• PHOTO TRIP 2018 "นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน" ตงชวน หงถู่ตี้ โหลวผิง หยวนหยาง 6วัน 5คืน บินTG ไม่เข้าร้านช๊อป

  PHOTO TRIP 2018

   

  ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2018 “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวชมธรรมชาติ

  สัมผัสที่ราบสูงแห่งมณฑลยูนนาน ตงชวน “ที่ราบสูงดินแดง” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง” สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6วัน 5คืน บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ตี้, ป่าทรายหลากสี โหลวผิง-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง , น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน, หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได, คุนหมิง ถ่ายรูปนางนวล หรือ เลือกวัดหยวนทง

 • PHOTO TRIP 2019 "นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน" ตงชวน หงถู่ตี้ โหลวผิง หยวนหยาง 6วัน 5คืน บินTG ไม่เข้าร้านช๊อป

  ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2019 “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวชมธรรมชาติ (รหัสทัวร์ 915)

  สัมผัสที่ราบสูงแห่งมณฑลยูนนาน ตงชวน “ที่ราบสูงดินแดง” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของยูนนาน ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง” สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6วัน 5คืน บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ตี้, ป่าทรายหลากสี โหลวผิง-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง , น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน, หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได, คุนหมิง ถ่ายรูปนางนวล หรือ เลือกวัดหยวนทง

 • PHOTO TRIP 2019 "นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน" ทุ่งดอกมัสตาร์ด โหลวผิง นาขั้นบันไดหยวนหยาง 5วัน 4คืน บินTG ไม่เข้าร้านช๊อป

  PHOTO TRIP 2019 "นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน" ทุ่งดอกมัสตาร์ด โหลวผิง นาขั้นบันไดหยวนหยาง 5วัน 4คืน บินTG ไม่เข้าร้านช๊อป

   

  ทัวร์จีนคุณภาพ : Photo Trip 2019 “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวชมธรรมชาติ

  ชม "ทุ่งมัสตาร์ด" ที่โหลวผิง “นาขั้นบันไดหยวนหยาง” สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6วัน 5คืน บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  คุนหมิง ป่าทรายหลากสี โหลวผิง-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง , น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน, หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได, คุนหมิง ถ่ายรูปนางนวล หรือ เลือกวัดหยวนทง เดินทางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 35,900 บาท

 • จางเจียเจี้ย หรือ อุทยานแห่งชาติในอู่หลิงหยวน (武陵源)

  ชื่อจางเจียเจี้ยมาจากหมู่บ้านเล็กๆในเขตเดียวกันซึ่งต้อนนี้ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ทั้งสามตัวอักษรของชื่อ (张家界) สามารถตีความได้ดังนี้ "จาง" (张) เป็นนามสกุลทั่วไปในประเทศจีน "เจีย" (家) แปลได้ว่า "ครอบครัว" และ "เจี้ย" (界) แปลว่า "บ้านเกิด" โดยแปลได้ว่า "บ้านเกิดของครอบครัวจาง" ชื่อนี้เกี่ยวข้องกับนายพลฮั่น จางเลี่ยง ซึ่งได้ย้ายมาอยู่ในพื้นที่นี้หลังจาก หลิวปัง จักรพรรดิ์ฮั่น ได้เริ่มสังหารผู้ช่วยและนายพลซึ่งช่วยให้เขาได้ขึ้นครองบัลลังก์ เมืองนี้จึงถูกตั้งชื่อตามตระกูลจางซึ่งมาตั้งรกรากที่นี้

สำหรับ การพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว จางเจียเจี้ย ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทำให้ ธุรกิจการท่องเที่ยวผสมผสานกับเรื่องราวท้องถิ่น และ สิ่งที่ธรรมชาติมอบไว้ให้ สร้างสรรสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ที่ไม่ได้ทำให้ ธรรมชาติสูญเสีย หรือ ถูกทำลาย สามารถพัฒนาการบริการ ทุกระดับให้ดีขึ้น ได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา

  จางเจียเจี้ย หรือ อุทยานแห่งชาติในอู่หลิงหยวน (武陵源) | Zhangjiajie National Forest Park (张家界国家森林公园)

  ชื่อของเมืองจางเจียเจียถูกนำมาใช้เมื่อปีพ.ศ. 2537 หลังจากอุทยานแห่งชาติในอู่หลิงยฺเหวียน (武陵源) ถูกยกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปีพ.ศ. 2535

  จางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางตอนใต้ เป็นพื้นที่ลักษณะโดดเด่นด้านทัศนียภาพ พื้นที่กว่า 264 ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ ค.ศ. 1982 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ, หุบเขาซูยี่และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของสถานที่แห่งนี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร ยังมีช่องแคบ, ลำธาร, และน้ำตก, มีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็น มรดกโลกปี ค.ศ. 1992 จากองค์การ UNESCO

 • จิ่วจ้ายโกว ใบไม้ผลิ (สงกรานต์) เมษายน, พฤษภาคม 2560 ชมอุทยานจิ่วจ้ายโกว (เข้า 2 รอบ) - มู่นี่โกว 6 วัน 5 คืน พักโรงแรมใหม่ระดับ 5 ดาว บินTG

  jiuzhaigou 2007 10 11 0001

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | จิ่วจ้ายโกว สงกรานต์, พฤษภาคม 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG| JIUZHAIGOUSPRING 2017:รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ | 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 11-16, 13-18 เมษาย 2560 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | พักโรงแรม 5 ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

 • จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | Jiuzhaigou Autumn 2017 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | Jiuzhaigou Autumn 2017 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  รหัสทัวร์ 863 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2560 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU AUTUMN 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน

  เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2560 | 19-24 ต.ค. 2560 | 21-26 ต.ค. 2560 | 23-28 ต.ค. 2560 | 24-29 ต.ค. 2560 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

 • จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | Jiuzhaigou Autumn 2018 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน TG พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | Jiuzhaigou Autumn 2018 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  รหัสทัวร์ 907 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี 2561 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU AUTUMN 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 3 อุทยานในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว

  เฉินตู - ซงผิงโกว - หวงหลง - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 18-23 ต.ค. 2561 | 19-24 ต.ค. 2561 | 20-25 ต.ค. 2561 | 21-26 ต.ค. 2561 | 23-28 ต.ค. 2561 | 27 ต.ค - 1 พ.ย. 2561 ราคาท่านละ 49,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (แจกDVD ไฟล์ภาพสวยๆ หลังจากจบทริป)

 • จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2019 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2019 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6วัน 5คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  รหัสทัวร์ 931 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2562 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2019 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน

  เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวสบาย สไตล์ทราเวิลโปร) เดินทางวันที่ : 20-25 ต.ค. 62 | 22-27 ต.ค. 62 | 23-28 ต.ค. 62 | 25-30 ต.ค. 62 | ราคาท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ (หลังจบทริปทุกท่านจะได้รูปใน Google Cloud Photo Story เป็นรูปสวยๆในระหว่างทริปการเดินทาง โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร)

 • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | Jiuzhaigou Autumn 2017 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | Jiuzhaigou Autumn 2017 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  รหัสทัวร์ 864 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2560 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG |JIUZHAIGOU OCT 2017 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน)

  อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่เดินทาง : 17-24 ต.ค. 2560, 20-27 ต.ค. 2560, 22-29 ต.ค. 2560 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

 • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | Jiuzhaigou Autumn 2018 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว

  รหัสทัวร์ 908 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG |JIUZHAIGOU OCT 2018 : เที่ยว อุทยานซงผิงโกว อุทยานหวงหลง อุทยานจิ่วจ้ายโกว หลวงพ่อโตเล่อซาน ภูเขาง๊อไบ๊ เต็มอิ่ม 4 มรดกโลกในทริปเดียว ไม่เสียเวลาเข้าร้านรัฐบาล พัก 5ดาว

  อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2561, 21-28 ต.ค. 2561 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 59,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

 • ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 | Jiuzhaigou Autumn OCT 2019 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 | 8วัน 7คืน บินด้วยการบินไทย (TG) | JIUZHAIGOU OCT 2019 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) รหัสทัวร์ 932

  ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2562 | 8วัน 7คืน บินด้วยการบินไทย (TG) |JIUZHAIGOU OCT 2019 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) รหัสทัวร์ 932

  เฉินตู อุทยานจิ่วจ้ายโกว (เข้า2วัน) อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ยอดจินติ่ง อธิษฐานขอพร จากพระโพธิสัตว์ผู่เสียน ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนโบราณจิ๋งหลี่เดินทาง : 20-27 ต.ค. 2562 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 69,900 บาท เปิดจองแล้วค่ะ

 • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2561 (NEW YEAR 2018) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 2018 8วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2561 (NEW YEAR 2018) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เที่ยวเทศกาลน้ำแข็ง 8วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  (รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น

  ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี

  ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน)หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์| สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | และกลับมาอบอุ่นอิ่มใจตามฝันสวยๆในจิตนาการ อีกครั้ง ที่ ดีสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

   

 • ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งและปฏิมากรรมหิมะ 2019 7วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  ทัวร์จีน หน้าหนาว ปีใหม่ 2562 (NEW YEAR 2019) : เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน เที่ยวเทศกาลน้ำแข็ง 8วัน 5คืน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  (รหัสทัวร์ 912) : ทัวร์ปีใหม่ 2562 | New Year 2019 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2019 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น

  ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี

  ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน)หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์| สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | และกลับมาอบอุ่นอิ่มใจตามฝันสวยๆในจิตนาการ อีกครั้ง ที่ ดีสนีย์แลนด์ เซี่ยงไฮ้ (ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

   

 • ทัวร์จีนคุณภาพ เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) : ฉางซา จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน โรงแรมระดับ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล บิน CZ

  ทัวร์จีนคุณภาพ : เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 871

ฉางซา เฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง | ภาพเขียน 10 ลี้ ภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) สะพานหนึ่งในใต้หล้า | ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก) | อุทยานเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค์) ขึ้นลงโดยกระเช้า ชมวิว 360 ผ่านทางเดินกระจกเลาะไปตามไหล่เขา (Glass SkyWalk) | ฉางเต๋อ ฉางซา อิสระช๊อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ | เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2561 | 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2561 ราคาท่านละ 48,900 บาท

  ทัวร์จีนคุณภาพ : เที่ยวจางเจียเจี้ย ปีใหม่ 2018 (สงกรานต์ 2561) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) 6วัน 5คืน ไม่เข้าร้านรัฐบาล รหัสทัวร์ 871

  ฉางซา เฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง | ภาพเขียน 10 ลี้ ภูเขาเทียนจื่อซาน (ภูเขาฮาเลลูย่า) สะพานหนึ่งในใต้หล้า | ถ้ำมังกรเหลือง (รวมล่องเรือ) แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย (สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก) | อุทยานเทียนเหมินซาน (ประตูสวรรค์) ขึ้นลงโดยกระเช้า ชมวิว 360 ผ่านทางเดินกระจกเลาะไปตามไหล่เขา (Glass SkyWalk) | ฉางเต๋อ ฉางซา อิสระช๊อปปิ้งถนนหวงซิงลู่ |เดินทางวันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2561 | 31 ธันวาคม - 5 มกราคม 2561 ราคาท่านละ 48,900 บาท

 • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ (สงกรานต์) 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล:นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

  เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) เดินทางวันที่ 17-22, 24-29 มีนาคม 2561 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 10-15, 12-17, 13-18 เมษายน 2561 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 28 เม.ย.-2 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2561 ราคา 46,900 บาท/ท่าน

 • ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ 6วัน 5คืน 2560 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ 6วัน 5คืน 2559 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล:นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน | เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) เดินทางวันที่ 18-23, 25-30 มีนาคม 2560 ราคา 44,900 บาท/ท่าน | 13-18, 17-22 เมษายน 2560 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | 30 เม.ย.-5 พ.ค., 1-6, 5-10 พฤษภาคม 2560 ราคา 44,900 บาท/ท่าน

 • ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง 2562 (6วัน 4คืน) ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 2562 : ซีอาน ลั่วหยาง 6วัน 4คืน พัก 4ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู

เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) เดินทางวันที่ วันที่ 19 - 24 ตุลาคม 2562 ราคา 33,900 บาท/ท่าน รหัสทัวร์ 930

  ทัวร์ซีอาน ตุลาคม 2562: ซีอาน ลั่วหยาง 6วัน 4คืน พัก 4ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล :นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู

  เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า)เดินทางวันที่ วันที่ 19 - 24 ตุลาคม 2562 ราคา 33,900 บาท/ท่าน รหัสทัวร์ 930

 • ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง สงกรานต์ 2562 (6วัน 4คืน) ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ซีอาน 2562 : ซีอาน ลั่วหยาง (เทศกาลดอกโบตั๋น) ถ้ำหินหลงเหมิน 6วัน 4คืน พัก 4ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู

เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) เดินทางวันที่ วันที่ 14 - 19 เมษายน 2562 (สงกรานต์) ราคา 33,900 บาท/ท่าน

   

  ทัวร์ซีอาน 2562: ซีอาน ลั่วหยาง (เทศกาลดอกโบตั๋น) ถ้ำหินหลงเหมิน 6วัน 4คืน พัก 4ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล :นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู

  เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า)เดินทางวันที่ วันที่ 14 - 19 เมษายน 2562 (สงกรานต์) ราคา 33,900 บาท/ท่าน รหัสทัวร์ 918

 • ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 2562 (6วัน 5คืน) VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์ซีอาน 2562 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) เดินทางวันที่ วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | วันที่ 10 - 15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) ราคา 48,900 บาท/ท่าน | วันที่ 13 - 18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) ราคา 48,900 บาท/ท่าน | วันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 256 ราคา 46,900 บาท/ท่าน

  ทัวร์ซีอาน 2562: ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล:นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

  เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า)เดินทางวันที่ วันที่ 26 - 31 มีนาคม 2562 ราคา 46,900 บาท/ท่าน | วันที่ 10 - 15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) ราคา 48,900 บาท/ท่าน | วันที่ 13 - 18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) ราคา 48,900 บาท/ท่าน | วันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 256 ราคา 46,900 บาท/ท่าน

 • ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 2563 (7วัน 5คืน) พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

   

  ทัวร์ซีอาน 2563 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) เดินทาง 14-19 มี.ค. 2563, 21-26 มี.ค. 2563, 1-6 เม.ย. 2563, 10-15 เม.ย. 2563, 11-16 เม.ย. 63, 12-17 เม.ย. 2563, 13-18 เม.ย. 63, 1-6 พ.ค. 2563, 2-7 พ.ค. 2563, 9-14 พ.ค. 2563 (รหัสทัวร์ 948)

   

  ทัวร์ซีอาน 2563: ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล :นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

  เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า) เดินทาง 14-19 มี.ค. 2563, 21-26 มี.ค. 2563, 1-6 เม.ย. 2563, 10-15 เม.ย. 2563, 11-16 เม.ย. 63, 12-17 เม.ย. 2563, 13-18 เม.ย. 63, 1-6 พ.ค. 2563, 2-7 พ.ค. 2563, 9-14 พ.ค. 2563 (รหัสทัวร์ 948) ราคาเริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน | หลังจบทริปทุกท่านจะได้รูปใน Google Cloud Photo Story เป็นรูปสวยๆในระหว่างทริปการเดินทาง โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 • ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน ตุลาคม 2561 (6วัน 5คืน) VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล : นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

  ทัวร์จีนคุณภาพ ตุลาคม 2561 : ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6วัน 5คืน พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล:นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ลั่วหยาง ถ้ำหินหลงเหมิน ศาลเจ้ากวนอู | เจียวโจ อุทยานหยุนไถซาน

  เติงฟง วัดเส้าหลิน ชมโชว์กังฟู | ซีอาน : กองทัพทหารดินเผาของจิ๋นซี (รวมรถไฟฟ้า) - สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ - ช้อปปิ้ง จตุรัสหอระฆัง ตลาดมุสลิม ชมโชว์ราชวงศ์ถัง วัดลามะกว่างเหริน กำแพงเมืองโบราณซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ต้าเอี้ยนถ่า)เดินทางวันที่ 18-23 ตุลาคม 2561 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 20-25 ตุลาคม 2561 ราคา 48,900 บาท/ท่าน | 23-28 ตุลาคม 2561 ราคา 48,900 บาท/ท่าน

 • ทัวร์แชงกรีล่า 2562 พัก5ดาว บินTG และบินภายใน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พร้อมบินภายใน จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019)ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 913) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พร้อมบินภายใน จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ชมเมืองโบราณต้าลี่ | เจดีย์สามองค์ | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง | เดินทาง 26-31 มีนาคม 2562, 10-15, 13-18 เมษายน (สงกรานต์) 2562, 18-23 พฤษภาคม 2562 (รหัสทัวร์ 913)

 • ทัวร์แชงกรีล่า 2562 และ ปีใหม่ 2563 พัก 4ดาว และ 5ดาว บินTG (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) พิเศษ นั่งรถไฟความเร็วสูง จาก ลี่เจียง กลับ คุนหมิง

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 914) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2562 (2019) และปีใหม่ 2563 (2020)ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 914) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ชมเมืองโบราณต้าลี่ | เจดีย์สามองค์ | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง | เดินทาง 12 - 17 พ.ย. 2562 , 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. 2563, 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4ม.ค. 2563 (รหัสทัวร์ 914) | หลังจบทริปทุกท่านจะได้รูปใน Google Cloud Photo Story เป็นรูปสวยๆในระหว่างทริปการเดินทาง โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 • ทัวร์แชงกรีล่า 2563 (Shangri-La 2020) พัก 4ดาว และ 5ดาว บินTG (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง

  ทัวร์แชงกรีล่า 2563 (Shabgri-La 2020) พัก 4ดาว และ 5ดาว บินTG (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง (รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2563 และสงกรานต์ 2563ทัวร์แชงกรีล่า (Shangri-La 2020 รหัสทัวร์ 947) : คุนหมิง-ต้าหลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) (พิเศษนั่งรถไฟความเร็วสูง จากลี่เจียงกลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ชมเมืองโบราณต้าลี่ | เจดีย์สามองค์ วัดฉงเซิ่ง | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง | เดินทาง 15 ก.พ. - 20 ก.พ. 63, 14 มี.ค. - 19 มี.ค. 63, 21 มี.ค. - 26 มี.ค. 63, 1 เม.ย. - 6 เม.ย. 63, 10 เม.ย. - 15 เม.ย. 63, 11 เม.ย. - 16 เม.ย. 63, 12 เม.ย. - 17 เม.ย. 63, 13 เม.ย. - 18 เม.ย. 63, 1 พ.ค. - 6 พ.ค. 63, 2 พ.ค. - 7 พ.ค. 63, 9 พ.ค. - 14 พ.ค. 63 (รหัสทัวร์ 947) | หลังจบทริปทุกท่านจะได้รูปใน Google Cloud Photo Story เป็นรูปสวยๆในระหว่างทริปการเดินทาง โดยช่างภาพมืออาชีพ จากทีมงาน..ทราเวิลโปร

 • ทัวร์แชงกรีล่า ตุลาคม 2561 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 (2018) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 911) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2561 (2018)ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 911) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ชมเมืองโบราณต้าลี่ | เจดีย์สามองค์ | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง | เดินทาง 18-23, 20-25, 23-28 ตุลาคม 2561 ราคา 48,900 บาท (รหัสทัวร์ 911)

 • ทัวร์แชงกรีล่า สิงหาคม-พฤศจิกายน 2560 พัก5ดาว บินTG ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 (2017) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 847) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) พักโรงแรม 4ดาว และ 5ดาว ทัวร์จีนคุณภาพ ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ทัวร์จีนคุณภาพ 2560 (2017)ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 847) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  ชมเมืองโบราณต้าลี่ | เจดีย์สามองค์ | ภูเขาหิมะมังกรหยก | เมืองโบราณลี่เจียง | หมู่บ้านน้ำหยก | หุบเขาเสือกระโจน | วัดซงจ้านหลิน | แชงกรีล่า | วัดหยวนทง | เดินทางวันที่ 10-15, 12-17 สิงหาคม 2560 ราคา 48,900 บาท | เดินทาง 15-20 กันยายน 2560 ราคา 46,900 บาท | เดินทาง 18-23, 21-26 ตุลาคม 2560 ราคา 48,900 บาท | เดินทาง 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ราคา 48,900 บาท | เดินทาง 11-16 พฤศจิกายน 2560 ราคา 46,900 บาท
  (รหัสทัวร์ 847)