Jade Dragon Snow Mountain 2011 04 12 0019

ภูเขาหิมะมังกรหยก (Jade Dragon Snow Mountain)

เป็นยอดเขาสูงมีความยาวราว 35 กิโลเมตรและกว้างราว 20 กิโลเมตร ขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 35 กิโลเมตร ของเมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang) แห่งมณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน-Yunnan) อยู่เหนือที่ราบสูงอันกว้างใหญ่ทำให้สามารถมองเห็นยอดเขาอันสง่างามนี้ได้จากระยะไกลๆโดยเฉพาะจากใจกลางเมืองโบราณลี่เจียง

ภูเขาหิมะมังกรหยก ประกอบไปด้วยยอดเขา 13 ยอด มียอดเขาซานจือโตว (Shanzhidou) สูงราว 5,500 เมตร จากระดับน้ำทะเลเป็นยอดเขาสูงสุด

เป็นที่ตั้งของภูเขาลูกหนึ่งที่ชาว นาซี แห่งเมืองลี่เจียเคารพนับถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ประจำเผ่า

เมื่อมองจากระยะไกล เทือกเขามีระยะทางยาว ดูแล้วช่างสงบนิ่งดูน่าค้นหา มีมุมถ่ายภาพมุมหนึ่งของบริเวณนั้นจะมองเห็นยอดเขาทั้ง 13 ยอด ไล่ระดับสูงต่ำ ผู้คนแถวนั้นจะกล่าวขวัญกันว่านี่คือครีบบนสันหลังของมังกร บนปลายยอดเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะและธารน้ำแข็ง ยามต้องแสงอาทิตย์ก็จะสะท้องแสงแดดกระทบกับหิมะ เป็นแสงสะท้อนระยิบระยับแวววาวดั่งมังกรตัวใหญ่นี้เป็นหยก ...และนี่เองเป็นที่มาของคำว่า "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเฉวียซาน (玉龙雪山)

เป็นที่รู้จักบอกต่อเล่าขานมาตั้งแต่สมัยโบราณในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain) แม้แต่ข้าราชการในสมัยราชวงศ์หยวนผู้ถูกย้ายจากภาคกลางของจีนให้มาประจำการที่มณฑลหยุนหนาน ก็ยังเคยเขียนบทกลอนเพื่อเป็นการสรรเสริญแก่ภูเขาลูกนี้

ภูเขาหิมะมังกรหยก หรือ อวี้หลงเฉวียซาน (玉龙雪山)

เป็นที่รู้จักบอกต่อเล่าขานมาตั้งแต่สมัยโบราณในนามของ ภูเขาหิมะเทพเจ้ามังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain) แม้แต่ข้าราชการในสมัยราชวงศ์หยวนผู้ถูกย้ายจากภาคกลางของจีนให้มาประจำการที่มณฑลหยุนหนาน ก็ยังเคยเขียนบทกลอนเพื่อเป็นการสรรเสริญแก่ภูเขาลูกนี้ รวมถึง ซู่ เซียเค่อ (Xu Xiake) นักเขียนและนักเดินทางชื่อดังสมัยราชวงศ์หมิงก็ยังได้กล่าวยกย่องภูเขาหิมะมังกรหยกในงานเขียนบันทึกการเดินทางมาถึงที่นี่ของเขา ภูเขาหิมะมังกรหยก และยังได้รับการกล่าวถึงเป็นพิเศษในหนังสือชื่อ Famous mountains of the world ซึ่งได้ถูกตีพิมพ์ในสมัยตอนต้นของราชสงศ์ชิงอีกด้วย

Click เพื่อชมรูป


เหตุที่ทำให้ภูเขาลูกนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นในยุคปัจจุบันเนื่องด้วยระหว่างปี ค.ศ. 1922-1949 ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีชายชาวอเมริกัน-ออสเตรียน ผู้เป็นทั้งนักสำรวจ นักภูมิศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ และนักพฤกษศาสตร์นาม โจเซฟ ร็อค ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในพื้นที่ของมณฑลหยุนหนาน มณฑลซื่อชวน (Sichuan) มณฑลกานสู่ (Gansu) และทิเบต (Tibet) เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผู้คนในแต่ละพื้นที่ ภาษาของพวกเขาและพืชพันธุ์ประจำถิ่น ด้วยความหลงไหลใน ภูเขาหิมะมังกรหยก โจเซฟ ร็อค ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่เชิงภูเขาหิมะมังกรหยกนอกเมืองลี่เจียงนานหลายสิบปี จนทำให้ได้ชื่อว่า ราชันย์แห่งลี่เจียง ที่นี่เขาได้ศึกษาพันธุ์ไม้ต่างๆ และได้ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่า วัฒนธรรมตงปา (Dongba) จนเขาสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดของเขาเกี่ยวกับเรื่อง วัฒนธรรมตงปา คือ หนังสือ 2 เล่ม ได้แก่

  • The Ancient Nakhi Kingdom of Southwest China
  • และ A Nakhi-English Encyclopedic (Nakhi ก็คือ Naxi หรือชาวน่าซี)

รวมทั้งได้มีการถ่ายภาพขาว-ดำ ของภูเขาหิมะมังกรหยกส่งไปตีพิมพ์ในหนังสือ National Geography นั่นจึงทำให้ภูเขาลูกนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก!!!!

และในปี ค.ศ.1963 ทีมนักปีนเขานักสำรวจของจีนก็สามารถขึ้นถึงยอดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ได้สำเร็จ

ในปัจจุบันภูเขาหิมะมังกรหยกกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเคียงคู่กับเมืองโบราญลี่เจียง ของมณฑลยูนนาน

จากการวิจัยของนักธรณีวิทยาได้สันนิษฐานว่า เมื่อประมาณ 400ปีมาได้แล้ว บริเวณนี้รอบๆภูเขาหิมะมังกรหยกเคยเป็นมหาสมุทรมาก่อน และพื้นที่นี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆหลายครั้ง กระทั่งภูมิประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นผืนแผ่นดิน และมีการยกตัวเปลือกโลกขึ้นเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก ปัจจุบันจุดท่องเที่ยวบนภูเขาหิมะมังกรหยก นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นกระเช้าขึ้นไปได้ ถึงจุดตรวจตรา ที่ความสูง 4506 เมตร และ สามารถเดิมชมธรรมชาติและหิมะบนภูเขาได้ รวมถึงสามารถเดินชม ธารน้ำแข็งโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่โดยการเดินไปตามทางเดิน

Click เพื่อชมรูป


ใกล้ๆ จุดต่อรถเพื่อไปเปลี่ยนเป็นกระเช้า บรเวิณนั้นเป็นที่ราบกว้างใหญ่ริมเชิงเขา ประกอบด้วยหน่วยงานของการท่องเที่ยว จุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นไปชมภูเขาหิมะมังกรหยก รวมถึงมีเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ เปิดการแสดงโชว์ เป็นโชว์ร่วมสมัย แสดงโดย คนท้องถิ่นและชาวบ้านเผ่าต่างๆ การออกแบบท่าเต้น การออกแบบเสื้อผ้าสีสันต่างๆที่ใช้ในการแสดง รวมถึง SoundTrack ประกอบโชว์ ในธีมต่างๆ ออกแบบและกำกับ โดย จางอวี้โหมว โดยใช้ชื่อโชว์นี้ว่า Impression Lijiang หรือ ความประทับใจจากลี่เจียง ลักษณะโชว์จะเน้นเรื่องราวในท้องถิ่นและตำนานพื้นบ้าน ผ่านการแสดงของ ชนเผ่าต่างๆ ทั้งในรูปแบบการเล่าเรื่อง การเต้น คล้ายๆละครเวทีกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ทำออกมาในแนว Contemporary (ศิลปะร่วมสมัย) ถือเป็นโชว์กลางแจ้งที่ทำได้ดีมาก ใครมาเที่ยวภูเขาหิมะมังกรหยกแล้วไม่ควรพลาดชมการแสดง Impression Lijiang

 

Click เพื่อชมรูป

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ที่ตั้ง : เมืองลี่เจียง (Lijiang) มณฑลยูนนาน (Yunnan) (Click เพื่อเข้าชมผ่าน Googel Map)

ฤดูกาล

  • มีนาคม-เมษายน ปลายฤดูหนาว ที่ราบสูงอากาศยังค่อนข้างแห้ง บนภูเขาหิมะยังมีหิมะปกครุม
  • พฤษภาาคม ดอกไม้บานสะพรั่งมักจะมีหมอก อาจมีละอองฝนเนื่องจากกำลังจะเปลี่ยนฤดู
  • มิถุนายน-สิงหาคม ฝนตกมีหมอกหนา ดอกไม้ป่าบานทั่วที่ราบสูง
  • กันยายน-พฤศจิกายน เข้าฤดูใบไม้เปลี่ยนสี อากาศสดใส อากาศหนาว
  • ธันวาคม-กุมภาพันธ์ ฤดูหนาว ที่ราบสูงรอบๆยอดเขามีหิมะ

ข้อแนะนำ

รอบๆภูเขาหิมะมังกรหยกได้มีการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใว้มากมาย เช่นมี โรงละครกลางแจ้ง,สนาม Golf, หมู่บ้านน้ำหยก, กิจกรรมขี้ม้ารอบเชิงเขา รวมถึงการพัฒนาให้มีกระเช้าไฟฟ้าอยู่ 3 แห่ง คือ

  • กระเช้าขึ้นที่ราบสูงหยุนซานผิง (Yunshanping)
  • กระเช้าขึ้นที่ราบจามรี (Mouneugou)
  • กระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวธารน้ำแข็งระดับ 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเล

ควรจะมีเวลาให้สถานที่นี้มากสักหน่อย และอากาศจะหนาวเย็นตลอดทั้งปีด้วยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : แชงกรีล่า ทัวร์แชงกรีล่า