร้อมทั้ง สวมชุดฮันบกเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และท่านยังสามารถนำกิมจิ ผีมือของท่านกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย

กลางวัน  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (จิมทัก) ไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผัก เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมือง อันดง จิมดักนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไก่ ทั้งตัว ผัดรวมกับวุ้นเส้นเกาหลี มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ จุดเด่นของเมนูนี้อยู่ที่มันฝรั่งเป็นชิ้นๆ แครอทเป็นชิ้นๆ รสชาติหวานปนเผ็ดและเนื้อไก่ที่นิ่มนุ่มอร่อยจนหยุดไม่ได้ นำทุกท่านสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ชมวิวทิวทัศน์อันกว้างไกลด้วยการนั่งกระเช้าเลื่อนลงจากเขา สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดด้วยบัตรรวมเครื่องเล่น (Unlimited) และเครี่องเล่นใหม่ T-Express เพลิดเพลินไปกับสวนสัตว์ซาฟารีที่มีหมีแสนรู้เข้าใจภาษามนุษย์และไลเกอร์แสนน่ารัก สัตว์ลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของโลก (ที่มีพ่อเป็น Lion มีแม่เป็น Tiger = Liger และชมเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง)

ค่ำ  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (โอซัมบูลโกกิ หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อยโดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง) จากนั้นนำท่านสู่ IBK Jump Theatre เพื่อชม Hi Jump Show เป็นโชว์การแสดงอันดับหนึ่งของเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี เป็นการแสดงประยุคของชาวเกาหลี มีทั้งการแสดงละครตลกร่วมสมัย ศิลปะการต่อสู้ เทควันโค คาราเต้ และยิมนาสติก เพื่อสร้างเสียงหัวเราะ และความสนุกสนานแก่ทุกท่าน ในกรณีที่ Jump Show เต็มจะเปลี่ยนไปชม Nanta Show หรือ Break Out ซึ่งถือเป็นโชว์เทียบเท่ากัน โรงละครเดียวกัน เพียงแค่เปลี่ยนเรื่องราวการแสดงเท่านั้น

จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก CENTRO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่   พระราชวังเคียงบ๊อก – บลูเฮาส์ – หมู่บ้านบุกซอนฮันอก - ศูนย์โสม – Cosmetic - ตลาดเมียงดง - ทงแดมุน

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม นำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด  นำชมทำเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ชมหมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอก ตั้งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบกกุง และอารามหลวงจองเมียว คำว่า บุกชอน มีความหมายว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี  เยี่ยมชม ศูนย์โสมรัฐบาล ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเกาหลีว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และรับฟังข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะเปิดเผยเคล็ดลับให้กับผู้มาเยือนเท่านั้น ปัจจุบันโสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับและพิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้วยสารอาหารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สำคัญที่สุดราคาโสมที่ประเทศเกาหลีถูกกว่าประเทศไทยถึง 2  เท่า

กลางวัน  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( ซัมเกทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม - อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดำ และเกลือ)นำท่านเดินทางสู่ คอสเมติก แกลเลอรี่ (Cosmetic Gallery) เป็นศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์เนมของเกาหลีมากมายหลากหลาย อาทิเช่น Etude, Faceshop, Skinfood, Missha นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเกาหลี ต้องไม่พลาดที่จะมาช้อปปิ้งที่นี่  เดินทางสู่ สวนสาธารณะนัมซาน ชม N Seoul Tower ซึ่งอยู่บนเนินเขานัมซานอันเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล คล้องกุญแจคู่รัก  สัมผัสบรรยากาศแบบ Love Key Ceremony  สถานที่สุดโรแมนติกที่บรรดูรักชาวเกาหลีนิยมมาคล้องแม่กุญแจ ซึ่งสื่อความหมายว่า "เราจะไม่พรากจากกัน และจะรักกันตลอดไป" โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อวามสุดซึ้ง จากนั้นเอาใจวัยรุ่นด้วยการช้อปปิ้ง  ตลาดเมียงดง  แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เกาหลี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude House, Laneige, Skin Food  และ The Face Shop

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (SEAFOOD BUFFET) อาหารซีฟู๊ดสดๆจากทะเล ให้ท่านได้เลือกรับประทาน อย่างจุใจ พร้อมเครื่องดื่มจากนั้นอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดยอดนิยม ทงแดมุน ตลาดสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย สินค้าขึ้นชื่อที่นี่ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ อื่นๆอีกมากมาย ตลาดนี้มีชื่อเสียงในเรื่องสินค้า เนื่องจากเสื้อผ้าที่ขายที่นี้นั้นเหมือนกับสินค้าในห้างดังแต่ราคาถูกกว่า

จากนั้นนำคณะเข้าสู่ที่พัก CENTRO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า   ฮ็อกเกตนามู – N'TOWER(ไม่รวมลิฟท์) – ดิวตี้ฟรี  - TRICK EYE MUSEUM - ร้านซุปเปอร์ – กรุงเทพฯ

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นพาท่านไปรู้จักกับ ฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเกตนี้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา เดินทางสู่ สวนสาธารณะนัมซาน ชม N Seoul Tower ซึ่งอยู่บนเนินเขานัมซานอันเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งกรุงโซล คล้องกุญแจคู่รัก  สัมผัสบรรยากาศแบบ Love Key Ceremony  สถานที่สุดโรแมนติกที่บรรดูรักชาวเกาหลีนิยมมาคล้องแม่กุญแจ ซึ่งสื่อความหมายว่า "เราจะไม่พรากจากกัน และจะรักกันตลอดไป" โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อวามสุดซึ้ง แวะช้อปปิ้งที่ Duty Free เพื่อเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี แบรนด์เนมชื่อดัง

กลางวัน  บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร (บีบิมบับ) ข้าวยำผสมผักสูตรเกาหลีเป็นข้าวสูตรดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนำเอาข้าวสวย ผักต่าง ๆ เช่น ถั่วงอก ผักกาด เห็ดหอม สาหร่าย และซอสสีแดง มาผัดรวมกัน ซึ่งก็จะได้รสชาตแบบเกาหลีจริง ๆ ทานพร้อมกับน้ำซุป กิมจิ ถั่วงอกดอง หรือเต้าหู้ทรงเครื่อง จากนั้นนำท่านชม TRICK EYE MUSEUM  นำท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ในราคาพิเศษซื้อ 5 แถม 1  พร้อมบริการแพ็คสัมภาระฟรี!! สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน

 • 18.20 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินนานาชาติอินชอน โดย สายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741
 • 22.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย  โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

******************************************

การเดินทาง

กรุงเทพ-อินชอน-กรุงเทพฯ
สายการบิน ASIANA AIRLINES (OZ)

-รถบัสรับส่งตลอดการเดินทาง

ที่พัก

โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

อาหาร

ในภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารท้องถิ่น

สภาพอากาศ

-ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ อากาศหนาว

ข้อมูลอื่นๆ

- เตรียม universal adaptor ไปด้วย

-เงินส่วนตัวเพื่อชอปปิ้งกรุณาแลกเงิน เป็นวอนไป


ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ ท่านละ 35,900 บาท

เด็กเสริมเตียง ท่านละ 33,900 บาท

ไม่เสริมเตียง ท่านละ 32,900 บาท

อัตรานี้รวม

-ภาษีสนามบิน

-รถท้องถิ่น รับส่ง ตามโปรแกรม

-อาหารมื้อหลักตลอดการเดินทาง

-ที่พักตามระบุในโปรแกรม

-ประกันการเดินทาง 1,000,000บาท

อัตรานี้ไม่รวม

-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการอาหาร

-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-ค่าทิปคนรถ และไกด์ท้องถิ่น

-มินิบาร์ภายในโรงแรม

add on

-ต้องการพักเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท

จำนวนที่นั่ง

20 ท่านขึ้นไป

เอกสาร

-พาสปอร์ตตัวจริง มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน
รูปถ่ายติดบัตรหน้าตรงพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2นิ้ว 2รูป

ติดต่อสอบถาม

Tel: 081-830-0751 หรือ 02-942-0080, 02-942-0070

Email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน อีเมลนี้หรือ ฝากข้อความไว้ล่าง Content นี้

lanny

lanny

Lanny | สาวสวยแห่ง TravelProThai.com | เที่ยวกับเรา สนุกคุ้มค่า ได้ภาพสวย ลานนี่ Staff สาวสวยแห่ง ทราเวิลโปร ค่าาาาาาาาา

Website: https://www.facebook.com/TravelProThai/ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
You are here:Home|Package และ โปรแกรม ท่องเที่ยว จากทราเวิลโปร|ทัวร์เกาหลี | กาหลี : 한국 : Korea | เที่ยวเกาหลี กับทราเวิลโปร สนุกคุ้มค่าที่สุด|FEB 2014 : WINTER KOREA เล่นสกี ชมไร่สตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 3 คืน บินโดย OZ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน
พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561 บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 : โตเกียว นิกโก้ มินาคามิ | Japan Autumn 2019 : Tokyo Nikko Minakami : 6วัน 4คืน บินTG | พิเศษ ออนเซน 3คืน สุดพิเศษ ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองมรดกโลกนิกโก้ และต่อด้วย ใบไม้เปลี่ยนสีที่เมืองมินาคามิ

ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019, สงกรานต์ 2562) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

โอซาก้า : วนอุทยานน้ำตกมิโน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | เกียวโต(1) : อาราชิยาม่า สะพานโทเง็ทสึเคียว วัดเท็นริวจิ ป่าไผ่ วัดคินคาคุจิ วัดชินเนียวโด | เกียวโต(2) : วัดคิโยมิสึ วัดโทฟุคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | นาโกย่า : อุทยานโครังเค และชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค | ชิสุโอกะ ไร่ชานิฮน ไดระ ตลาดปลาคาชิโนอิชิ | ล่องเรือซึรุกะเบย์เฟอร์รี่ ชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล | เมือง มิชิม่า ชมวิวฟูจิ บนมิชิมะสกายวอล์ค “สะพานแขวนสำหรับเดิน” ที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น | โตเกียว : วัดอาซากุสะ ถนนสายแปะก๊วย ถนนอิโชนามากิ ช๊อปปิ้ง ชินจูกุ และอิออน | FREE WIFI on bus ตลอดการเดินทาง | DVD Photo ครอบครัวละ 1 แผ่น โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2018 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน | ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว
เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์ญี่ปุ่นหน้าหนาว : ไลท์อัพ ชิราคาวาโกะ 2561 | SHIRAKAWAGO WINTER LIGHT UP FESTIVAL JAN-FEB 2018 : บินตรงการบินไทย(TG) 5วัน 3คืน

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

How To Dress Warm in Winter

แพ็กเกจทัวร์ จางเจียเจี้ย | เที่ยวจางเจียเจี้ย | ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2016 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Click...
หมู่บ้านชิราคาว่า, ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ, หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาว่า
ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์จอร์แดน | ทัวร์จางเจียเจี้ย | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์ถ่ายภาพ | ทัวร์ซากุระ | ทัวร์เดือนกรกฎาคม | ทัวร์เดือนสิงหาคม | ทัวร์เดือนกันยายน | ทัวร์เดือนตุลาคม | ทัวร์เดือนพฤศจิกายน | ทัวร์ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด ทัวร์จีน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์ญี่ปุ่นใบ้เปลี่ยนสี | ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้แดง ทัวร์จีน : ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จีน : ทัวร์คานาสือ ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์จีน : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์จีน : แชงกรีล่า ทัวร์เกาหลี ทัวร์จีน : ทริปถ่ายภาพ : Photo Trip
จิ่วจ้ายโกว | คู่มือท่องเที่ยว
เที่ยวกับทราเวิลโปร | สนุกคุ้มค่า | ได้ภาพสวยที่สุด
 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 บินTG พัก4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล (พิเศษ รถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563 | ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย… • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 … • ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พิเศษ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิกลางทะเล (บินTG) ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN… • ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 พร้อมชมซากุระบานที่ OBARA | JAPAN AUTUMN 2018 | 7วัน5คืน บินTG ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2561 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2018 : 7วัน 5คืน… • พม่า ไหว้พระสุดชิลย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) ทัวร์พม่าไหว้พระ ย่างกุ้ง 2วัน 1คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) เลือกวันเดินทางที่สะดวกแล้วโทรจองด่วนๆ 1.สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง 2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ… • HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ HONG KONG อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3D2N บิน เอมิเรตส์ ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์ฮ่องกง สงกรานต์ 2561 บินโดยเครื่อง AirbusA380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก… • ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล ว่ายน้ำชมฉลามวาฬ 5วัน 2คืน โดยสายการบิน ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ (PR) ปิดเทอมพาลูกเที่ยว ทัวร์เฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล์ สงกรานต์ 2561•… • ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) : โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง 5 วัน 4 คืน บินTG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทัวร์จีนคุณภาพ 2559 (2016) ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 830 ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย มีนาคม เมษายน สงกรานต์ 2559 โดย THAI AIRWAYS (TG) 5วัน…2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2555 2556 2557 2558 2561 APRIL JAPAN NEWYEAR OCT OCTOBER กวางเจา กันยายน กำแพงเมืองจีน กุมภาพันธ์ คุนหมิง จงเตี้ยน จางเจียเจี้ย จิ่วจ้ายโกว จิ่วไจ้โกว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง ซากุระ ตุลาคม ต้าลี่ ทริปถ่ายภาพ ทริปถ่ายรูป ทัวร์จีน ทัวร์จีนคุณภาพ ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ถ่ายภาพ ทัวร์ถ่ายรูป ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์ปีใหม่ ท่องเที่ยวถ่ายภาพ ธันวาคม นาโงย่า ปักกิ่ง พฤศจิกายน พฤษภาคม ฟูจิ ภูเขาหิมะมังกรหยก มกราคม มิถุนายน มีนาคม ลี่เจียง วัดอาซากุสะ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า สงกรานต์ สิงหาคม หวงหลง อิออน ฮาร์บิน ฮาร์บิ้น ฮ่องกง เกาะนามิ เฉินตู เซี่ยงไฮ้ เมษายน เม่าเสี้ยน แชงกรีล่า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โตเกียว โอซาก้า ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้แดง ไม่เข้าร้านรัฐบาล