วันเวลาปัจจุบัน พุธ 19 มิ.ย. 2019 12:10 am
Font Size
   
TravelProTeam

Moderator Control Panel ]

กำเนิดทำเลมังกร เยาวราช

[ COMMENT จาก FaceBook]

รวบรวม บทความ | สารคดี | Movie และ Clip การท่องเที่ยวดีดี

สร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวได้ดี

Moderator: TravelPro Staff

กำเนิดทำเลมังกร เยาวราช

โพสต์โดย FabricMan » จันทร์ 25 มิ.ย. 2012 2:20 pm

ก่อนจะเป็นทำเลมังกรทอง เยาวราช

(สี่แยกราชวงศ์สมัยรัชกาลที่ 6)
(สี่แยกราชวงศ์สมัยรัชกาลที่ 6).jpg
(สี่แยกราชวงศ์สมัยรัชกาลที่ 6).jpg (79.19 KiB) เปิดดู 7665 ครั้งจากหน้าที่ 1 ของพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ มีใจความตอนหนึ่งว่า ทรงพระราชดำริห์ดังนี้ จึงดำรัสสั่งให้พระยาธรรมาธิกรณ์กับพระยาวิจิตรนาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะที่สร้างพระนครใหม่ข้างฝั่งตะวันออก ได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อ ณ วันอาทิตย์เดือนหกขึ้นสิบค่ำ ฤกษ์เวลายามรุ่งแล้ว ๕๔ นาที พระราชวังใหม่ให้ตั้งในที่ซึ่งพระยาราชาเสรษฐี และพวกจีนอาไศรยตั้งบ้านเรือนอยู่แต่ก่อน โปรดให้พระยาราชาเสรษฐีและพวกจีนย้ายไปตั้งบ้านเรืออยู่ ณ ที่สวน ตั้งแต่คลางสามวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็ง

จากพระราชพงศาวดารข้างต้น คือหลักฐานยืนยันกำเนิดของชุมชนคนจีนย่านสามเพ็ง (หรือสำเพ็ง) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่การจัดระเบียบการปกครองเขตสัมพันธวงศ์ โดยนัยทางประวัติศาสตร์ถือได้ว่า ชุมชนชาวจีนในสามเพ็งเป็นชุมชนที่มีประวัติเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์เคียงคู่กับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนนอกกำแพงเมืองแห่งแรกที่มีการลงหลักปักฐาน ชุมชนชาวจีนในสามเพ็งมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งแก่กรุงรัตนโกสินทร์ ชุมชนแห่งนี้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ของประเทศไทยในเวลาต่อมา(สะพานสำเพ็ง เส้นทางหลักในยุคต้นของกรุงเทพที่เชื่อมการติดต่อระหว่างภายในพระนคร กับ ชุมชนชาวจีนนอกกำแพงพระนคร ในยุคที่กำแพงพระนครยังมีความจำเป็นในการป้องกันพระนคร)
สะพานสำเพ็ง.jpg
สะพานสำเพ็ง.jpg (67 KiB) เปิดดู 7665 ครั้ง


แต่หากพิจารณาในระดับสากล ชุมชนคนจีนในเขตสัมพันธวงศ์นี้ ถือได้ว่าเป็นชุมชนคนจีนโพ้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จะมีที่เทียบเคียงก็มีเพียงชุมชนชาวจีนโพ้นทะเลในสิงคโปร์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ไชน่าทาวน์บนถนนเยาวราชจึงเป็นที่กล่าวขวัญและรู้จักกันอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ

ย้อนกลับไปดูแผ่นดินเขตสัมพันธวงศ์เมื่อกว่าศตวรรษที่ผ่านมา เมื่อกำแพงพระนครยังโอบล้อมปกป้องราชธานีอยู่ คลองโอ่งอ่างอยู่แนบชิดติดกำแพงเมือง เป็นคูเมืองที่มีบทบาททางยุทธศาสตร์ ผืนดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นับจากคูเมืองยาวไปจรดคลองผดุงกรุงเกษมรวม 1.4 กิโลเมตร ก็คืออาณาบริเวณของชุมชนชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนแผ่นดินไทย เป็นบริเวณที่เรือสำเภาจากดินแดนไกลโพ้นเข้าจอดเทียบท่า สินค้าและเทคโนโลยีจากโพ้นทะเลขึ้นฝั่ง ขณะเดียวกันสินค้าทางเกษตรและผลผลิตจากความอุดมสมบูรณ์ของราชอาณาจักร ก็ถูกรวบรวมส่งออกจากบริเวณนี้นี่เอง ชุมชนชาวจีนนอกกำแพงพระนครนี้ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้คนจากโพ้นทะเลหลั่งไหลเข้ามาตั้งมั่นหรือพักอาศัยก่อนเดินทางสู่แผ่นดินไทยที่อยู่ลึกเข้าไป ผืนดินบริเวณนี้คือจุดเริ่มต้นของตำนานชีวิตของผู้คนมากมายบนแผ่นดินไทย เป็นอาณาบริเวณที่คนไทยเชื้อสายจีนทุกผู้มีความผูกพันทางจิตใจอยู่อย่างลึกซึ้ง


(สะพานหัน ซึ่งแต่เดิมเป็นสะพานไม้ ต่อมาได้รับการปรับปรุงในสมัยรัชกาลที่ 5 มีร้านค้าตั้งบนสองฟากบนสะพาน เลียนแบบสะพาน เวคคิโอ ในอิตาลี่)
สะพานหัน.jpg
สะพานหัน.jpg (87.01 KiB) เปิดดู 7665 ครั้ง


ถัดจากคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนลงไปทางใต้ ก็จะเป็นอาณาบริเวณของชาวตะวันตกยุคแรกเข้ามาจับจองก่อตั้งสถานทูต สร้างศาสนสถาน โรงเรียน และชุมชน หากพิจารณาในทางยุทธศาสตร์แล้วชุมชนชาวจีนเป็นเสมือนหน้าตด่านทางการค้าและความมั่งคงของอาณาจักรในยุคสมัยของการล่าอาณานิคม

กำเนิดถนนต่างๆย่านเยาวราช

กว่าหนึ่งศตวรรษที่แม่น้ำเจ้าพระยาคือเส้นทางคมนาคมหลัก ถนนเจริญกรุงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 คือเส้นทางคมนาคมทางบกสายแรกที่เชื่อมต่อตัวเมืองพระนคร ผ่านชุมชนคนจีนในเขตสัมพันธวงศ์ถึงบริเวณพื้นที่ของชาวตะวันตก ในรัชกาลต่อมามีการตัดถนนเพิ่มขึ้นอีกหลายสายในเขตสัมพันธวงศ์ ตามบันทึกประวัติศาสตร์ระบุไว้ว่า จะมีการตัดถนนใหม่ ทุกครั้งหลังเกิดไฟไหม้ในชุมชนสามเพ็ง ซึ่งประกอบด้วย ถนนสามเพ็ง (ถนนวานิช 1) ถนนราชวงศ์ ถนนอนุวงศ์ ถนนทรงวาด ได้ชื่อมาจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็พระจุลจอมเกล้าฯ ได้เสด็จมาทอดพระเนตรบ้านเมืองหลังไฟไหม้ครั้งสำคัญ และได้ทรงวาดแนวถนนบนแผนที่ด้วยพระองค์เอง

(ทัศนียภาพบนถนนเยาวราช)
ถนนเยาวราช.jpg
ถนนเยาวราช.jpg (103.36 KiB) เปิดดู 7665 ครั้ง


ปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ได้โปรดให้สร้างถนนเยาวราช จากสี่แยกราชวงศ์ไปจรดถนนเจริญกรุง บริเวณใกล้ชุมชนตลาดน้อย และด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน ที่ทรงทราบว่าแนวถนนมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกอยู่อย่างหนาแน่น แนวถนนจึงตัดเลี่ยงหลบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน ด้วยเหตุนี้ ถนนเยาวราชจึงโค้งไปมาดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

(แผนที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ธันวาคม ร.ศ. 115 (พ.ศ.2440))
(แผนที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ธันวาคม ร.ศ. 115 (พ.ศ.2440)) .jpg
(แผนที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 ธันวาคม ร.ศ. 115 (พ.ศ.2440)) .jpg (125.24 KiB) เปิดดู 7665 ครั้งTRAVELPRO TEAM. ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaisamkok.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
FabricMan
 
โพสต์: 167
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 18 ม.ค. 2012 4:17 pm

 

เที่ยวกับเราได้ภาพสวย www.TravelProThai.com


ย้อนกลับไปยัง บทความ | สารคดี | Movie | Clip การท่องเที่ยว

ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน

cron

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังออนไลน์ทั้งหมด 1 ท่าน :: ไม่มีผู้ใช้งานที่เป็นสมาชิก, ไม่มีผู้ซ่อนตัว และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน (ภายใน 5 นาทีที่ผ่านมาี)
ออนไลน์มากที่สุด 185 ท่าน เมื่อ อาทิตย์ 12 พ.ค. 2013 12:59 pm

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน