• Xinjiang (มณฑลซินเจียง) : Kanas (คานาสือ)

  เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ : คานาสือ | ทัวร์คานาสือ | คานาส | 喀纳斯 | Kanas Lake | เส้นทางสายไหม | ทัวร์เส้นทางสายไหม

  ทะเลสาบคานาสตั้งอยู่ภาคเหนือของอำเภอปู้เอ้อจิ้ง ห่างจากอำเภอปู้เอ้อจิ้งไป 150กิโลเมตร ทะเลสาบคานาสเป็นทะเลสาบบนภูเขาอาเลอไท่ (หรือเทือกเขาอัลไต ) คำว่าคานาส เป็นภาษามองโกลหมายถึง ทะเลสาบในหุบเขา ทะเลสาบคานาส สูงเหนือระดับทะเล1374เมตร ส่วนลึกที่สุด188.5เมตร กินพื้นที่45.73ตารากิโลเมตร

  ทะเลสาบคานาสตั้งอยู่ภาคเหนือของอำเภอปู้เอ้อจิ้ง ห่างจากอำเภอปู้เอ้อจิ้งไป 150กิโลเมตร ทะเลสาบคานาสเป็นทะเลสาบบนภูเขาอาเลอไท่ (หรือเทือกเขาอัลไต ) คำว่าคานาส เป็นภาษามองโกลหมายถึง ทะเลสาบในหุบเขา ทะเลสาบคานาส สูงเหนือระดับทะเล1374เมตร ส่วนลึกที่สุด188.5เมตร กินพื้นที่45.73ตารากิโลเมตร

  รอบๆบริเวณทะเลสาบคานาสเป็นภูเขาหิมะ มีทิวทัศน์สวยงาม ท้องฟ้ากับพื้นน้ำเป็นสีคราม มองไกล ออกไปเป็น ภูเขาหิมะ ยากที่จะหาที่ไหน สวยและลงตัวได้ขนาดนี้ ทะเลสาบคานาสมีพันธุ์ต้นไม้ที่มีค่าชนิดต่างๆ เป็นพันธุ์ไม้ที่รู้จักประมาณ800ชนิด สัตว์ป่า39ชนิด สัตว์ปีก117ชนิด สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ4ชนิด ปลา7ชนิดและแมลงกว่า300ชนิด ในจำนวนนี้ มีสิ่งมีชีวิตที่มีเฉพาะในซินเกียงและในจีนเป็นจำนวนมาก ในทะเลสาบคานาส มีป่าไม้ทุ่งหญ้าและแม่น้ำ มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ธรรมชาติ

  นอกจากนี้แล้ว ทะเลสาบคานาสยังเป็นสถานที่ ๆ มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ในห้วงลึกสุดของทะเลสาบเช่นเดียวกับ สัตว์ประหลาดล็อกเนสส์ ของทะเลสาบเนสส์ ในสก็อตแลนด์อีกด้วย โดยเป็นความเชื่อของชาวถูหว่าซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่นั่น ที่เชื่อว่า สัตว์ประหลาดตัวนี้ คือ ปลาไทแมน (Hucho taimen) ปลาจำพวกแซลมอนขนาดใหญ่ ที่มีสีแดงก่ำ แต่ก็เชื่อว่าสัตว์ประหลาดแห่งทะเลสาบนี้ได้ลากเอาสัตว์เลี้ยงจำพวก วัว ควาย แพะ แกะและม้า ของชาวบ้านลงไปกินในน้ำด้วย
  ด้วยการสำรวจของนักสำรวจกลุ่มหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ 80 พบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ของสัตว์เหล่านี้ที่ก้นทะเลสาบ ซึ่งต่อมาได้มีการพิสูจน์ความจริงโดยสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีน ด้วยการจับภาพ พบว่าเป็นฝูงปลาไทแมนขนาดใหญ่ แต่ถึงอย่างไรความเชื่อในเรื่องสัตว์ประหลาดนี้ก็ยังคงมีอยู่

  คำถามที่ Admin จะเจอบ่อยๆ คือ คานาสือ กับ จิ่วจ้ายโกว ที่ไหนสวยน่าเที่ยวกว่ากัน : คำตอบคือ สวยไม่แพ้กัน | ทราเวิลโปร จะเปรียบ จิ่วจ้ายโกวเป็นหญิงงาม และคานาสือเป็นชายชาตรี จะเที่ยวที่ไหนก่อนก็ได้ แต่สุดท้ายก็น่าไปทั้งสองที่

 • ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิ้ง คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  ทัวร์คานาสือ 2560 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 15-24, 16-25 กันยายน 2560  บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿(รหัสทัวร์ 859) เปิดจองแล้วค่ะ

 • ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิ้ง คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  ทัวร์คานาสือ 2561 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 | 15-24, 16-25 กันยายน 2561  บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 898) เปิดจองแล้วค่ะ

 • ทัวร์คานาสือ 2562 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิ้ง คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  ทัวร์คานาสือ 2562 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี(คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  ทัวร์คานาสือ 2562 | ทัวร์ซินเจียง เส้นทางสายไหม : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี (คาราเมย์) ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 10วัน 9คืน

  พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 22 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2562 | 16-25, 18-27 กันยายน 2562  บิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) ราคาท่านละ 78,900฿ | (รหัสทัวร์ 926) เปิดจองแล้วค่ะ

 • ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี คานาสือ ทูรูฟาน 9วัน 8คืน

  ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 9วัน 8คืน

  ทัวร์คานาสือ กันยายน 2559 | ทัวร์ซินเจียง : อุรุมฉี เคอลาหม่ายี ปู้เอ่อจิน คานาสือ ทูรูฟาน 9วัน 8คืน

  พิพิธภัณฑ์ซินเจียง ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองผีอู่เอ้อ หมู่บ้านเหอมู่ อู๋ไฉ่ทาน ศาลาชมปลา ทะเลสาบวงพระจันทร์ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี เมืองโบราณเจียวเหอ ชลประทานใต้ดินคานเอ๋อจิ่ง ภูเขาเปลวไฟ ถ้ำสหัสพุทธเบเซลิค เชียนฝอต้ง หรือ ถ้ำพระพันองค์ ทะเลทรายหมิงซาซาน สวนหงซาน-ช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา | เที่ยวสบายไม่เร่งรีบ และได้ภาพสวย พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง 14-22 กันยายน 2559 บิน Shandong Airlines ราคาท่านละ 75,900฿(รหัสทัวร์ 848) เปิดจองแล้วค่ะ