• Jade Dragon Snow Mountain 2011 04 12 0019

    ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)

    เป็นยอดเขาสูงมีความยาวราว 35 กิโลเมตรและกว้างราว 20 กิโลเมตร ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร ของเมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang) แห่งมณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน-Yunnan) อยู่เหนือที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ทำให้สามารถมองเห็นยอดเขาอันสง่างามนี้ได้จากระยะไกลๆโดยเฉพาะจากใจกลางเมืองโบราณลี่เจียง

    ภูเขาหิมะมังกรหยก ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด มียอดเขาซานจือโตว (Shanzhidou) สูงราว 5,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาสูงสุด

    เป็นที่ตั้งของภูเขาลูกหนึ่งที่ชาว นาซี แห่งเมืองลี่เจียเคารพนับถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ประจำเผ่า