ถ้ำผาหินหลงเหมิน
ถ้ำผาหลงเหมิน 龙门石窟 (หลงเหมินฉือคู) หรือ ถ้ำหินประตูมังกร หรือ จะเรียกว่า ถ้ำหินผาหลงเหมิน

ถ้ำผาหลงเหมิน 龙门石窟 (หลงเหมินฉือคู) หรือ ถ้ำหินประตูมังกร หรือ จะเรียกว่า ถ้ำหินผาหลงเหมิน ก้อสุดแล้วจะเรียก

ถ้ำหลงเหมินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 24 เมื่อปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย

ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  1. เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
  2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  3. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

ลักษณะเป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา ห่างออกไปทางใต้ 12 กิโลเมตรจากเมืองลั่วหยาง ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน อยู่ระหว่างภูเขาเซียงทางทิศตะวันออกกับภูเขาหลงเหมินทางทิศตะวันตก หันหน้าออกสู่ริมฝั่งแม่น้ำอี้(Yi) พื้นที่บริเวณกลุ่มถ้ำมีความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 1กิโลเมตร

ถ้ำหินหลงเหมิน จัดว่าเป็น 1 ใน 3 แหล่งปฏิมากรรมโบราณที่ประกอบด้วย

  1. ถ้ำมั่วเกา (เมืองตุนหวน มณฑลกานซู่)
  2. ถ้ำหลงเหมิน (เมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน)
  3. ถ้ำ ยหวินกัง (เมืองต้าถง มณฑลฉ่านซี)
Click เพื่อชมรูป

 

ถ้ำหินหลงเหมิน เริ่มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 สมัยราชวงศ์เว่ย (Wei พ.ศ.1014) หลังจากที่ย้ายเมืองหลวงจาก 'ต้าถง' มายัง 'ลั่วหยาง' ฮ่องเต้ทุกพระองค์ในสมัยราชวงศ์เว่ยจนถึงราชวงศ์ถังและราชวงศ์โจวของพระนางบูเช็กเทียน ล้วนสั่งให้ช่างแกะสลักหินที่ถ้ำหลงเหมินเป็นรูปสลักพระพุทธรูปอย่างต่อเนื่อง จวบจนพระนางบูเช็กเทียนสิ้นพระชนม์ การแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูปในถ้ำหลงเหมินก็ได้ยุติลง รวมระยะเวลากว่า 400 ปี และพบว่ามนุษย์ได้สร้างประติมากรรมจากแรงศรัทธาโดยสกัดช่องไว้ตามผนังเขาหินแห่งนี้ถึง 1,352 โพรงถ้ำ เป็น ระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร

เมื่อมองจากระยะไกล หรือ มองจากฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ มองไปคล้ายรังผึ้งขนาดมหึมา ภายในโพรงถ้ำต่างๆ มีพระพุทธรูปแกะสลักประดิษฐานอยู่ภายในรวมกว่า 100,000 องค์ เจดีย์ 40 องค์ ศิลาจารึกคัมภีร์พระพุทธศานาอีก 3,600 ประโยค ถ้ำน้อยใหญ่แต่ละแห่งที่ประกอบกันขึ้นเป็น 'ถ้ำหลงเหมิน' ชาวจีนเรียกว่า 'อาราม' และอารามที่สวยงามและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดได้แก่ อารามเฟิ่งเซียน (Fengxian Temple) ตั้งตระหง่านอยู่บนโตรกผาสูง 40 เมตร มีพระพุทธรูปองค์ประธานสูง 17.14 เมตร เฉพาะเศียรสูง 4 เมตร ใบหูยาว 1.9 เมตร เป็นพระประธานที่ช่างแกะสลักแสดงฝีมือสลักหินราวกับรูปสลักนี้แสดงอารมณ์ได้ พระวรกายอิ่มเอิบ พระพักตร์ก้มต่ำเล็กน้อยคล้ายกำลังเข้าสู่สมาธิขั้นสูง ริมฝีปากแสดงถึงความเมตตากรุณา ดวงตาที่เหลือบลงหลายคนบอกว่าไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงไหนก็เหมือนองค์พระกำลังมองดูเรา พระประธานองค์นี้พระนางบูเช็กเทียนสั่งให้ช่างแกะสลักสร้างขึ้น และถวายพระนามว่า พระโพธิสัตว์ไวโรจนะ (Vairocana Buddha) เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของถ้ำหลงเหมิน และถือเป็นงานแกะสลักชุดสุดท้ายของถ้ำประวัติศาสตร์แห่งนี้

เหตุที่สถานที่นี้ได้ชื่อว่า หลงเหมิน หรือ 'ประตูมังกร' ก็เพราะฮ่องเต้ตั้งแต่ราชวงศ์เว่ยจนถึงราชวงศ์ถังเสด็จมาขอพรที่นี่บ่อยๆ

และสถานที่แห่งนี้ก็มีชัยภูมิอันถูกหลักฮวงจุ้ย คือ ประกอบด้วยภูเขาด้านตะวันออกและตะวันตก มีแม่น้ำไหลผ่านกลางระหว่างภูเขาทั้งสองด้าน พระนางบูเช็กเทียนก็เห็นชัยภูมินี้ จึงสั่งให้ช่างแกะสลักหินแกะสลักพระโพธิสัตว์ไวโรจนะดังกล่าว นักประวัติศาตร์บางคนให้ความเห็นว่า พระนางสั่งให้ช่างแกะสลักพระพักตร์ของพระพุทธรูปองค์นี้ตามพระพักตร์ของพระนางนั่นเอง

ถ้ำผาหินหลงเหมิน
You are here:Home|Photo Story|Photo Story : ถ่ายภาพท่องเที่ยว ท่องเที่ยวถ่ายภาพ เล่าเรื่องด้วยภาพ

 ทัวร์ซีอาน ฤดูใบไม้ผลิ และสงกรานต์ 6วัน 5คืน 2561 VIP พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จีนคุณภาพ PHOTO TRIP 2561 (2018) “นิวซีแลนด์แห่งยูนนาน” : คุนหมิง-ตงชวน-โหลวผิง-หยวนหยาง 6 วัน 5 คืน | บิน TG | ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทริปสำหรับผู้ที่ชอบถ่ายภาพ และเที่ยวธรรมชาติ ชมธรรมชาติที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีแบบนี้อยู่ในโลก ชมนาขั้นบันไดหยวนหยาง สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองฮานี เต็มอิ่มไปกับการท่องเที่ยวธรรมชาติ 6 วันเต็ม บิน TG : (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

คุนหมิง-ตงชวน-ดินสีแดง-พระอาทิตย์ตก-หงถู่ดี้-โหลวผิง-ป่าทรายหลากสี-เทือกเขาไก่ทอง-ทุ่งดอกมัสตาร์ทโหลวผิง-น้ำตกเก้ามังกร-อำเภอป่าหิน-หยวนหยาง-หมู่บ้านชาวฮานี-พระอาทิตย์ตกปากเสือโคร่ง-พระอาทิยต์ขึ้น DUO YI SHU-ตลาดชนเผ่า ฮานี-นาขั้นบันได-ถ่ายรูปนางนวล

ทัวร์จีนคุณภาพ ปีใหม่ 2561 (New Year 2018, สงกรานต์ 2561) | ทัวร์แชงกรีล่า (รหัสทัวร์ 870) : คุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง-จงเตี้ยน-แชงกรีล่า 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) พร้อมบินภายใน (จากลี่เจียง กลับคุนหมิง) ทัวร์จีนคุณภาพ พักโรงแรม 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล

The 34th Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 

Top Harbin Tours 2018 Click

How To Dress Warm in Winter

(รหัสทัวร์ 868) : ทัวร์ปีใหม่ 2561 | New Year 2018 : Harbin International Ice and Snow Sculpture Festival 2018 เปิดจองแล้ว..! เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น
ดื่มด่ำกับบรรยากาศหิมะที่ขาวโพลนที่สุดแสนโรแมนติค สุดสายตาตัดกับขอบฟ้าสีครามและสีสันตระการตาในเทศกาลแกะสลักน้ำแข็งประจำปี  (ไม่เข้าร้านรัฐบาล)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้-ฮาร์บิ้น (พักที่ฮาร์บิ้น 3 คืน) : หาดว่ายทาน | หอคอยไข่มุก | อุโมงค์เลเชอร์ | ตลาดร้อยปี | สกีเอ้อหลงซาน (Harbin Jihua Ski Resort) | สวนสตาลิน | โบสถ์เซ็นโซเฟีย | สวนเสือไซบีเรีย | ถนนจงหยาง | ICE DOME (ที่โรงแรมแชงกรีล่า) | โชว์ว่ายน้ำแข็งซงฮัว | เกาะพระอาทิตย์ | สวนเสือไซบีเรีย | Harbin Ice and Snow Festival | อนุเสาวรีย์เหล็กกล้า | สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระสี่ฤดู | AUTUMN LEAVES AND SHIKIZAKURA NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี (ตามรอยใบไม้แดง) พฤศจิกายน 2560 : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี จากโอซาก้า ถึง โตเกียว | THE GOLDEN ROUTE JAPAN AUTUMN NOV 2017 : 7วัน 5คืน บินTG

แพ็กเกจจางเจียเจี้ย

Contact Info

TravelProThai.com | บริษัท ทราเวิลโปร จำกัด : เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้ภาพสวย

Address

1032 Chokchai 4 Road, Lat Phrao, Khet Lat Phrao,
Bangkok 10230
Thailand

Email

info@travelprothai.com

Phone

+662-942-0080
+662-942-0070

Mobile

+6695-949-8002
+6681-642-4456

Online Support

Line@ : @travelprothai
Line id : travelprothai

Who's Online

มี 356 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์